fotokurs_nybegynner_final

Report
IFE fotokurs for nybegynner
12 februar 2014
Mikael Rosenqvist
[email protected]
Agenda
• Grunnleggende foto teknikk
–
–
–
–
–
Eksponering
Lukkertid
Blenderåpning
ISO-verdi
Summering
• Prøve noe annet en auto på kamerat
– Blender prioritet
– Lukker prioritet
– Manuell
• Praktisk oppgave
• Hva skal jeg gjøre for å …?
• Objektiv
– Brennvidde og effektiv brennvidde
• Tips
Kamera
Objektiv
Motiv
Sensor / Film
Lys
Blender
Lukker
Eksponering
• I normal fallet forsøker vi få en “korrekt”
eksponering av bilde, ikke for lys (overeksponert)
og ikke for mørk (undereksponert).
• Det er tre funksjoner i kamerat som justerer hvor
mørk/lys et bilde vil bli.
– Lukkertid (hvor lenge sensoren blir eksponert for lys)
– Blenderåpning (hvor mye lys som objektive slipper
igjennom påvirker også fokusdybde)
– ISO (lysfølsomhet av sensoren).
Eksponerings verdi
• EV, stopp, eng. exposure value
• En økning med 1 EV er det samme som og
doble mengden lys.
• Minskning med 1 EV er en halvering av
mengden lys.
EV skala
• Det finnes en skala som indikerer hvis bilde er
på vei og bli for lys/mørk.
• Denne skala visas i søkeren eller på skjermen
bak kamerat. Da den peker på 0 så er
eksponeringen korrekt
-21012+
Eksempel på eksponering
Undereksponert, -2 EV
Overeksponert, +2EV
-21012+
-21012+
Lukkertid
•
•
•
•
Eng. Shutter speed, sv. Slutartid
Bestemmer hvor lang tid sensoren i kamerat skal eksponeres for lys
En fordobling i lukkertid = +1 EV, på samme måte er en halvering i lukkertid = -1 EV
Lukkertid kan vara fra 1/8000 s opp til flere minutter. 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s og
1/60 s er vanlige lukkertider vid normalt fotografi på dagen.
•
Kort lukkertid
– Brukes for å fryse bevegelser f.eks. fugler, barn, rennende vann
– Minsker risiko for at rystelser gjør bilde uskarp
– Ikke alltid mulig, er det litt lys må man øke lukkertiden
•
Lang lukkertid
– Brukes for å slippe in mer lys
– Bilde har risiko for å bli uskarp vid bevegelse, om ikke stativ brukes
– Kreative effekter
Eksempel på kort og lang lukkertid
Blenderåpning
•
•
•
•
Også f-nummer, eng. Aperture, sv. Bländare
Regulerer åpningen og dermed lysemengden som slippes in, samt dybdeskarphet
(fokusdybde, eng. depth of field, sv. skärpedjup)
Skalaen for blenderåpning er lite vanskelig. f/2.8 til f/4 motsvarer et blendertrinn
(= -1 EV, halvering av mengden lys). For var helt blendertrinn er det en faktor √2 ≈
1,4. Så neste hele blendertrinn etter f/4 er f/5.6 (4 * 1,4 = 5,6) osv.
Stor blenderåpning (lav verdi, f.eks. f/2.8)
– Slipper in mye lys
– Lager bakgrunnen uskarp (=kort dybdeskarphet)
– Største blenderåpningen er ikke alltid superskarp, kan lønne seg og bruke mindre
blenderåpning enn maks for å få litt skarpere bilde.
•
Liten blenderåpning (høy verdi, f.eks. f/8)
– Slipper in mindre lys
– Gjør at mer blir skarpt (=større dybdeskarphet)
– For liten blenderåpning kan føre til dårligere bildekvalitet (på grunn av diffraksjon)
Eksempel på blenderåpning
Eksempel på dybdeskarphet
ISO-verdi
• Lysfølsomhet, sv. ljuskänslighet
• ISO-verdi er et mål på hvor mye det tilgjengelige lyset vil bli
forsterket opp i kamera (sensoren). Jo høyre ISO desto mer støy blir
det i bildet.
• En fordobling i ISO-verdi motsvarer +1 EV
• Forsøk og holde ISO-verdi så lav som mulig for og minske mengden
støy. Minste verdi varierer fra kamera til kamera, normalt ISO 100
eller ISO 200.
• Vid dårlig lys (kveld, natt, innomhus) kan det man få øke ISO for at
bilde blir for mørk ellers
•
OBS: På filmkamera er det ikke mulig og justere ISO da man vil, det er type av film som avgjør.
