Chmura - Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu

Report
Chmura i optymalizacja kosztów
prowadzenia biznesu
Jan Lekszycki, Oktawave
Warszawa, 5 grudnia 2013
Co to jest
chmura?
Chmura = Internet?
Chmura = Wirtualizacja?
Chmura = Modne słowo?
Na
żądanie/Zarządzalna
Mierzalność
Alokacja zasobów
Chmura
(wedłu
g NIST)
Dostępna z każdego
urządzenia
Elastyczność na
żądanie
Dlaczego
chmura
w
biznesie?
1. Dostępność
infrastruktury
na żądanie
6. Brak
elastyczności
kosztowej
2. Przeciążenia
infrastruktury
Rozwiązania
problemów
5.
Utrzymanie
zasobów
ludzkich
3. Wysokie
koszty
wejścia
4.
Zapewnienie
bezpieczeńst
wa systemów
IT
Systemy ERP,
CRM & BI
Obieg
dokumentów
Poczta,
intranet,
bazy danych
Analityka
&
bilingowanie
Praca
grupowa
Wideo
& streaming
Dlaczego
chmura
w Twojej
firmie?
Twoje systemy mają działać.
Efektywnie i optymalnie kosztowo.
Czego
potrzebujecie?
Precyzyjnie
mierzyć
zużycie
zasobów IT.
Przestać
ciągle
inwestować.
Elastycznie zmieniać
zasoby zgodnie
z potrzebami.
Inwestować
czy nie
inwestować?
Oto jest
pytanie.
OPEX
CAPEX
Elastyczność
= Autoskaler
Zakup
infrastruktury
minimalnej
Standardowe
obciążenie
Sprzedaż
sezonowa
Automatyczne
skalowanie
zasobów!
Powrót do
standardowego
obciążenia
Zysk!
16 x 2,5 Ghz | 16 GB RAM
5.
8 x 2,5 Ghz | 8 GB RAM
4.
4 x 2,5 Ghz | 4 GB RAM
3.
2 x 2,5 Ghz | 2 GB RAM
2.
1 x 2,5 Ghz | 0,9 GB RAM
1.
1 x 2,5 Ghz | 0,5 GB RAM
Automatyczne skalowanie maszyn
6.
Instancja
A
Klon
Instancji
A
Klon
Instancji
A
Loadbalancing sprzętowy
4.
…
Co
mierzymy
w
Oktawave?
Częstość
Granulacja
Pay-per-use
Mierzalność
Co jest
potrzebne
do
wyceny?
1. dokładne parametry
zużycia w rozkładzie
czasowym
= precyzyjna wycena
2. dokładne lub orientacyjne
parametry zużycia bez
rozkładu czasowego
= szacunkowa wycena z
małym marginesem
nieprecyzyjności
3. pośrednie dane takie jak
liczba wizyt na stronie, liczba
rekordów w bazie danych
= szacunkowa wycena z
średnim marginesem
nieprecyzyjności
Jakie
udostępniamy
narzędzia?
Prosty kalkulator
Kalkulator zaawansowany
Arkusz kalkulacyjny
Konsultanci BOK
Ninja Migration Support Team
• cel: zwiększenie adopcji chmury
• zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych
architektów chmury
• podejście projektowe
• w większości przypadków usługa jest darmowa
Czy ktoś
już z tego
korzysta?
Jan Lekszycki
Dyrektor Rozwoju Biznesu
[email protected]
+48 606 295 890
Dziękujemy!
Odwiedźcie naszą
witrynę:
www.oktawave.com/pl

similar documents