Dr. Anton Jurgetz, Slovensko-bavarsko združenje, Bavarska

Report
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Poslanstvo
Že od ustanovitve leta 1995, skrbimo in aktivno
delujemo na različnih področjih osebnega,
kulturnega in gospodarskega sodelovanja med deželo
Bavarsko in Rep. Slovenijo.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Zgodovina Bavarsko–Slovenskega društva
(BSG e.V.)
• BSG je bil ustanovljen 20. Julija 1995 v Münchnu kot neprofitno
združenje.
• Ustanovitveni motiv je bil želja po poglobitvi odnosov
med svobodno deželo Bavarsko in Rep. Slovenijo,
vzdrževanje in vspodbujanje socialnih, kulturnih,
ter gospodarskih stikov.
• Da bi postavljene cilje tudi res dosegli, smo ustanovili
različne odbore.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Upravni odbor Bavarsko-Slovenskega društva
•
Prof. Dr. Michaela Fuchs, Predsednica
•
Prof.Dr.-Ing. Peter Zimmermann, Predsednik kuratorija
•
Mag. Daniel Blejc, Podpredsednik
•
Dr. Hans Mayer, Zakladnik
•
Dr. Anton Jurgetz, Podpredsednik & Poslovodja
•
Hermann Kovač, Odbor za gospodarstvo
•
GK mag. Jožef Keček, častni Predsednik
•
Dr. Lev Vidmar
•
Blanka Mekinda Vidmar
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Kaj nam to pomeni in kaj si želimo?
• Spodbujati in voditi dialog med ljudmi, kulturnimi
ustanovami, organizacijami in podjetji.
• Obveščati in vspostavljati kontakte ter medsebojna
srečanja.
• Vspostavljati in graditi kulturne in gospodarske mostove.
• V dialogu „iz prakse za prakso“ povezati
panoge preko meja.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Kako dosegamo zastavljene cilje?
• Skupne kulturne in gospodarske prireditve in poslovni dogodki.
• Spodbujanje in podpora pri ustanavljanju mestnih partnerstev.
• Sodelovanje s Generalnim konzulatom Republike
Slovenije v Münchnu.
• Povezovanje s političnimi, javnimi in gospodarskimi
organizacijami na Bavarskem in v Sloveniji.
• Vzpostavitev “platforme” za srečanja in izmenjavo
izkušenj.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V
Tradicija in prihodnost nas obvezujeta!
• Ohraniti in razširiti tradicionalno dobre odnose
med deželo Bavarsko in Republiko Slovenijo.
• Podpora gospodarskim stikom.
• Podpora ljudem, še posebej mladim generacijam
nuditi možnost in priložnost, pridobiti znanje in
poklice usmerjeni v prihodnost.
• Ohranjanje kulturne izmenjave in promocija kulturnih
ustanov.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Regija, kot življenjski prostor, obvezuje!
Naš prispevek:
• Za sodobno Regijo v skupnem evropskem prostoru ob dobrem
poznavanju zgodovine in kulture narodov.
• Za ustrezno ravnovesje in skladnost med
potrebami gospodatstva na eni in zagotavljanjem
in spoštovanja življenjskih kvalitet na drugi strani.
• Za razumno rabo naravnih virov ob uporabi
sodobnih tehnologij.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Kaj se lahko naučimo iz dobre prakse?
(Primer: Čezmejno sodelovanje v čezmejni regiji D/BY-CZ)
• Čezmejno izobraževanje in trg dela.
• Čezmejni gospodarski in življenjski prostor.
• Odprava preprek v čezmejnem poslovnem
sodelovanju.
• Mladi in njihova pričakovanja v izobraževalni
politiki in socialni varnosti.
Bavarsko – Slovensko
društvo e.V.
Hvala za vašo pozornost!
Naš moto:
Ohranjati tradicijo – graditi prihodnost –
sodelujte z nami, skupaj bomo ustvarili še več!
Dr. Anton Jurgetz
Član Upravnega odbora BS Društva
(Podpredsednik & Poslovodja)

similar documents