Bitvy-1.sv.v

Report
Johana Posseltová, C3B
Obsah
Bitva u Tannenbergu
2. Bitva u Falkland
3. Bitva u Verdunu
4. Bitva na Sommě
5. Bitva u Yper
6. Bitva na Marně
1.
Bitva u Tannenbergu
1914
 střetnutí ruské a německé armády
 Východní Prusko
 katastrofální porážka Ruska

Bitva u Falkland
1914
 námořní bitva
 Velká Británie x Německo
 Německo poraženo

Bitva u Verdunu
1916
 začátek dělovou palbou Německa
 velké ztráty na obou stranách
 není jistý vítěz

Bitva na Sommě
1916
 jedna z nejkrvavějších bitev
 Francie, VB x Německo
 první nasazení tanků Brity

Bitva u Yper
4 bitvy (1914-1917)
 Belgie
 zákopová bitva
 vojska Dohody x Německo
 yperit
 bláto, vlhko, chlad

Bitva na Marně
1. bitva na Marně
 klíčová bitva zahajovací fáze
 německá x francouzsko-britská vojska
 zhroucení německé ofenzívy
2. bitva na Marně
 poslední velká bitva na západní frontě
 Francie, USA, VB x Itálie, Německo
 porážka Německa
Zdroje







http://vstupnistranka.wz.cz/prvnisvetovavalka/z
apadnia.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Falklandsk
%C3%BDch_ostrov%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Verdunu
http://www.dejepis.com/index.php?page=000&
kap=019&pod=3
http://www.novysmer.cz/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1341:bitva-uypres&catid=39:historie&Itemid=50
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Yper
http://www.valka.cz/clanek_10541.html

similar documents