Staże

Report
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Trening czyni mistrza –
praktyczna nauka zawodu i
języka obcego szansą na
międzynarodowym rynku
pracy”
Czas trwania STAŻY
27.04.2014 r. do 24.05.2014 r.
Realizator, Instytucja wysyłająca:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
40-078 Katowice, Plac Wolności 12
Partner, Instytucja przyjmująca:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz, Saxony, Germany
Projekt zakładał organizację miesięcznego
stażu w Niemczech dla 18 uczniów
drugich/trzecich klas w zawodzie fryzjer
oraz mechanik pojazdów samochodowych.
Celem staży było zapoznanie uczniów z
nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami
nauki zawodu, przedstawienie różnorodnych
form
wykorzystania
umiejętności
teoretycznych w praktyce. Podniesienie
kwalifikacji
uczniów,
zdobycie
międzynarodowego
doświadczenia
zawodowego,
przełamanie
barier
w
porozumiewaniu się językiem obcym,
zwiększenie otwartości na obcą kulturę i
tradycję krajów UE.
CELE W KONTEKŚCIE POTRZEB ZAWODOWYCH
UCZESTNIKÓW:
- podniesienie kompetencji interpersonalnych, kluczowych i
międzykulturowych;
- poznanie gospodarki rynkowej Niemiec w warunkach małego lub
średniego przedsiębiorstwa;
- poznanie zasad etyki zawodowej, praw i reguł obowiązujących w
danym środowisku zawodowym;
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
- wzbogacenie swojej osobowości dzięki przyjęciu postawy tolerancji
i otwartości wobec innych ludzi;
- nabycie większej pewności w podróżowaniu za granice Polski;
- nawiązanie kontaktów międzynarodowych.
Wsparcie przed wyjazdem
na staż
• Zajęcia pedagogiczne - celem zajęć było wytworzenie u
uczestników głębszego poznania siebie, wzmocnienie poczucia
własnej wartości, pogłębienie świadomego rozpoznawania i
przeżywania emocji, rozwijanie umiejętności świadomej
autoprezentacji oraz kreacji satysfakcjonujących, swobodnych
relacji interpersonalnych, utrwalenia zdolności rozwiązywania
konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem.
• Kurs języka angielskiego w wymiarze 40 godz.
dydaktycznych – szkolenie przygotowujące do wyjazdu na staż,
obejmujące branżowe słownictwo oraz codziennego użytku.
Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów do zajęć,
dostosowany do poziomu i potrzeb uczestników oraz słowniki
polsko - angielskie.
• Przygotowanie kulturowe – dotyczyło najistotniejszych
informacji o Niemczech, w ramach zajęć uczestnicy otrzymali
przewodniki po Niemczech zawierające informacje na temat
historii kraju, języka, zwyczajach, tradycjach, kulturze, zabytkach.
Program staży „fryzjerzy”
Zdobywanie doświadczenia praktycznego w warsztacie fryzjerskim na Gut
Wehlitz:
• Profesjonalne mycie głowy i skóry głowy,
• Higiena i pielęgnacja włosów i skóry głowy,
• Nanoszenie szamponu zgodnego z typem włosa,
• Nanoszenie odżywki i zabieg pielęgnacyjny,
• Nanoszenie odżywki i zabieg pielęgnacyjny - ćwiczenia, samodzielny dobór,
• odpowiednich preparatów,
• Masaż głowy,
• Praktyczna kolejność czynności masażu,
• Masaż podstawowy głowy z ewentualnością nauki japońskiego masażu
odprężającego,
• Tworzenie fryzur - wprowadzenie i omówienie obecnych trendów,
• Tworzenie fryzur - praktyczne poznawanie fryzur klasycznych oraz obecnych
trendów,
• Zmiana formy włosów pod wpływem wilgoci i ciepła,
• Zastosowanie preparatów utrwalających,
• Samodzielny dobór i zastosowanie praktyczne preparatów utrwalających fryzury,
