ADL* AKAROLOJ*

Report



Mitelar yeryüzünde düşünebildiğimiz her
doğal yaşam alanında bulunabilirler:tatlı
suda,tuzlu suda,evlerimizde
perdelerde,yataklarımızda,kıyafetlerimizde,cilt
gözeneklerimizde...
Cildimizde bulunan mitelar,eşyalarda bulunan
mitelardan farklıdır.
Doğal yaşam alanından yaşam alanına ve
odadan odaya,mitelar çok fazla çeşitlilik
gösterirler.


Boyları 0.1-3 cm
arasında
olup,vücutları
tek parçadan
oluşmuştur.
Ağız yapısı
delmeye ve
ısırmaya uygun
olarak
gelişmiştir.

Sağlıklı bir insan 1 ya
da 2 çeşit mite taşır.




Vücudumuzda iğne batması gibi bazen
hissettiğimiz acının sebebi mitelardır.
Vücudumuzdaki ölü derilerle beslenirler.
Mitelar,sıcaklık veya soğukluk gibi sıkıntıları
olmadığı gibi nemden de etkilenmezler.
Fakat yüksek sıcaklık ve kurak iklime sahip
bölgelerde sayıları azalmaktadır.
Dust mite


Ev tozu
miteları,insanlar
da alerjik
hastalıklara
sebep olur.
Yapılan
araştırmalara
göre de mite
türlerinin çoğu
House Dust
Mite(ev tozu
miteları)
olduğunu
gösteriyor.



Adli incelemelerde,artropod çalışmaları
1800lerin başlarında Fransa,Almanya,İtalya ve
İspanya’da başlamıştır.
Entomolojik kanıtların ilk defa kullanıldığı olay
1855’te Bergeret’te bulunan yeni doğmuş bebek
cesedidir.Cesette mumyalaşma
bulunduğundan, miteların varlığı burada
görülmüştür.
2. vaka da 1878’de Paris’te yeni doğmuş kız
bebek cesedidir.Yapılan otopside ilk defa
burada miteların hesaplanması yapılmıştır.




Cesedin dışı 2mm kalınlığında kahverengimsi
bir tabakayla kaplanmış;ki bu tabaka mite
cesedi,yumurtası ve dışkısı içeriyor demektir.
Canlı mitelar ise cesedin kafatasının içinde
bulunmuştur.
Diğer böcek ve artropod çeşitlerinin yokluğu
gözle görülebilir şekilde belirginmiş.
Cesedin yüzey alanı 3.000cm² olarak
hesaplanmıştır.1 per mm³ hacimde 4 tane mite
yumurtası dahil edilir,bu hesaplamalardan da
2.400.000 tane ölü mite bulunur.
1.Jenerasyondan
sonra
15.gün
10 dişi
5 erkek
2.
30
100
50
3.
45
1.000
500
4.
60
10.000
5.000
5.
75
100.000
50.000
6.
90
1.000.000
500.000


1981-2006 yılları arasında periyodik bir
şekilde,Polonya’nın güneybatısında 31 bölge,161
evden toplamda 1.063 ev tozu miteları
toplanmıştır.
Örnekler yataklardan,yerlerden,halılardan,ahşap
eşyalardan,tablolardan,pencere kanatlarından
alınmıştır;sadece 281 tanesi 11 tane
hastahaneden,70 tanesi 9 tane kütüphaneden,31
tanesi araştırma laboratuarlarından,30 tanesi
eczanelerden,43 tanesi ofislerden alınmıştır.





Tüm örnekler,toz miteları için özel filtre içeren
portatif vakum makineleriyle alınır.
Daha sonra,tozlar 150 ml’lik behere
konulur,%75’lik etanolle ıslatılırlar.
4 saat sonra,NaCl çözeltisi ve birkaç damla sabun
eklenerek magnetik karıştırıcı ile karıştırılır.24
saat boyunca yüzdürülmesi sağlanır.
Çökelti süzdürülür ve tekrardan NaCl çökeltiye
eklenir ve bu işlem 3 kez tekrarlanır.
Daha sonra petri kabına süzülür,yüzeyde 1-2 saat
içerisinde mitelar belirir ve bunlar mikroskopla
görülebilir.
Sonuç olarak,1.532
örnekten 733’ünde
bulunurlar.(%47.8)
2.Baskın 1.Baskın Tüm
mite
mite
mitelar
türü
türü
Hastahaneler
8
12
18
Kütüphaneler
103
24
125
Ofisler
0
23
24


Bazı ülkelerde adli entomoloji sadece bahar ve
yaz aylarında kullanılmakta olup,kış aylarında
ve sonbaharda böcek aktivitesi azalmakta ve
bu da sınırlayıcı olmaktadır.Ama bizim
ülkemizde böcekler 4 mevsim boyunca yaşam
aktivitelerini sürdürebilmektedir.
Ölüm zamanının belirlenmesinde entomolojik
verilerden yararlanılarak yapılan çalışmalar
ikiye ayrılabilir.



Bunlardan biri,cesede gelen artropodların
süksesyonunu ve cesedin çürümesiyle ilgili
evrelerin karşılaştırılmasıyla ölüm zamanının
tahmin edilmesine dayanır.
Diğer yöntem ise,cesede gelen böceklerin yaşam
evrelerinin incelenmesi ve cesette bulunan
yumurta,larva,pupa yaşının hesaplanmasıyla ölüm
zamanının saptanması esasına dayanır.
Adli entomoloji bulguları özellikle:ölüm
zamanının belirlenmesinde,ölüm yerinin
belirlenmesinde,toksikolojik analizlerde kullanılır.




