Document

Report
Stimulerende monetaire politiek
www.economielokaal.nl
Geldmarkt
Ruimgeld politiek:
• Open markt politiek
rente
Qv
Qa
Q’a
(door het opkopen van
staatsobligaties)
• Geldmarktkasreserve
verlagen
• Renteverlaging aan
primaire banken
R0
R1
geldhoeveelheid
www.economielokaal.nl
Effect op de investeringen (en consumptie)
Geldmarkt
rente
Qv
Qa
Q’a
rente
R0
R0
R1
R1
geldhoeveelheid
investeringen
www.economielokaal.nl
Effect op het Nationaal Inkomen
Ruim geldpolitiek
↓
Rente daalt
↓
Investeringen
stijgen
↓
Nationaal Inkomen
stijgt
(let op multipliereffect)
Y=EV
EV
EV’
EV
45°
Y0
Y1 Nationaal inkomen
www.economielokaal.nl
Collectieve vraag / aanbod
De stijging van de
bestedingen leidt (gezien de
mate van onderbesteding)
NIET tot prijsstijgingen
Timing is dus van het
grootste belang!
EV’ Qa
P1
P0
In geval van overbesteding
zal deze maatregel wél leiden
tot inflatie
EV
Prijs
EV
EV’
Y0
Y1
Y*
Productie

similar documents