• Poznanie technik czasowej zmiany formy włosów i ćwiczenia praktyczne,
• Trwała, nakręcanie na papiloty - klasyczne i modne,
Zapoznanie się z preparatami do pielęgnacji i ochrony włosów i ich zastosowanie,
Higiena i pielęgnacja włosów i skóry głowy,
Techniki suszenia włosów,
Nakręcanie włosów na wałki,
Używanie lokówki i prostownicy,
Tworzenie koków, plecenie włosów, karbowanie itp.,
Farbowanie włosów, całości i odrostu,
Farby roślinne - skład, porównanie z klasycznymi farbami, właściwości i
zastosowanie,
• Nanoszenie szamponu koloryzującego,
• Szczegółowe poznanie struktury włosa i różnych typów włosa,
• Trwała klasyczna i modna z uwzględnieniem naturalnych predyspozycji włosa,
• Koloryzacja włosów,
• Farbowanie włosów - Rozjaśnianie włosów,
• Elementy kosmetyki: oczyszczanie skóry, pielęgnowanie skóry,
• Farbowanie i formowanie rzęs,
• Kosmetyka dekoracyjna: make-up podstawowy, wieczorowy i tematyczny, makeup
dla osób noszących okulary,
• Pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure, techniki przeprowadzania manicure i
kolejność wykonywanych czynności, pielęgnacja paznokci u mężczyzn, malowanie i
zdobienie paznokci - różne rodzaje,
• Masaż dłoni - nauka i ćwiczenia,
• Kosmetyka pielęgnująca - omówienie i ćwiczenia,
• Szkolenia teoretyczne i praktyczne w studiu Wella.
Zdobywanie doświadczenia praktycznego w profesjonalnych salonach
fryzjerskich w regionie Lipska.
•
•
•
•
•
•
•
•
Program staży „mechanicy”
Zapoznanie się z konstrukcją jednosiedzeniowego pojazdu typu ebuggy z napędem elektrycznym (montaż pojazdu):
• Montaż samochodu elektrycznego: Dobór odpowiednich narzędzi do
obróbki, cięcia metalowych rur do budowy szkieletu pojazdu wg
rysunku, Spawanie przygotowanych części metalowych, Konserwacja
narzędzi w celu zapobiegania korozji i nadmiernej eksploatacji
materiału, Montaż części pojazdu, Przeprowadzanie kontroli jakości
wykonanej pracy i prób wytrzymałościowych zespawanych połączeń,
Instalacja i regulacja podwozia, Instalacja silników w kołach pojazdu,
dopasowanie
uchwytów
utrzymujących
silniki
elektryczne,
Wprowadzenie do budowy i montażu systemu sterowania pojazdem,
Obróbka końcowa systemu sterowania pojazdem, Instalacja systemu
hamowania, Odpowietrzanie hamulców, Wbudowanie siedzenia do
pojazdu, Regulacja systemu sterowania pojazdem i podstawowa
dokumentacja techniczna prowadzonych działań, Wbudowanie pedału
gazu - dobór i przygotowanie materiału, Przeprowadzanie wstępnych
testów pracy osi pojazdu oraz wyregulowanie ustawienia kół, kontrola
jakości na stanowisku testowym, Przeprowadzenie próby hamulcowej,
Podsumowanie wykonanych czynności i nabytych umiejętności.
Program staży „mechanicy”
• Wizyta techniczna w zakładzie produkcyjnym BMW:
historia i obszary produkcji fabryki samochodów
osobowych BMW oraz działalność przedsiębiorstwa w
Niemczech, etapy produkcji: wprowadzenie do
procesu składania karoserii, lakierowania, montażu i
centrum testowego, Informacje o maszynach do
produkcji karoserii i montażu poszczególnych części
pojazdu,
Zdobywanie
doświadczenia
praktycznego
profesjonalnych warsztatach samochodowych,
w
Przygotowanie kulturowe
Wycieczka z przewodnikiem po Lipsku,
Zapoznanie z zabytkami miasta, skwer
“Augustusplatz“ z Operą Lipską i Fiharmonią
“Gewandhaus”, kościoły “St. Nikola” i “St. Thomas”,
zabytkowy pasaż handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy
Ratusz Miejski, Pomnik Walki Narodów.
