pohyb zemských desek iii.

Report
VY_32_INOVACE_F2-03
Pohyb litosferických desek III.
AUTOR: Mgr. Iveta Bartošová
VYTVOŘENO: únor 2012
STRUČNÁ ANOTACE: druhy pohybů desek, divergentní rozhraní
Časová náročnost: 20-25 min v součinnosti s elektronickou verzí učebnice
FRAUS Přírodopis 9
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Litosferické
desky III.
•
•
pohyby
divergentní rozhraní
LITOSFERICKÉ DESKY
1
DIVERGENTNÍ ROZHRANÍ
o
o
jedná se o pohyb dvou desek od sebe.
vzniká při něm nová zemská kůra.
Rozeznáváme dva základní typy těchto rozhraní:
 středooceánský
 kontinentální
rift
hřbet

pokuste se na mapě litosférických desek určit, ve
kterých oceánech vznikají tyto hřbety?
DESKY
o Středoatlantský oceánský hřbet
o Tichooceánský hřbet
animace vzniku středooceánského hřbetu
video
 Na
pevnině vzniká
obrovské údolí
 skončí to odtržením
těchto dvou částí
 nazýváme ho
pevninským riftem
Pokuste
se na následující mapě
litosférických desek určit místo, kde
by mohlo k tomuto jevu docházet
Východoafrické riftové údolí
ZÁPIS DO SEŠITU
B) POHYB OD SEBE
VZNIKÁ DIVERGENTNÍ ROZHRANÍ, NAZÝVANÉ:
o KONTINENTÁLNÍ RIFT
o STŘEDOOCEÁNSKÝ HŘBET
VZNIKÁ PŘI NĚM NOVÁ ZEMSKÁ KŮRA.
PŘÍKLADY:
STŘEDOATLANTSKÝ HŘBET
VÝCHODOAFRICKÉ RIFTOVÉ ÚDOLÍ
ZDROJE
o http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Tectonic_plat
es.png/800px-Tectonic_plates.png
o http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualization
s/es0804/es0804page01.cfm?chapter_no=visualization
o http://www.litosfera.wz.cz/atlanticfloor.jpg
o http://www.litosfera.wz.cz/tichyocean.jpg
o http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Tectonic_plate
s_boundaries_detailed-en.svg/1280pxTectonic_plates_boundaries_detailed-en.svg.png
o http://pubs.usgs.gov/
o http://neuropolitics.org/GreatRiftValley.gif
o http://www.cartage.org.lb/en/themes/Sciences/Earthscience/Geology/Eart
h/StoryPlateTectonics/PlateTectonics/Understanding/Convergent/Contine
ntal/Continental.htm
o http://www.revisionworld.com/files/contcont.jpg
o http://www.mysciencebox.org/files/images/NASA_subduction.preview.jpg
o http://dl.coastline.edu/classes/telecourses/geology100/IntroLecture1.htm

similar documents