INWESTYCJA W Z*OTO - Inwestycja w złoto

Report
Czy w złoto warto inwestować?
Projekt z przedmiotu:
Zarządzanie Projektami
Rok akademicki 2011/2012
ISwE gr 1
Jaskuła, Kubik, Mleczko,
Naleśnik, Poraj-Kobielska
Dla większości z nas nie jest to trudne pytanie, każdy wie, że złoto jest
bardzo cennym metalem szlachetnym, symbolizującym bogactwo
i dobrobyt, towarzyszącym człowiekowi praktycznie od początku
cywilizacji. Początkowo pożądane było ze względu na swoje rzadkie
występowanie i walory estetyczne, z czasem zostało zastosowane
w systemie monetarnym, aż w końcu w dobie współczesnej gospodarki
złoto stało się realnym zabezpieczeniem wartości pieniądza papierowego
i elektronicznego.
Zwykło mówić się, że złoto to najbezpieczniejsza lokata na świecie,
dająca poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Powszechnie uważane jest
za twardą walutę, odporną na dekoniunkturę i różnego rodzaju
zawirowania rynkowe. Dlatego właśnie banki centralne wielu krajów
gromadzą rezerwy finansowe w tym kruszcu.
W niniejszej prezentacji przeanalizowano powyższe stwierdzenie
i wykazano czy rzeczywiście jest ono prawdziwe. Omówiono również
w jaki sposób można w złoto inwestować, jak kształtują się jego ceny oraz
jakie są prognozy na najbliższy okres czasu.
Inwestycja w złoto
2
Istnieje cały szereg możliwości inwestowania
w złoto. Zależą one głównie od tego czy
chcemy złoto fizycznie zakupić czy może
zainwestować w produkty finansowe oparte na
nim. Na kolejnych slajdach przedstawiono
metody inwestowania wraz z omówieniem ich
wad/zalet oraz cen.
Inwestycja w złoto
3
4
Biżuteria jest produktem powstający w przemyśle
jubilerskim, który to zgarnia ponad 60% nowego
wydobycia złota. Największe zapotrzebowanie na
wyroby
jubilerskie
notuje
się
w
Indiach
w październiku, który jest tradycyjnie miesiącem
ślubów, a także w krajach muzułmańskich po
skończeniu Ramadanu. W krajach europejskich dzieje
się to zwykle w okresie Bożego Narodzenia,
a w Chinach podczas świąt noworocznych.
Ponieważ złoto samo w sobie jest miękkim metalem,
dlatego do wyrobów jubilerskich stosuje się stopy
z innymi metalami, m.in. srebro, cynk, miedź, pallad,
nikiel, które nie tylko utwardzają złoto, ale zmieniają
także jego zabarwienie i wygładzają powierzchnię.
Większa zawartość czystego złota w wyrobie świadczy
oczywiście o większej wartości tych wyrobów.
Biżuteria
5
Stosuje się oznaczenia cyfrowe określające zawartość
procentową czystego złota w wyrobie. I tak np. najpopularniejsza
próba złota w Polsce 0,585 zawiera w 1 gramie 0,585g czystego
złota oraz pozostałą część, czyli 0,415g innych metali (srebro,
miedź, pallad, nikiel itp.). Niemal do końca XIX w próbę złota
wyrażano w karatach (ct) np. czyste złoto oznaczano jako 24karatowe (dwudziestka czwórka). Poniżej przedstawiono
zestawienie wartości w karatach i przypisanego mu oznaczenia
próby:
8 karat - próba 0,333
9 karat - próba 0,375
10 karat - próba 0,417
12 karat - próba 0,500
14 karat - próba 0,585
18 karat - próba 0,750
22 karat - próba 0,916
24 karat - próba 1,000
Biżuteria
6
W zależności od kraju, z jakiego pochodzi
biżuteria, może ona mieć różne oznaczenia, np.
cechę wybitą w urzędzie probierczym, liczbowe
oznaczenie próby wybite przez wytwórcę oraz
tzw. imiennik - znak wytwórcy, umożliwiający
identyfikację producenta, określany mianem
"responsibility mark". Na rynku można spotkać
także wyroby oznaczone tzw. cechą konwencyjną
z wizerunkiem wagi, którą stosują kraje należące
do Konwencji o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów
z Metali Szlachetnych (W. Brytania, Szwajcaria,
Irlandia, Austria, Norwegia, Szwecja, Portugalia,
Dania, Finlandia, Czechy). Na następnym slajdzie
przedstawiono
wizerunki cech stosowanych
przed i po maju 2004 roku.
Biżuteria
7
Biżuteria
8



