Matematické zajímavosti

Report
Matematické
zajímavosti
Jan Mitoraj
Zkuste najít chybu
i  1  PRAVDA
2
1
2
2
4
i   1  (1)  (1)  (1)  1  1
 i 1
I2=1 ???
4
2
4

Že žádná není? Ale je
i  1  PRAVDA
2
1
2
2
4
i   1  (1)  (1)  (1)  1  1
4
2
4
 i 1
Umocňovat lze pouze zlomkem v základním tvaru!
… i malá chyba může vést ke katastrofě :D
I2=1 ???
Zrcadlové číslo (číselný palindrom) je
takové číslo, které se čte stejně odpředu i
odzadu. Jako příklad lze uvést např.
212,272,828,8235328
 Z libovolného čísla lze získat zrcadlové
číslo
 Jednoduše: vybereme si číslo, např. 42
 Sečteme 42+24=66 – máme palindrom

Palindromy aneb Zrcadlo, zrcadlo…

Složitěji: Vybereme si číslo 1285
1285 5821 7106
5998 8995 14993
7106 6017  13123
13123 32131 45254
14993 39941 54934
54934 43945 98879
98  89  187
.....
............  8813200023
188

98879 97889 196768
196768 867691 1064459
1064459 9544601 10609060
10609060 6090601 16699661
Nemožně: u čísla 196 nebyl dosud
palindrom nalezen
Palindromy aneb Zrcadlo, zrcadlo…

Kleinova láhev je
dvourozměrný geometrický útvar, který si
lze zjednodušeně představovat jako
uzavřenou nádobu, která nemá vnitřek
ani vnějšek.
Kleinova láhev









Proč už zase nemám úkol z matematiky:
Omylem jsem dělil nulou, a tak mi náhle začal hořet sešit.
Dneska jsou přece narozeniny Isaaca Newtona (příště Leibnize,
příště Gausse, příště Eulera... Matematiků je dost.)
Dokázal jsem se s výsledkem dostat libovolně blízko tomu, který
mi měl vyjít, ale přesně k němu jsem se nedostal...
Mám ten důkaz, ale je tak dlouhý, že se mi nevešel do sešitu (na
harddisk).
Mám kalkulačku se solárním napájením a včera bylo celé
odpoledne zamračeno.
Zamknul jsem si papír s výsledkem do šuplíku, ale náš
čtyřrozměrný pes mi tam vlezl a roztrhal ho.
Už jsem měl toho počítání plné zuby, tak jsem si udělal přestávku
na kafe s koblihou... a pak jsem zbytek noci přemýšlel, co mám
do čeho namočit.
Mohl bych přísahat, že jsem si večer schovával sešit s úkolem do
Kleinovy lahve, ale ráno jsem ho tam nemohl najít...
A na závěr výmluvy…






Jaký je rozdíl mezi korunou a milionem?
Žádný, vždyť nula nic není!
Brání se žák u tabule: „Vždyť jsem ten trojúhelník ABCD
narýsoval správně!”
Pan profesor po zadání příkladu: „Tak děvčata, která mi to uděláte
před tabulí?”
Pan učitel se ptá Honzy: „Dům má pět pater, do každého vede 22
schodů. Kolik schodů musíš vyjít až do pátého patra?”
Honzík s úsměvem odpovídá: „Všechny!”
Matematická úloha: Maminka je dnes o 21 let starší než její
dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka. Otázka zní: Kde
je tatínek?
Úloha není tak neřešitelná, jak se zdá...
Řešení: Dnešní věk dítěte = X, dnešní věk matky = Y, takže X +
21 = Y. Situace za 6 let: 5 (X + 6) = Y + 6. Řešíme jako soustavu
rovnic, dosadíme za Y: 5X + 30 = X + 21 + 6. Po zkrácení
dostaneme: X = - 3/4. Čili dítěti je dnes mínus třičtvrtě roku, což
je devět měsíců, tudíž tatínek právě trtká maminku.
Tak ještě dáme nějaký vtip :D
http://www.ivtipy.cz/vtipy-o-matematice/
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleinova_l%C
3%A1hev
 http://mfweb.wz.cz

Zdroje

similar documents