•
Dwudniowa wycieczka z przewodnikiem po Berlinie,
• Pałac Kanclerz Angeli Merkel, Reichstag, Brama
Brandenburska, Miejsce upamiętnienia Holokaustu,
Nowoczesne centrum Berlina w okolicach Potsdamer
Platz, Muzeum Egipskie, Katedra berlińska, Centrum
dawnego Berlina Wschodniego - Aleksanderplatz z
wieżą telewizyjną,
Muzeum Techniki,
Mur berliński,
MEILENWERK.
Wycieczka z przewodnikiem do Drezna,
• Dworzec Główny, ulica Praska,
Stary Rynek, Zwinger - barokowy
kompleks pałacyków, Plac Teatralny,
Opera, Zamek Królewski, Kościół
Frauenkirche , Galeria Starych
Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum
Porcelany, Skarbnica Zielone
Sklepienie, Muzeum Miasta Drezna,
Wolny czas uczestników
• Park rozrywki BELANTIS
Wildpark
Rezultaty projektu
Rezultaty twarde:
• Potwierdzenie nabycia nowych umiejętności, kwalifikacji –
wydanie 18 certyfikatów przez:
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach,
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH,
• Europass Mobility,
• Udział 18 uczestników w 40h kursie językowym – wydanie
zaświadczeń ukończenia szkolenia,
• Wzrost umiejętności praktycznych i teoretycznych w
wyniku udziału w stażu – przeprowadzenie testów
osiągnięć.
Rezultaty miękkie:
•
•
•
•
•
•
Poszerzenie wiedzy praktycznej uczestników,
Zdobycie nowych kompetencji,
Rozbudzenie ciekawości innymi krajami europejskimi,
Zwiększenie otwartości na inne kraje i kultury,
Zwiększenie pewności w podróżowaniu za granice Polski,
Nawiązanie kontaktów międzynarodowych.
Walidacja i uznanie efektów
uczenia się
• Europass
Mobility
potwierdzenie
europejskiej ścieżki kształcenia oraz wykaz
faktycznie
nabytych
umiejętności
zawodowych, wystawiony w języku polskim i
angielskim,
• Certyfikaty
–
potwierdzenie
nabytych
umiejętności, wystawione przez Izbę i Vitalis
w języku polskim i angielskim,
• Test osiągnięć po odbytym stażu.
Stopień osiągnięcia nabytych umiejętności
przez uczestników staży – testy osiągnięć
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
fryzjerki
mechanicy
Mechanicy – średnio uzyskany wynik to 11,83 pkt na 15
możliwych, co stanowi 79%,
Fryzjerki – średnio uzyskany wynik to 27,67 pkt na 28
możliwych, co stanowi 98,81%,
Ewaluacja - Badanie przeprowadzono wśród 18 uczestników
w formie ankiety składającej się z 13 pytań zamkniętych zawierających
skalę ocen 1-5, gdzie ocena 5 oznaczała najwyższą ocenę.
Na zadane pytanie: Czy udział w stażu pomógł rozwinąć
twoje praktyczne umiejętności? - 13 uczestników (72%) z 18
przyznało najwyższą ocenę w skali pięciostopniowej,
natomiast 5 osób oceniło o poziom niżej (28%).
14
12
liczba uczniów
10
8
6
4
2
0
1
2
3
skala 5-stopniowa
4
5
16
2.
Czy zaproponowany
sposób prowadzenia stażu
pomógł uporządkować i
poszerzyć twoją wiedzę?
14
12
10
6
7.
Jak oceniasz możliwość
praktycznego zastosowania
nabytej wiedzy podczas praktyk
u pracodawcy w szkole lub w
przyszłej pracy?
4
11. Czy staż wpłynął na
uzyskanie nowych kompetencji?
8
2
0
1
2
3
4
5
15 uczestników (83%) z 18 przyznało najwyższą ocenę w skali
pięciostopniowej, natomiast 3 osoby oceniły o poziom niżej
(17%).
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach
VITALIS Betreuungsgesellschaft für
Modellprojekte mbH
Plac Wolności 12,
40-078 Katowice
Tel. +48 (32) 259 62 61
Fax +48 (32) 258 87 38
Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz,
Saxony, Germany
Tel. +49 34204 7740 00
Fax +49 34204 7740 21
e-mail: [email protected]
www.gut-wehlitz.de
e-mail: [email protected]
www.ir.katowice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents