PowerPoint-presentatie

Report
De Zilvervloot
crowdfunding
Frans Ritmeester
directeur bureau van de Protestantse
Gemeente Utrecht
Crowdfunding
Oude wijn in nieuwe zakken ?
(=de zaken zijn anders gepresenteerd, maar
niet wezenlijk veranderd
Nieuwe wijn in oude zakken
Een nieuw idee in een oude vorm.
Jezus wil hiermee zeggen dat het geen zin heeft om nieuwe wijn in oude
zakken te doen, want dan scheuren de zakken en loopt de nieuwe wijn
weg. Anders gezegd: je moet geen nieuwe denkbeelden verkondigen in
kringen die niet in staat zijn daar iets zinnigs mee te doen.
Overigens is het spreekwoord in het Fries omgedraaid: Men docht gjin
âlde wyn yn nije sekken: Men doet geen oude wijn in nieuwe zakken.
Doel vandaag
1. onze ervaring delen
2. interactief – uw ideeën
Heeft u plannen?
Wie van u ?
Waarvoor ?
Voorbereiden
• Brainstorm, wat, waarom, hoe, wie
• Doelgroep -> buiten de huidige betalers
• Techniek – Website -> kies bewezen
techniek
• Bemensing
Projectgroep
Rollen:
• Projectleider
• Woordvoerder
• Communicatie – twitter – facebook –
mailchimp
• Organisatie tegenprestaties
• Techniek – website, twitter, facebook
Antwoorden op
•
•
•
•
•
•
•
Waarom
Waarvoor
Boodschap
Hoeveel
Hoelang
Doelgroep
Welke bestaande netwerk(en) kunnen
we gebruiken
• Welke “ambassadeurs” kunnen we
vragen en wat is hun rol
De Crowd
• De druppel – van de eerste kring naar
de buitenste. Vraag mensen concreet
om de boodschap te verspreiden van
binnen naar buiten
• Gebruik maken van netwerken –
culturele etc; dus on en off line
• Overtuig iedereen van de noodzaak,
kerkenraad, stichting, vrijwilligers
gemeenteleden
Ervaring
• Maak aansprekende tegenprestaties
• Maak een film
• Maak een gedetailleerde planning
waaronder mediaplan
• Betrek media
Ervaring
• Communiceer, nieuwsbrief, media
zowel digitaal als analoog dat vergeet je
in de drukte snel.
Hoe meer er wordt gesproken hoe
meer ideën, draagvlak
Ervaring
•
•
•
•
•
•
Het vraagt tijd!
Delegeer
Het levert ook veel op
Bewustwording van het waarom
Betrokken mensen
Er wordt in de binnenste cirkel over
gepraat
• Duurzame relaties
nieuw of oud
Nieuwe wijn
Nieuwe
zakken
Oude wijn
Oude
zakken

similar documents