Zrobienie prezentu w postaci biżuterii, który
to po latach stanie się dobrem rodowym
przekazywanym kolejnym pokoleniom.
Brak problemów ze zbyciem biżuterii na
całym świecie.
Dużo łatwiej przewieźć przez granicę
naszyjnik stanowiący część ubioru, niż sztabkę
złota czy woreczek brylantów schowanych
w kieszeni.
Biżuteria
9



Biżuterią jest jak
dobre wino im starsze tym
cenniejsze.
Z inwestycją w starą biżuterię jest bardzo podobnie jak
z kupowaniem wszystkich innych dzieł sztuki czy
antyków . Nabywanie rzeczy wyjątkowych, wysokiej
jakości, jest zawsze dobrym pomysłem na inwestycję.
Ich wartość będzie bowiem z czasem rosła. Tak jest
i w przypadku sygnowanej, ręcznie robionej starej
biżuterii.
Zakup wyrobów uznanych artystów albo rzeczy
o dużej wartości artystycznej, która przetrwają i będą
procentować. Biżuteria to właściwie mała forma
rzeźbiarska czyli inwestycje w nią można potraktować
jak inwestycję w malarstwo czy inne dzieła sztuki.
Biżuteria
10


W sytuacjach nagłych i kryzysowych, kiedy
złoto trzeba było by spieniężyć, biżuteria jest
tyle warta, ile złoto w niej zawarte, dlatego
najlepiej zainwestować w czyste złoto.
Z biżuterią jest tak jak z akcjami na giełdzie,
raz cena spada, innym razem idzie w górę.
11
Jeśli chodzi o inwestycje w złoto w postaci biżuterii
to ciężko jest określić zmiany dotyczące jej cen,
ponieważ w cenie pierścionka czy też łańcuszka
większą wagę stanowi przeróbka i inne zabiegi
jubilerskie które głównie podnoszą cenę biżuterii.
Dlatego też brak danych dotyczących analizy
finansowej. W tym przypadku inwestycja opłacalna
jest dla osób które lubią złotą biżuterię i np. jest ona
dla nich oprócz inwestycji również przyjemnością.
Bądź dla osób które kolekcjonują biżuterię szczególnie
tę o wartości historycznej i kolekcjonerskiej, lecz taki
sposób inwestycji nie jest na pewno dla osób chcących
się wzbogacić.
Biżuteria
12
13
Wyróżniamy dwa rodzaje monet:
 Monety
bulionowe – monety
bite ze
szlachetnych metali ( srebra, złota platyny), które za
zwyczaj nie mają nominału, a jedynie wagę kruszca.
Wartość nakładu jest uzależniona od popytu. Można
ich używać także jako środka płatniczego.

Monety kolekcjonerskie – zależnie od sposobu
bicia oraz nakładu często osiągają wartości wyższe
niż to wynika ze wzrostu ceny złota.
Monety
14
Na cenę monet składa się cena złota, koszt produkcji
oraz marża banku. Nowo emitowane monety mają
więc wysoką cenę, która znacznie przewyższa koszt
monet niedawno emitowanych, które są już dostępne
na rynku wtórnym. Z tego względu mało opłacalne
wydaje się być inwestowania w takie monety,
dodatkowo ich nakłady są na tyle duże, że ich wartość
w przyszłości nie wzrośnie dużo. Można jednak
inwestować w monety z rynku wtórnego, które miały
stosunkowo niewielkie nakłady. Wtedy zysk może
przybrać realne wartości. Monety ze złota, zarówno
historyczne
jak
i
kolekcjonerskie,
wybijane
współcześnie wykonane są ze złota w różnych
próbach, np. 900, 920. Przy zakupie zawsze należy
upewnić się jakiej próby jest moneta i ile
rzeczywiście wart jest zawarty w niej kruszec,
podczas gdy złoto inwestycyjne sprzedawane jest
zawsze w próbie 999.
Monety
15
Monety bulionowe zwane są również
złotem inwestycyjnym, zostały
wyprodukowane specjalnie jako nośnik
kruszcu. Nie wyprodukowano ich po to, aby
nimi płacić (jak monetami obiegowymi) ani
żeby je kolekcjonować (jak monety
kolekcjonerskie).
Monety lokacyjne są produkowane na
potrzeby osób czy instytucji zainteresowanych
inwestowaniem w szlachetne kruszce.
Przeważnie są wykonane z metalu najwyższej
próby, a ich waga jest najczęściej ustalana
w systemie uncjowym (1 oz, czyli jedna uncja,
to 31,1 g).
Monety
16

