Dopravné značky, ktoré by mali poznať chodci

Report
Dopravné značky, ktoré by mali poznať chodci
Autor: Erik Molnár
V dnešnom urýchlenom svete je bezpečnosť
cestnej premávky veľmi dôležitá.
Účastníkmi cestnej premávky nie sú len motorové
a nemotorové vozidlá, ale aj chodci.
Aj pre tých platí zákon o dopravných značkách.
Nedodržanie dopravných značiek môže viesť
k nehodám.
Kde sa nachádza
priechod pre chodcov,
tam je bezpečné
prechádzať na druhú
stranu cesty. Táto
dopravná značka sa
môže zobrazovať na
tabuľkách aj takýmito
formami.
Táto dopravná značka
naznačuje cestu
pre chodcov.
Táto dopravná značka
naznačuje prítomnosť
mostu alebo schodov.
Táto dopravná značka
naznačuje trasu, cez
ktorú chodec nemôže
prechádzať.
Nie sú vyslovene
dopravné značky, ale
tiež sú dôležité. Farby
na semaforoch určujú
rôzne pokyny.
Červená- stoj
Oranžová- priprav sa
Zelená- môžeš ísť





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/7/7d/Dopravn%C3%A1_zna%C4%8Dka_IP6.s
vg/300pxDopravn%C3%A1_zna%C4%8Dka_IP6.svg.png
http://www.asnova.sk/test/t14-z19.gif
http://eshop.znacenie.sk/images/produkt/a12844421
54.jpg
http://eshop.znacenie.sk/images/produkt/a12844406
64.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/7/7d/Dopravn%C3%A1_zna%C4%8Dka_IP6.s
vg/300pxDopravn%C3%A1_zna%C4%8Dka_IP6.svg.png

similar documents