Akarlar insan vücudunda hem ölümden önce
hem de ölümden sonra bulunur.
Çok küçük oldukları için ceset incelenmesi
sırasında gözden kaçabilirler.
Akarları ölüm zamanı tahmininde kullanan ilk
kişi Pierre MEGNIN’dir.
Akarlar,ölüm zamanının tahmini,ölüm
nedeninin belirlenmesi,cesedin taşınıp
taşınmadığı ve cesedin yeni yeri hakkında bilgi
verir.




Akarların kanadı yoktur yani uçamazlar.Cesede
4 farklı yolla gelebilir:yürüyerek,hava
akımlarıyla,biyolojik taşınma,diğer hayvanların
kargosuyla.
Böceğin kargosuyla gelen akarlara
foretik(phoretic) akarlar denir.
Calliphoridae ve Sarcophagidae familyalarının
sinekleri ölüm sonrası cesede gelirken
Astigmata,Mesostigmata ve Prostigmata
takımlarına ait akarları da cesede taşırlar.
Cesette kalan bütün sıvı organik maddeleri
tüketerek cesedin mumyalaşmasına neden
olurlar.


Edston ve Hage-Hamsten inceledikleri vakada
47 yaşındaki bir çiftçinin yatağında toz
akarlarını soluması sonucu anafilaktik şoktan
öldüğünü bildirmiştir.(cesedin yüzünde bol
miktarda akar tespit edilmiş)
Mumcuoğlu ve arkadaşları baş ve vücut bitleri
ile yaptıkları çalışmada konakların DNA
profillerini elde etmiş ve bu canlıların adli
araştırmalar sırasında göz ardı edilmemeleri
gerektiğini vurgulamıştır.




Megnin,artropodların(omurgasız
eklembacaklılar) 8 farklı dalga boyunda
görüldüğünü gözlemlemiştir.
1.dalganın sinekleri ve miteları
içerdiğini,6.dalganın ise sadece mitelardan
oluştuğunu söylemiştir.
Daha sonra Leclercq,artropodların,10 bölümden
oluşan ceset ayrışmasında,9 tane dalgada
gözlemlenebildiğinin farkına varmıştır.
Lecrecq’in sistemine göre 6. ve 7. dalgalar,ve
arası,akarların larva,kurt ve yetişkin halleriyle
özdeşmiştir.

Adli entomoloji ile ilgili bilinen ilk
döküman;13.yy’da(1235) Çinli avukat ve ölüm
araştırıcısı olan Sung Tzu’nun yaptığı bir
cinayet araştırmasıdır.

Köyde orak ile boğazı kesilerek öldürülen bir
kişinin katili bulunamayınca,Sung Tzu bütün
işçilerin oraklarını bir odaya dizmiş ve sadece
üzerinde görünmeyen kan izi olduğu
düşünülen bir orakta Calliphoridae larvalarının
görülmesi sonucu,orağın sahibi cinayetle
suçlanmış ve orada öldürülmüştür.


Cesedin 5 tane bozulma evresi
vardır:başlangıç,şişme,aktif çürüme,ileri
çürüme,kuruma.Mitelar en çok ilk 3 evrede
görülür.
Cesetlere gelen 7 tip böcek türleri vardır ve
mitelar cesede gelen 5.böcek türüdür.2-3 yıl
sonra 4.tür böcekler işini bitirdikten sonra
hemen gelerek deri altına yerleşir.




Sinekler cesede geldikten sonra 3-6 gün
arasında,cesedi terk edebilir.
Mitelar ise ölümden sonra 2 hafta geçse bile
vücutta bulunabilirler.
Miteların böceklere oranla çeşitliliği daha
fazladır.Bir böcek türü ilk anda akıllara birkaç
senaryo getirirken,mitelar çok çeşitli
olmasından dolayı daha özel sıfatı alırlar ve
hemen tek bir senaryoyu akıllara getirebilir.
Akaroloji bu yönünden dolayı,cinayetlerin
çözümlenmesinde duruma hız kazandırır.
İklim verileri:
Ceset bulunduğunda ortalama sıcaklık 20°C idi.
1 gün önce ortalama sıcaklık:21°C
2 gün önce ortalama sıcaklık:20°C
Sarcophagid bullata için;
En uzun larva boyu:1.8 cm
Yani 26.7°C ve 34 saatte larva 1.8 cm’ye ulaşmıştır
BDS(ADH)[biriktirilen derece-saat]=26.7*34=907.8
Yani 1.8 cm’ye ulaşması için gereken BDS=907.8
1.gün:12.00-9.00(cesedin bulunuş saati)
 9 saat 20°C’de
 9s*20C=180 BDS
2.gün:12.00-12.00
 24 saat 21°C’de
 24s*21C=504 BDS
3.gün=?
 907.8-(504+180)=223.8 BDS
 ?s*20C=223.8 BDS
 Saat=11.2
Ceset 9+24+11.2=44.2 saat öncesine aittir.
Bu durumda ceset Cuma sabah saat 9:00’da
bulunmuşsa;44 saat öncesi Çarşamba saat 13:00
sırasında şahıs ölmüştür.
TEŞEKKÜR EDERİM...
AYCAN ALKAYA

similar documents