Kruggerand – RPA, cena 6390.00 PLN
Monety
17

Maple Leaf – Kanada, cena 6100.34 PLN
Monety
18

American Eagle – USA, cena 6214.42 PLN
Monety
19

Orzeł Bielik – Polska, cena 6657 PLN
Monety
20
Zaletami inwestowania w złote monety,
poza zaletami inwestowania ogólnie w złoto
jest to, że mają niewielkie rozmiary przez co
łatwiej je bezpiecznie przechowywać. Poza tym
nie trzeba dużo na raz inwestować, względem
np. sztabek, których rozmiary są większe, a co
za tym idzie wyższa jest cena.
Monety
21
Wadą jest stosunkowo wysoki koszt wyrobu
takiej monety - w przypadku Orła Bielika jest
to aż 27%, w przypadku innych monet
podobnej wielkości jest to ok. 7%. Koszt
wytworzenia mniejszych monet może Stanowic
nawet do 50% wartości. Podczas gdy za
wytworzenie jednokilogramowej sztabki płaci
się ok. 70 PLN, a jednouncjowej cegiełki ok. 30
PLN
Monety
22
23
Sztabki złota to prostopadłościany. Podstawowa waga
sztabki złota to 1 uncja jubilerska ( 31 gramów). Złota
sztabka posiada próbę 999, jest to najczystsze dostępne
złoto. Najczęściej sprzedawane sztabki lokacyjne pochodzą
z takich krajów jak Szwajcaria czy Australia. Zakup sztabek
złota nie jest bezproblemowy jak się może wydawać.
To NBP określa limit kwartalny mierzony w kilogramach,
z którego przetapiane są sztabki. Sztabki można zakupywać
drogą tradycyjną, jak również internetową – poprzez aukcje.
Obie drogi są jak najbardziej możliwe i jeżeli kierujemy się
zdrowym rozsądkiem oraz jesteśmy należycie uważni mogą
przynieść nam spory zysk. Sztabki złota można zakupić:





NBP
Mennica
Sklepy numizmatyczne
Kantory
Allegro
Sztabki złota
24
Nie wszystkie sztabki złota są identyczne.
Zdarza się, że produkowane są jako seria i każda
kolejna sztabka jest uzupełnieniem poprzedniej.
Mennica Polska S.A. oferuje inwestycyjne sztabki
złota: 1g, 5g, 10g, 20g, 1 uncja (31,1g), 50g, 100g.
Najbardziej poszukiwane i najbardziej przystępne
cenowo na polskim rynku są sztabki od 5 gram
do 1 uncji. Większe sztabki są zazwyczaj dostępne
z mniejszą marżą. Inwestycja w sztabki złota ma
wiele plusów, ale najbardziej przekonującym
argumentem jest to, że największe banki świata
w ten właśnie sposób przechowują swoje
oszczędności.
Sztabki złota
25







