MATEMAT*K YOLCULU*U

Report
ÖĞRETMEN 
Fatma AYDUR
HAZIRLAYAN 
Arife YAĞMUR
AMACIM
Matematiğin geçmişten günümüze olan
yolculuğu.
Bu konu üzerinde çok araştırma yapacağım
çünkü bende matematiğin yolculuğunu merak
ediyorum.
Hadi hep birlikte matematik yolculuğuna
çıkalım kemerlerinizi takın. 
Bütçe
Ümraniye’deki bütün ilköğretim okulları.
(61)
Sadece 7.sınıf olmalı.
Her sınıfa 1 adet tanesi 3 TL ’den,
Her okuldan 7 şube alsak…
İşlemim:61.7=427.3=1281
• İnternetten araştırmalar sonucu elde ettiğim
matematik buluşlarını sizlerle
paylaşıyorum.Milattan önce, milattan sonra ve
günümüze kadar matematik alanında yapılan
buluşlar birazdan göreceğiniz gibi
olamaktadır.şimdi size kendim yaptığım tarih
şeridini göstereyim . 
3000-2000
Matematik ilk
olarak
Mezopotamya
ve Mısırda
doğdu.
Babil'de ilk
toplama
makinesini
kullandı.
550
Matematik
sözcüğü ilk
olarak Pisagor
okulunda
kullanıldı.
540
Miletli (Batı
Anadolu’da
liman kenti)
THALES
geometri
okulunu kurdu
ve kendi
teoremini
geliştirdi
485-415
Herodotos’a
göre matematik
Mısır’da
başlamıştır
380
Yazılı literatüre
girmesi,
Platon’la
birlikte, M.Ö.
380 civarında
olmuştur
1614
1642
1654
İskoçyalı
John NAPİER
Logaritma
cetvelini icat
etti
Fransız
matematikçi
Blaise
PASCAL ilk
toplama
makinesini
icat etti
Olasılığın
(prior) tanımı
yılında Pascal
ve Fermat
arasındaki
yazışmalarda
formüle edildi
1713
Meşhur
Bernoulli
teoremi ve
binom
dağılımı 1713
yılında ortaya
atıldı
1855
İskoç James
MAXWELL
Faraday
kanunlarını
matematiks
el olarak
kanıtladı ve
kendi
kuramını
yazdı
İnternetten bulduğum bir harita şeridi.
 İLK LOGARİTMA CETVELİ
1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok
fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç
duyulur.
 İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI
Battanî 10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya
başladı.
 İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI
Ebu’l Vefa10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.
 İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI
Harezmî9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda
sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman
zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak
Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve
hemen kabul gördü.
 İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI
Harezmî9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin
değişmiş hâlidir.)
 İLK BİNOM AÇILIMI
Ömer Hayyam. 11.yy.
 İLK PASCAL ÜÇGENİ
Ömer Hayyam. 11.yy.
 Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİ
Yıllarca pi sayısının tam değeri
bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı
basamağa kadar biliniyor.
 İSİMLENDİRİLMİŞ EN BÜYÜK SAYI
10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır)
googol olarak adlandırılır.
Tabi ulu önder Atatürk ‘de
Matematiği desteklemiş ve daha
kolay hale getirmiştir…
Yeni
Bölen
Bölme
Bölüm
Çarpanlara Ayırma
Çember
Çıkarma
Dikey
Limit
Ondalık
Parabol
Piramit
Prizma
Sadeleştirme
Teğet
•
Eski
Maksumunaleyh
Taksim
Haric-i Kısmet
Mazrubata Tefrik
Muhit-i Daire
Tarh
Amudi
Gaye
Aşar’i
Kat’ı Mükafti
Ehram
Menşur
İhtisar
Hatt-ı Mümas
Kaynakça
• http://www.veriindir.com/matematik-tarihi-vematematik-buluslari.html#ixzz1JKFFE45K
• http://www.veriindir.com/ataturkun-matematikalaninda-yaptigi-calismalar.html#ixzz1JKGIz6gK
• www.bilgispot.com/.../matematik-tarihseridi-ve-matematik-buluslari/
Yani her ne kadar bazı insanlar
matematiği sevmese de Matematik
biz insanlar için çok önemli buluştur.Bu
slaytım da size matematiğin geçmişini
anlattım, size tarih şerit oluşturdum.
Umarım slaytımdan bişeyler
öğrenmişsinizdir ve bundan sonra
matematiğe daha çok önem
vereceksinizdir …

similar documents