Tasg 1

Report
Ymarferion
Adolygu
Gramadeg
Tasg - tabl treigladau
Pwy fydd y cyntaf i allu ysgrifennu’r
tabl treigladau yn gywir?
Treigladau
Cytsain
p
t
c
b
d
g
ll
m
rh
Treiglad
Meddal
b
d
g
f
dd
l
f
r
Treiglad
Trwynol
mh
nh
ngh
m
n
ng
Treiglad
Llaes
ph
th
ch
Ymarferion adolygu
Rhannwch yn dimoedd o dri.
Pan fydd y frawddeg yn ymddangos ar y sgrîn,
penderfynwch fel tîm beth yw’r camgymeriad,
y cywiriad a’r rheswm a nodwch hwy ar bapur.
Bydd eich athro/athrawes yn egluro’r atebion ar
ddiwedd y cwis a’r tîm sydd wedi cael y nifer fwyaf
o atebion cywir fydd yn ennill!
1. Aeth Sian â’i ci adref.
Camgymeriad
â’i ci
Cywiriad
â’i chi
Rheswm
Mae’r enw ‘ci’ yn treiglo’n llaes ar
ôl y rhagenw mewnol, trydydd
person unigol, benywaidd ‘ei’.
2. Mae fy ci yn wael.
Camgymeriad
fy ci
Cywiriad
fy nghi
Rheswm
Mae’r enw ‘ci’ yn treiglo’n drwynol
ar ôl y rhagenw dibynnol blaen,
person cyntaf unigol ‘fy’.
3. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn prifysgol Bangor.
Camgymeriad
Cywiriad
yn prifysgol ym mhrifysgol
Rheswm
Mae’r enw ‘prifysgol’ yn treiglo’n
drwynol ar ôl yr arddodiad ‘yn’.
4. Yr wythnos diwethaf, aeth y Frenhines i Caernarfon.
Camgymeriad
i Caernarfon
Cywiriad
i Gaernarfon
Rheswm
Mae’r enw ‘Caernarfon’ yn
treiglo’n feddal ar ôl yr arddodiad
‘i’.
5. Mae Nia yn perthyn iddo fi.
Camgymeriad
iddo fi
Cywiriad
i mi
Rheswm
Mae’r arddodiad ‘i’ wedi cael ei
redeg yn anghywir.
6. Rwy’n mynd i’r meddyg p’nawn ‘ma.
Camgymeriad
i’r meddyg
Cywiriad
at y meddyg
Rheswm
Defnyddiwyd yr arddodiad
anghywir. Mynd ‘at’ berson yr
ydych ac ‘i’ le. Dylanwad cyfieithu
uniongyrchol o’r Saesneg yw hyn.
7. Roedd y dinas yn brydferth yng ngolau’r lleuad.
Camgymeriad
y dinas
Cywiriad
y ddinas
Rheswm
Mae enw benywaidd unigol (dinas)
yn treiglo’n feddal ar ôl y fannod ‘y’.
8. Roedd y gi yn cyfarth yn ffyrnig.
Camgymeriad
y gi
Cywiriad
y ci
Rheswm
Camdreiglad. Nid yw enw
gwrywaidd unigol (ci) yn treiglo ar
ôl y fannod ‘y’.
9. Clywaf fod y bwyd yn flasus yno neithiwr.
Camgymeriad
clywaf
Cywiriad
Rheswm
clywais Mae amser anghywir y ferf wedi cael ei
ddefnyddio. Gan fod y weithred wedi
digwydd ‘neithiwr’, mae angen amser
gorffennol y ferf yn y person cyntaf
unigol i gyd-fynd.
10. Gwelir yr artist lawer o’i luniau mewn orielau.
Camgymeriad
gwelir
Cywiriad
Rheswm
gwêl
Gan mai am yr artist y sonnir dylid fod
wedi defnyddio ffurf amhersonol y ferf
yn hytrach na’r personol. O’r herwydd,
mae angen y ferf trydydd person unigol
yn yr amser presennol i gyd-fynd.
11. Un cath, dau gi a cheffyl sy’n byw acw.
Camgymeriad
Cywiriad
Rheswm
un cath
un gath
Mae enw benywaidd unigol yn
treiglo’n feddal ar ôl y rhifolyn ‘un’.
12. Mae gen i gi a cath.
Camgymeriad
a cath
Cywiriad
a chath
Rheswm
Mae’r enw ‘cath’ yn treiglo’n llaes ar
ôl y cysylltair ‘a’.
13. Wn i ddim os ydi Alun am fynd i wylio’r gêm.
Camgymeriad
os ydi
Cywiriad
a ydi
Rheswm
Mae’r gair anghywir wedi cael ei
ddefnyddio. Mae angen
defnyddio’r geiryn gofynnol ‘a’ i
ofyn cwestiwn anuniongyrchol.
14. Gwelais, ar ôl dychwelyd, pentwr o ddillad ar lawr.
Camgymeriad
pentwr
Cywiriad
bentwr
Rheswm
Ceir treiglad meddal ar ôl y
sangiad.
15. Dywedodd hi wrth ei mam fod dim gwers yrru ganddi fory.
Camgymeriad
fod dim
Cywiriad
nad oes
Rheswm
Negyddu anghywir. Ni ddylid
defnyddio ‘dim’ i negyddu cymal.
16. Rydw i’n sicr mae’n mynd i ennill y gystadleuaeth
heddiw.
Camgymeriad
Cywiriad
Rheswm
mae’n mynd ei fod o’n mynd Mae angen y ferf ‘bod’ yn y cymal
enwol.
17. Dyma’r bachgen a plannodd y blodau yn yr ardd i mi.
Camgymeriad
a plannodd
Cywiriad
a blannodd
Rheswm
Mae berf yn treiglo’n feddal os
yw’n dilyn y rhagenw perthynol ‘a’.
Pwy yw’r tîm buddugol?!

similar documents