Ceny zależą tylko od aktualnej ceny metalu (Fluktuacje cenowe na
wolnym rynku, które powodują spadek wartości akcji, obligacji czy
nieruchomości nie wpływają na obniżenie wartości złota, zawsze jego
cena utrzymuje się na wysokim poziomie).
Złoto w sztabkach jest zwolnione z podatku VAT.
Nie
trzeba
płacić
podatku
za
samo
posiadanie
złota,
w odróżnieniu od innych form oszczędzania - np. lokat bankowych.
Nie może stać się z dnia na dzień bezwartościowe. Złoto jest bezcenne
w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak wojna czy kryzys finansowy.
Na tym polega jego wartość.
Złoto można spieniężyć, w każdym kraju i o każdej porze. Złoto jest,
bowiem wymieniane w kantorach na całym świecie przez 24 godziny
na dobę.
Od połowy lat osiemdziesiątych cena złota rośnie.
Inwestycja długoterminowa ale pewna (Wartość złota w dłuższym
okresie czasu zawsze będzie rosła, bo jest jego ograniczona ilość).
Sztabki złota
26

Rys. Cena za uncje złota w okresie czerwiec-listopad
2011r.
Sztabki złota
27

Należy wziąć pod uwagę, że przy zakupie metali
szlachetnych, w szczególności bardziej wartościowych
sztabek, należy doliczyć koszty ubezpieczonego transportu
od sprzedawcy do kupującego, a także roczną opłatę
pobieraną za ich zabezpieczone przechowywanie. Nie
każda instytucja która sprzedaje sztabki złota gwarantuje
nam jego odkupienie. Na przykład Mennica Polska
gwarantuje odkupienie zakupionego wcześniej w Mennicy
złota po London Gold Fixing (notowanie wyrażone w USD
za troy uncję – 31,1035 g) minus jeden dolar amerykański
przeliczone po śr. kursie USD do PLN w NBP z tego samego
dnia i po przeliczeniu minus 2 % (koszt związany
z
podatkiem
od
czynności
cywilno-prawnych).
Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć kupca na sztabki
o mniejszej wadze, gdyż są one po prostu tańsze.
28
Sztabki złota
29
30
Sztabki złota oraz monety można również
zakupić u różnych instytucji finansowych,
które
następnie
wystawiają
certyfikat
potwierdzający fakt posiadania przez nas
określonej ilości złota. Fizycznie nie nabywamy
sztabek ani monet gdyż pozostają one
w skarbcu instytucji od której je zakupiliśmy.
Wszelkie operacje finansowe w takim
wypadku związane są z pobraniem od nas
opłaty
manipulacyjnej
przez
instytucję
sprzedającą nam złoto, znika natomiast
problem przechowywania i transportu złota
gdyż pozostaje ono w skarbcu.
Certyfikaty inwestycyjne
31
32
Alternatywną formą inwestycji w złoto może
być zakup jednostek funduszu inwestycyjnego
który lokuje swoje środki w akcje firm biorących
udział w wydobyciu, obróbce i obrocie złotem. Jest
to forma pośrednia inwestowania w złoto gdyż
fizycznie nie nabywamy sztabek czy też złotych
monet. Transakcja jest przeprowadzana wirtualnie
poprzez bank lub bezpośrednio poprzez instytucję
zarządzającą funduszem. Największą zaletą tej
formy inwestycji jest brak problemu związanego
z przechowywaniem czy też transportem złota.
Do wad natomiast zaliczyć można pobieranie
opłat oraz prowizji poprzez fundusz.
Fundusze inwestujące w złoto
33
34
W akcje firm z branży złota można również
zainwestować bezpośrednio na giełdzie, bez
udziału pośrednika jakim jest zarządca
funduszu inwestycyjnego. Unikniemy w takim
wypadku opłat manipulacyjnych oraz prowizji,
jednakże skuteczny zakup akcji na giełdzie
wymaga od nas sporej wiedzy z zakresu
inwestowania.
Akcje firm z branży złota
35

Fundusze inwestujące w złoto
Różne fundusze inwestujące w złoto,
w przeciągu ostatnich 5 lat wykazywały różne
tendencje co do spadków oraz wzrostów
wartości jednostek . Przykładowo Gold Fiz
wykazywał bardzo silny trend wzrostowy,
nieco mniejszy wzrost wartości jednostki
wykazywał
Parasol
SFIO,
natomiast
funduszowi Superfund SFIO miejscami
towarzyszył nawet trend spadkowy.
Kształtowanie cen
36

