ErasmusVet

Report
AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJELER EKİBİ
2014
Erasmus +
Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim
Hareketlilik
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
Mesleki eğitim öğrencilerinin ve personelinin,
sağlanan hibe ile,
belirli bir süre için,
Program üyesi bir ülkedeki
İşletme ve/veya mesleki kurumuna gönderilmesidir.
Hareketlilik Faaliyetinin Amacı
• Temel mesleki eğitim almakta olan öğrencilerin yurtdışı eğitim
fırsatlarını artırmak ve eğitimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri
için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak;
• Mesleki eğitim personelinin iş pratiği bilgisi elde etmelerini ve
güncellemelerini sağlamak veya pedagojik becerilerini
artırmak
Hareketlilik Faaliyeti
Başvuru Sahibi Kurumlar:
• Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları
• Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri
Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe
başvurusu yapamazlar.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Hareketliliği
Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında 2 haftadan 12
aya kadar süreyle staj yapmalarıdır.
Meslek lisesi öğrencisi ve çıraklara,
• İşletme veya
• Mesleki eğitim veren bir okul ev sahipliği yapar. Bu okulun
işletme veya benzer bir kuruluşta çalışmaya dayalı öğrenme
süreçlerinin olması gerekir.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Hareketliliği
Meslek lisesi öğrencisi ve çıraklara,
• İşletme veya
• Mesleki eğitim veren bir okul ev sahipliği yapar. Bu okulun
işletme veya benzer bir kuruluşta çalışmaya dayalı öğrenme
süreçlerinin olması gerekir.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Hareketliliği
Faaliyetin kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı gönderen ve
alan kuruluşlar tarafından önceden üzerinde anlaşmaya varılmış
olan «Öğrenme Anlaşması» (Learning Agreement) şeklinde bir
kalite çerçevesi düzenlenir.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Hareketliliği
Yurtdışı hareketlilik eğitiminin içeriği meslek lisesi öğrencisi ve
çırakların eğitim müfredatına uygun şekilde düzenlenir.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki Eğitim Personelinin Hareketliliği
Yurtdışında 2 günden 2 aya kadar
• öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi ile
• personel eğitimi şeklinde gerçekleşen bir faaliyettir.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki eğitim personelinin eğitimi;
• bir işletme veya mesleki eğitim kuruluşunda işe yerleşmek,
• işbaşı eğitimi veya gözlem yapmaktır.
Hareketlilik Faaliyeti
Öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi;
• mesleki eğitim kurumundaki personelin yurtdışında bir meslek
okulunda öğretmenlik (teaching) veya
• işletmelerde görevli personelin bir mesleki eğitim kuruluşunda
eğitmenlik (training) yapmasıdır.
Hareketlilik Faaliyeti
Mesleki Eğitim Öğrencileri
Mesleki Eğitim Personeli
Hedef Grup
•
•
Meslek lisesi öğrencileri
Çıraklar
•
Yurtdışı faaliyet
•
Mesleki eğitim stajı ( VET
traineeship)
• Öğretmenlik veya eğitmenlik
deneyimi (teaching/training
assignment)
• Mesleki eğitim personelinin eğitimi
Yurtdışı faaliyet
Süresi
2 hafta-12 ay
Proje Süresi
1 veya 2 yıl. Başvuru sahibi kurum başvuru aşamasında bu süreyi belirler
Mesleki eğitim alanında çalışan
eğitmen ve uzmanlar
2 gün-2 ay
2014 Hareketlilik Hibe Kalemleri
(Bir katılımcı için)
Seyahat
100-499 km için: 180 €; 500-1999 km için: 275 €
200-2999 km için: 360 €; 3000-3999 km için: 530 €
4000-7999 km için: 820 €; 8000 ve üzeri km için:1100 €
Yönetim ve Organizasyon
Kişi başı 350 €
(Refakatçi hariç)
Yurdışı Harcırah
Hedef grup, ülke ve süreye göre
değişen rakamlar için harcırah tablosu internet sitesinde daha sonra
yayınlanacak
Pedagojik, kültürel ve dil
hazırlığı
Sadece 1-12 arası yurtdışı faaliyetleri için
Komisyon merkezli online dil hizmeti verilen İngilizce, İspanyolca,
Almanca, Fransızca ve İtalyanca dışındaki diler için:
kişi başı 150 €
Özel İhtiyaç sahipleri
Başvuruda belirtilen ve gerekçelendirilen ihtiyaca göre hibe
kalemlerinin % 100’üne kadar ek hibe talep edilebilir.
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
Proje Ortaklarının Sayısı
Uluslararası nitelikte olan bir Hareketlilik faaliyetinde, her biri farklı
ülkeden olmak üzere en az gönderen ve ev sahibi iki katılımcı kurum yer
almalıdır.
Projenin ulusal mesleki eğitim konsorsiyumu tarafından sunulması
halinde; bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden
olmalı ve bunlar başvuru aşamasında belirlenmelidir. Bir konsorsiyum en
az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır.
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
Proje Ortakları
Gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden
sorumludur.
Ev sahibi kuruluş: Mesleki eğitim öğrencilerini veya personelini kabul etmekten ve onlara bir faaliyet
programı sunmaktan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanmaktan sorumlu olan
program üyesi ülkedeki kuruluştur.
Konsorsiyum koordinatörü: Mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki Faaliyetlere
göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir Konsorsiyumu yönetir. Konsorsiyum
koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte Gönderen Kuruluş görevini de yapabilmektedir. Ancak bu
zorunlu değildir.
Aracı kuruluş: İşgücü piyasasında veya eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir
kuruluştur. Hareketlilik faaliyet kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun ortağıdır. Ancak katılımcı
gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari
prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin
ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
Proje Süresi
Hazırlık, katılımcı seçimi, yurtdışı hareketlilik, yaygınlaştırma vb.
tüm faaliyetleri kapsayan proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir.
Başvuru sahibi kurum, bu süreyi başvuru aşamasında projenin
amacı ve planlanan faaliyetlere göre belirler.
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
Başvuru zamanı
Aynı yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak projeler için
başvurular en geç 17 Mart öğlen 12:00’a kadar (Brüksel saati)
sunulmalıdır.
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
Başvuru Kriteri
Bir mesleki eğitim kuruluşu veya ulusal mesleki eğitim
konsorsiyum koordinatörü bir seçim döneminde yalnız bir kere
başvuru yapabilir. Bununla birlikte bir mesleki eğitim kuruluşu,
aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı
veya koordinatörü olabilir.

similar documents