LITOSFÉRA POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK

Report
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
OPAKUJEME:
1) Vysvětli pojem: litosféra
2) Popiš vnitřní stavbu Země.
3) Jaké dva typy zemské kůry
rozlišujeme?
4) Pamatuješ si z minulé hodiny názvy
některých litosférických desek?
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
Planeta má celkem 14 zemských desek, z
toho je 7 hlavních.
Jsou to tyto:
• Euroasijská, Africká, Arabská,
Severoamerická, Mexická, Jihoamerická,
Antarktická a Arktidská.
Další desky jsou:
• Kokosová, Karibská, Filipínská, Pacifická,
Indonézská, Atlantická a Indická deska.
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
Nejdříve byla jedna pevnina = PANGEA. Ta
se na počátku druhohor rozdělila na dvě
části =
LAURASIE + GONDWANA
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
DRUHY POHYBU (HRANICE MEZI DESKAMI)
A) Desky se vzdalují = vzniká nová zemská
kůra
Konkrétní příklad:
Středoatlantský
hřbet,
Island
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
A) Vzdalování desek
Pingvellir - místo, kde rozestupuje Island.
Děje se tak vlivem neustálého pohybu
litosférických desek - severoamerické a
evropské. Za posledních tisíc let se vzdálily
o 20 metrů a celá oblast poklesla o 40
metrů.
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
A) Vzdalování desek – př. Island
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
Vzdalování desek – př. Island
Hverarönd, geotermální oblast na severu
Islandu
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
B) Oceánská zemská kůra je těžší a
podsouvá se pod lehčí pevninskou zemskou
kůru
Konkrétní příklad:
pohoří Andy
v Jižní Americe +
hlubokomořský
příkop
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
B) Podsouvání desek
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
B) Podsouvání desek
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
C) KOLIZE (NÁRAZ) DESEK
Desky se pohybují proti sobě = výsledkem je
vrásnění
Konkrétní příklad:
Pohoří Alpy,
pohoří Himálaj
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
D) Desky se pohybují do stran – „míjí se“
(vodorovně vedle sebe)
Konkrétní příklad:
Zlom San Andreas v Kalifornii na západě
USA. Tato zlomová oblast je známá díky
častým a ničivým tektonickým
zemětřesením (zdroj:
http://www.usgs.gov/).
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
Zlom San Andreas v Kalifornii na západě USA.
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
Profil oceánského dna – obrázek zakresli
do sešitu
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
BUDOUCNOST?
• Severní Amerika se vzdaluje od Evropy
• Indie tlačí na Asii → růst výšky pohoří
Himálaj
• Afrika se sune na sever na Evropu →
zužování Středozemního moře
• Oddělení východní části Afriky (dnes
Východoafrická příkopová propadlina)
LITOSFÉRA
POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čerpáno z adres:
Pangea.JPG
zmenyklimatu.estranky.cz
plates.jpg
sci.muni.cz
obrazek4_4.jpg
dumy.cz
b_2005-02-02_204855.jpg
abicko.avcr.cz
vznikkury.jpg
geologickedeje.wz.cz
island04.jpg
abicko.cz
litt.jpg
litosfera.chytrak.cz
image031.jpg
lysackova.borec.cz
4b7d7f93b5_19623648_o2.jpg
trpitele.blog.cz
1242993045_mt-everest-lhoce.jpg
sportovninoviny.cz
http://www.hedvabnastezka.cz

similar documents