Fundusze inwestujące w złoto
-----Investor Gold FIZ
-----Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold
Otwarty
-----Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture
Kształtowanie cen
37

Akcje Firm z branży złota
Inwestując w akcje firm z branży złota, ryzykujemy, że
w przypadku kryzysu ekonomicznego możemy ponieść spore
straty. Firmy te bowiem w przeciwieństwie do złota nie są
odporne na wszelkie załamania ekonomiczne. Zostało to
znakomicie zobrazowane na wykresach przedstawionych na
kolejnych slajdach. Każda z wybranych firm z branży złotniczej
pod koniec roku 2008 wykazuje silne załamanie wartości akcji,
co związane jest z rozpoczęciem się globalnego kryzysu
finansowego. Po za tym żadna z firm nie przedstawia silnego
trendu wzrostowego, ciężko w takim wypadku jednoznacznie
stwierdzić, że inwestycja w ich aktywa jest opłacalną inwestycją.
Kształtowanie cen
38
Akcje Firm z branży złota:
BARRICK GOLD CORP
Kształtowanie cen
39

NEWMONT MINING CORP.
Kształtowanie cen
40

KINROSS GOLD CORP.
Kształtowanie cen
41

ANGLOGOLD ASHANTI LTD
Kształtowanie cen
42
43
Złoto jako jedyna z wymienionych form inwestycji
wykazuje ciągłą oraz silną tendencje wzrostową.
Cena złota jest również odporna na załamania
rynków
finansowych
(początek
kryzysu
ekonomicznego pod koniec 2008 roku nie wpływa
w znaczący sposób na cenę złota)
Kształtowanie cen
44
WIG
WIG20
Dla porównania opłacalności inwestycji w złoto z inną
formą inwestycji, przedstawiono powyżej notowania
WIG20 oraz WIG. Widać, że inwestowanie w akcje na
giełdzie niesie ze sobą ryzyko, że w obliczu kryzysu
ekonomicznego możemy w bardzo szybkim czasie stać
się bankrutami.
Kształtowanie cen
45
Ceny złota od dłuższego czasu bez ustanku pną się górę,
a obecna sytuacja gospodarcza na świecie wskazuje na to,
że trend ten nie ulegnie zmianie, lub nawet może dojść do
sytuacji w której ceny tego surowca zaczną rosnąć w jeszcze
szybszym tempie niż obecnie. Cena złota silnie zależy
bowiem od takich czynników popytowo-podażowych jak:







