Keplerovy zkony

Report
Keplerovy zákony
Jan Janoušek
F11125
Obsah prezentace
• Historie
• Popis zákonů
Historie
• Johannes Kepler žil v
letech 1571 – 1630
• Německý matematik,
astrolog a astronom
• Využíval astronomická
měření Tychona Brahe
• První dva zákony vydal
roce 1609, třetí vyšel roku
1618.
1. Keplerův zákon
„Planety obíhají kolem
Slunce po eliptických
drahách, v jejichž
jednom společném
ohnisku je Slunce.“
2. Keplerův zákon
„Obsahy ploch
opsaných průvodičem
planety za stejný čas
jsou stejně velké.“
Důsledek 2. Keplerova zákona
• Planeta se nepohybuje konstantní rychlostí.
Čím blíže je ke hvězdě, tím je rychlost pohybu
větší.
3. Keplerův zákon
„Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou
planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich
hlavních poloos.“
12 13
2 = 3
2
2
Důsledek 3. Keplerova zákona
• Planety blíže ke slunci mají kratší oběžnou
dobu (obíhají rychleji), než planety dál ke
slunci.
Zdroje
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Keplerovy_z%C3
%A1kony (20.4.2012)
• http://mfweb.wz.cz/astronomie/25.htm
(20.4.2012)

similar documents