Hefboomeffect

Report
Hefboomeffect
Stel het volgende:
• RTV = 9,8%
• IVV = 6,3 %
• Gemiddeld VV = € 4.200.000
• Gemiddeld EV = € 5.600.000
RTV = 9,8% betekent dat je met elke € 100 die je investeert (VV of EV) een
rendement haalt van € 9,80.
Toch hoeft REV daarom niet noodzakelijkerwijze gelijk te zijn aan 9,8%. M.a.w. waarom
is REV (in dit geval) > RTV. Hoe kan dit?
Dat kan veroorzaakt worden door het zogenaamde hefboomeffect.
€ 100 investeren
€ 100 eigen vermogen
Levert op € 9,80 (RTV)
Interestkosten € 0
rendement (winst) = € 9,80
Feitelijk rendement voor eigen
vermogen ligt dus hoger dan
€ 9,80
€ 100 vreemd vermogen
Levert op € 9,80 (RTV)
Interestkosten € 6,30 (IVV)
Feitelijk rendement (winst) = € 3,50
Conclusie:
• Bedrijven investeren om er uiteindelijk winst mee te halen.
• Je kunt investeren met EV of VV.
• Voordeel van investeren met EV is dat je er geen interest over betaald. Dus de gehele
winst komt toe aan de eigen vermogensverschaffers.
• Nadeel van investeren met VV is dat je er wel interest over moet betalen, waardoor de
uiteindelijke winst van investeren met VV kleiner wordt.
• Het deel winst wat behaald wordt met investeren met VV komt uiteindelijk toe aan de
eigen vermogensverschaffers. Immers; zij hebben het risico genomen om te investeren
met VV.
• Daardoor wordt de uiteindelijke winst die behaald wordt met EV groter.
• Dit noemen we het hefboomeffect.
Oorzaak
Gevolg
Naam
RTV > IVV
REV > RTV
Positief hefboomeffect
RTV = IVV
REV = RTV
Geen hefboomeffect
RTV < IVV
REV < RTV
Negatief hefboomeffect
Hefboomformule:
• Dit heeft geleid tot de zogenaamde hefboomformule.
• REV = RTV + ((RTV – IVV) x VV/EV)
• Het invullen leidt nog wel eens tot problemen. Dus….
• REV = RTV + ((RTV – IVV) x VV/EV)
1
2
3
In ons voorbeeld:
REV = 9,8% + ((9,8% - 6,3%) x 4.200.000/5.600.000)
REV = 12,43%
Conclusie:
• M.b.v. de hefboomformule kun je dus REV uitrekenen als je RTV, IVV, het
gemiddeld EV en het gemiddeld VV kent.
• De voorkeur om REV uit te rekenen ligt bij (winst/gemiddeld EV) x 100%.
• Je begrijpt dat je willekeurig 1 van de onderdelen van de hefboomformule
kunt uitrekenen als de andere gegevens bekend zijn.
Er is nog een 3e manier om REV uit te rekenen:
• Er is € 5.600.000 EV. Dat levert een rendement op van 0,098 x € 5.600.000 =
€ 548.800.
• Er is € 4.200.000 VV. Dat levert een rendement op van 0,098 x € 4.200.000 =
€ 411.600. Het brengt echter aan interestkosten met zich mee 0,063 x
€ 4.200.000 = € 264.600. Feitelijke winst op VV is dus € 411.600 - € 246.600
= € 147.000.
• Deze € 147.000 komt toe aan de EV verschaffers. Zij verdienden al € 548.800
en krijgen deze € 147.000 er extra bij. Totaal dus een bedrag van € 695.800.
Te delen met een totaal gemiddeld EV van € 5.600.000…..
(€ 695.800/€ 5.600.000) x 100% = 12,43%.

similar documents