Wyczerpywanie się złóż złota,
rosnący popyt inwestycyjny na światowych rynkach: ze strony
funduszy kapitałowych i inwestorów indywidualnych,
„drukowanie” pieniędzy w krajach dotkniętych kryzysem
gospodarczym (rosnąca podaż pieniądza),
presja inflacyjna w gospodarkach wschodzących,
rosnący dług publiczny krajów strefy Euro,
działania większości Banków Centralnych, polegające na zamianie
rezerw walutowych na złoto,
światowy kryzys gospodarczy.
Prognoza cen
46
Czynniki sprzyjające wzrostom notowań kruszca nie
zmieniły się w ciągu roku 2011. Boom złota napędzają
kryzysy finansowe w państwach strefy euro i Stanach
Zjednoczonych, gdzie gigantyczne zadłużenie rządowe
w kwocie 14,3 bln USD równa się rocznemu PKB. Nie
można pominąć szybko rosnącej inflacji w Chinach. Zgodnie
z prognozami Deutsche Banku już w 2012 r. pierwsze
miejsce w zakupach złota w postaci fizycznej będzie należeć
do Chin, a nie jak dotychczas do Indii. Złoto od połowy
maja 2011 roku zdrożało o 18 proc., w ciągu roku
o 39,1 procent. Z takimi stopami zwrotu mieliśmy do
czynienia ostatnio pod koniec 2008 roku.
Prognoza cen
47
Wielu specjalistów z dziedzin bankowości oraz ekonomii stara
się na bieżąco tworzyć raporty zawierające spekulacje dotyczące
ceny złota w bliżej oraz dalszej przyszłości. Przykładowo według
UBS AG złoto będzie osiągać w 2012 roku średnią cenę
w wysokości 2 075 USD za uncję.
Peter Schiffa, prezes Euro Pacific Capital uważa, że w ciągu
najbliższych kilku lat (Schiff stawia na rok 2015) cena złota może
dojść nawet do 5 tys. USD. Inwestor opiera wyliczenia na
założeniu gwałtownego osłabienia amerykańskiej waluty
spowodowanego błędną polityką prezydenta Baracka Obamy.
Robert McEwen, szef US Gold, spółki zajmującej się wydobyciem
złota, twierdzi zaś, że poziom 5 tys. USD zostanie przebity już
w 2014 r., a na koniec 2012 r. 3 tysiące USD za uncję jest niemal,
że pewne. Christopher Wood z CLSA Asia Pacific Markets,
uznawany za jednego z najlepszych strategów na rynkach
azjatyckich przewiduje, że przełom roku 2012 i 2013 przyniesie
3500 USD za uncję.
Prognoza cen
48
Złoto znajduje się w chwili obecnej w silnym
trendzie wzrostowym, któremu towarzyszą
bardzo
mocne
fundamenty. Może
to
skutkować
istotnym
przyspieszeniem
wzrostów,
co
potwierdza
analiza
wcześniejszych trendów, które historycznie
trwały około 13–14 lat i kończyły się
hiperbolicznym wzrostem rzędu 100% rocznie.
Obecna sytuacja wskazuje na to, że jesteśmy
u progu najbardziej spektakularnych zwyżek,
które mogą jeszcze potrwać dwa lata, a wiele
scenariusz zakłada poziom 5 tys. USD za uncję.
Prognoza cen
49
Podsumowując niniejszą prezentacje, czyli udzielając
odpowiedzi na pytanie, czy warto inwestować w złoto
można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak warto.
Zapoznając się głębiej z tematem, przeglądając i analizując
wykresy oraz specjalistyczne opracowania tematu dotyczące
samego złota, kształtowania jego cen oraz prognoz można
dojść do wniosku że nic tylko zainwestować swoje dobro
właśnie w złoto. Jest to kruszec który pozwala na wiele
różnorakich form inwestycji, a co za tym idzie daje
możliwość i szanse różnym inwestorom. Zarówno tym
bardzo bogatym, poszukującym dobrego sposobu na
ulokowanie swojego majątku jak i tym troszkę
biedniejszym, którzy mogą kupić monety albo unikatowy
pierścionek z nadzieją, że pewnego dnia ich wartość
kolekcjonerska wzrośnie. Nawet jeśli nie wzrośnie to i tak
czyste złoto zawarte w tych wyrobach gwarantuje pewne
zabezpieczenie.
50
Złoto to złoto i z tym chyba nikt nie zamierza
polemizować, zawsze było warto w nie inwestować
i zawsze będzie. Pytanie tylko jak bardzo chcielibyśmy
się wzbogacić? Jeśli chcemy szybko, nie boimy się ryzyka
i jesteśmy zorientowani w giełdzie, to warto zastanowić
się nad inwestycją w akcje firm, które zajmują się złotem.
Jednak w tym wypadku nasza inwestycja jest bardzo
zależna od czynnika ludzkiego wpływającego na notowanie
cen danej firmy. Jeśli nie zależy nam na szybkim
wzbogaceniu, a raczej stabilnym i pewnym to warto
zastanowić się nad zakupem sztabek fizycznie albo
wirtualnie, to już tylko zależy od naszych możliwości.
Jeśli nie interesuje nas lokowanie pieniędzy w sztabkach,
a jesteśmy zwolennikami piękna i sztuki to może warto
zastanowić się nad biżuterią, wyrobami ze złota,
okazjonalnymi monetami albo małymi sztabkami. Jeśli do
tego jeszcze interesujemy się antykami, to odpowiedź jest
bardzo prosta - inwestujmy we wszystkie te wyroby, gdzie
wartość złota może nie jest zbyt duża ale unikatowość
i wiek wpływa na cenę i może pewnego dnia okaże się,
że dzięki naszym pasjom nasze wnuki będą milionerami 
51

similar documents