CR_-_Reky

Report
Česká republika:
Řeky
Hospodářský zeměpis
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
řeky (tekoucí vody) - zajišťují odtok vody a tvoří
základní součást hydrologického cyklu
Území České republiky je nazýváno tzv. „střechou
Evropy“, prochází tudy totiž hlavní evropské rozvodí
oddělující povodí Severního, Baltského a Černého
moře. Rozvodnicí těchto tří moří je Králický Sněžník.
povodí Moravy
povodí Odry
povodí Labe
Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí
území České republiky na tři hlavní povodí – povodí
Labe, Odry a Moravy (Dunaje).
Z hlediska praktické státní správy je území republiky u
nás rozděleno do pěti dílčích povodí hlavních toků :
povodí Labe
povodí Vltavy
povodí Ohře
povodí Odry
povodí Moravy
p. Vltavy
p. Odry
p. Ohře
p. Labe, Moravy
číslo hydrologického pořadí
Toto číslo je základním řazením toků podle
příslušnosti k povodí moří. Je uváděno v podobě
osmimístného čísla a je sestaveno ze čtyř skupin :
X-YY-ZZ-KKK
X - určuje povodí I. řádu (hlavní povodí)
YY - určuje povodí II. řádu (dílčí povodí)
ZZ - určuje povodí III. řádu (základní povodí)
KKK - určuje povodí IV. řádu
Celostátní dlouhodobý roční průměr
srážek, které jsou hlavním zdrojem
vody, je 693 mm. Řekami odtéká asi
1/3 z tohoto množství.
Labe odvodňuje 63,3 % území do Severního moře
(hlavním přítokem je Vltava).
27,3 % území je odvodňováno Dunajem (neprotéká
územím Česka) do Černého moře, řeka Morava s
hlavním přítokem Dyjí odvádí vodu do Dunaje z
většiny území Moravy.
K povodí Odry, která odtéká do Baltského moře, náleží
9,3 % území, a to zejména ve Slezsku a na severní
Moravě.
České řeky jsou napájeny především dešťovými
srážkami a na jaře táním sněhu. Nejvyšší průtok je
dosahován především v jarních měsících, nejnižší od
srpna do zimních měsíců. Vysoké vodní stavy mohou
nastat i během prudkých a dlouhotrvajících dešťů v
létě. K záplavám často tedy dochází během jarního tání
a v létě.
nejdelší řeky v ČR:
1. Vltava (430 km) – pramení na Šumavě; ústí do
Labe v Mělníku
2. Labe (370 km) – pramení v Krkonoších; ústí do
Sev. moře v Cuxhavenu
3. Ohře (256 km) – pramení v Německu; ústí do
Labe v Litoměřicích
4. Morava (246 km) – pramení na Králickém Sněžníku;
ústí do Dunaje v Devínu
5. Berounka (246 km) – pramení v Českém lese a na
Šumavě; ústí do Vltavy v Praze
Hydrologickou síť tvoří přes 76 tisíc km vodních toků,
významné vodní toky dosahují délky přes 15 tisíc km.
Úhrnná délka drobných vodních toků činí přes 60 tisíc
km.
využití řek:
- zavlažování (hlavně Morava)
- zisk vodní energie (hlavně Vltava)
- vodní doprava (nejvíce Labe a Vltava)
- přehrady a nádrže (hlavně Vltava)
- vodáctví
- fauna
Zdroje:
http://www.czregion.cz/jezera-reky
http://www.ceske-reky.cz/
http://cs.wikipedia.org
http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/vodopis/vodopis.asp

similar documents