VY_32_inovace_VL5_14

Report
Název: Revoluční rok 1848
VY_32_inovace_VL5_14
Autor: Mgr. Ilona Nováková
Oblast: Člověk a společnost - vlastivěda
Stručná anotace: Prezentace je věnována žákům 5. ročníku. Žákům přibližuje učivo o revoluci v
roce 1848. Seznamuje je s poměry v Rakousku, zabývá se revolucí v červnu 1848 v Praze, jejím
výsledkem. Ukazuje, jaké následky měla revoluce pro český národ.
Datum: 28.11.2011
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rok 1848
Vzrůstala nespokojenost s absolutistickou vládou
Habsburků. Jednotlivé národy monarchie se začaly hlásit
o svá práva – chtěly národní svobodu. Lidé chtěli zrušit
výsady panovníků, šlechty, armády i církve. Za to byli
hlavně vlastenci pronásledováni policií. Cílem bylo
zrušení roboty a rovnost všech lidí. Lidé si přáli své
zástupce, kteří by byli zvoleni ve volbách. Usilovali o to,
aby všichni žili podle hlavního zákona – ústavy.
http://ustava.wz.cz/1848_1918.html
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/1848-dalsi-ceska-osudova-osmicka
Životní podmínky lidí
• Velmi špatné byly životní podmínky chudých lidí.
• Zaplňovala se velká města, byl nedostatek bytů,
lidé žili v nuzných budovách, sklepích na okraji
měst. Šířily se nemoci, hlad. Neměli nábytek,
oblékali se do jedněch věcí.
Dělníci těžce a dlouho
pracovali v továrnách za
minimální mzdu.
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/proletariado.htm
Revoluce 1848
• Nespokojenost s vládou panovníků se šířila v
Evropě a na mnoha místech vypukly nepokoje.
• Vláda použila proti povstalcům vojsko, proto
se demonstranti začali ozbrojovat. Vytvářeli
ozbrojené národní gardy.
Obyvatelé měst stavěli
barikády. Ve většině zemí
Evropy propukla revoluce.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Barik%C3%A1dy_v_Praze_1848.gif
Požadavky revolucionářů
Revolucionáři chtěli:
- Stejná práva pro všechny
občany
- Zrušení roboty
- Zrovnoprávnění češtiny
s němčinou
- Přeměnu Rakouska ve společenství
rovnoprávných národů
austroslavismus
http://www.svornost.com/2010/06/prazske-cervnove-povstani-12-cervna-1848/
Povstání v Praze
Červen 1848 – vypukly pouliční nepokoje v
Praze. Lidé tvořili barikády – ochranu proti
vojsku. Na barikádách se bojovalo. Národní
gardy tvořili studenti, dělníci a mladí řemeslníci.
Byli špatně vyzbrojeni a neuměli bojovat. Proti
nim stála vyzbrojená a vycvičená armáda.
barikády
http://www.svornost.com/2010/06/prazske-cervnove-povstani-12-cervna-1848/
http://jaroslaw.blog.cz/1102/prvni-atentat-na-cisare-a-krale-frantiska-josefa-i-dne-18-unora-1853-ve-vidni
Výsledek revoluce
• V Praze i v ostatních městech Evropy došlo k
potlačení revoluce. Rakousko se stalo policejním
státem - neomezenou moc měl císař, jeho vláda a
policie.
• Revolucionáři byli pronásledováni, zatýkáni,
vězněni (věznice na hradě Špilberk v Brně)
• Byla zavedena přísná cenzura – kontrola zpráv
http://brno-spilberk.wz.cz/
http://www.panoramio.com/photo/37160702
Změny po roce 1848
• Změna císaře – na trůn nastoupil mladičký
František Josef I.
- vládl 68 let
• Byla zrušena robota a poddanství – lidé byli úplně svobodní
Opět byl nastolen absolutismus – byla potlačována svoboda
slova, shromažďování. Vlastenci byli vězněni nebo posílání
do exzilu.
- Lidé v obcích si volili starosty a obecní výbory (dříve vedli
vesnice rychtáři, které dosadili páni)
obrázky: 1. a 3. http://atanova-zasuvka.blog.cz/1008/frantisek-josef-i-180-let-od-jeho-narozeni
2. http://vitvar.webzdarma.cz/Franz.htm
Karel Havlíček Borovský
• Vlastenec
• Spisovatel, dramatik, novinář
• Vystupoval proti vládě psal
politické články do novin.
• Byl zatčen a poslán do vyhnanství do Brixenu
(zde byl násilně držen 3 roky)
• Ve vyhnanství onemocněl tuberkulózou a brzy
po návratu do Čech zemřel.
• Jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho vlastenců,
spisovatelů a významných lidí.
Portrét: http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-line/2006/5/67275-karel-havlicek-borovsky.html

similar documents