På film ble ISO tidligere kalt ASA.
ISO test
Summering
• For å forandre en bildes eksponering slik at den blir et stopp lysere
(+1 EV) finnes det forskjellige måter og gjøre det på.
– Doble lukkertiden f.eks. fra 1/250s til 1/125s
– Åpne opp blenderåpningen med et stopp f.eks. fra f/8 til f/5.6
– Doble ISO-verdi f.eks. fra ISO 200 til ISO 400
• Hvar og en av disse innstilningene gjør at bilden vil bli et stop lysere.
Så ikke bruke alle samtidig hvis du ikke vil ha bilden tre stop lysere
(+3 EV).
• Det finnes ennå en måte og gjøre dette på hvis du bruker
eksponeringskompensering (eng. exposure compensation). På noe
kamera modeller fungerer dette bare hvis du bruker noe annen
modus en Auto. Med eksponeringskompensering vil kamerat selv
avgjøre en måte for å gjøre bilden lysere (i dette eksempel).
Lukketid
Blenderåpning
ISO
1/8
f/2.8
6400
1/15
f/4
3200
1/30
f/5.6
1600
1/60
f/8
800
1/125
f/11
400
1/250
f/16
200
1/500
f/22
100
Lukketid
Blenderåpning
ISO
1/8
f/2.8
6400
1/15
f/4
3200
1/30
f/5.6
1600
1/60
f/8
800
1/125
f/11
400
1/250
f/16
200
1/500
f/22
100
Lukketid
Blenderåpning
ISO
1/8
f/2.8
6400
1/15
f/4
3200
1/30
f/5.6
1600
1/60
f/8
800
1/125
f/11
400
1/250
f/16
200
1/500
f/22
100
Lukketid
Blenderåpning
ISO
1/8
f/2.8
6400
1/15
f/4
3200
1/30
f/5.6
1600
1/60
f/8
800
1/125
f/11
400
1/250
f/16
200
1/500
f/22
100
Lukketid
Blenderåpning
ISO
1/8
f/2.8
6400
1/15
f/4
3200
1/30
f/5.6
1600
1/60
f/8
800
1/125
f/11
400
1/250
f/16
200
1/500
f/22
100
Forskjellige modus
Canon
Auto
Nikon
Auto
Andre automatiske modus, macro,
portrett etc.
Program modus delvis kontroll av
lukkertid og blenderåpning
P
P
Aperature priority (Blender prioritet)
Av
A
Shutter priority (Lukker prioritet)
Tv
S
Manual
M
M
Blender prioritet
• Eng. aperature priority, også Av eller A
• I denne modus bestemmer du selv hvilken blender du
vil bruke (for og kontrollere dybdeskarphet) og kamera
velger en lukkertid for å få en ok eksponering.
• ISO kan ente vare et fast verdi f.eks. ISO 100 eller Auto.
• Denne modus er greit og bruke da du ikke bryr deg om
lukkertid. Ente lys forhold er stabile (lyst nok for og ikke
bruke lange lukkertider) eller kamera er på stativ.
Lukker prioritet
• Eng. Shutter priority, også Tv eller S
• I denne modus bestemmer du hvilken lukkertid
du vil bruke og kamera justerer blenderåpning.
• ISO kan ente vare et fast verdi f.eks. ISO 100 eller
Auto.
• Denne modus kan brukes vid f.eks. fotografering
av fugler som flyger. Da er det viktig å få fuglene
skarpe og de krever korte lukketider.
Manuell
• Eng. manual, M
• I denne modus bestemmer du selv over alt
(lukkertid, blenderåpning, ISO). Så det er ikke
kameras feil viss det blir en for lys/mørk bilde

Praktiske oppgaver!
Hva skal du gjøre for å få mer ting
skarpt i bilde?
Hva skal du gjøre for å få til
”fløyelseffekten” i vannet? (Få vannet
og se ”mykt” ut)
Hva skal du gjøre for å få en bedre
eksponering på tomten?
Hva skal du gjøre for å unngå at bilde
blir uskarp?
Objektiv
• Eier du en speilreflekskamera går det sannsynlig og bytte objektiv på
kamerat. Det finnes også speilløsekameraer som går og bytte objektiv på.
• Andre kameraer går det ikke og bytte objektiv på, de er oftest mye mer
kompakte og lettere og ta med.
• På objektivene finnes en angivelse i mm det er hva man kaller for
brennvidde alt. fokallengde (eng. focal length). Er det et zoom-objektiv er
et spenn angitt f.eks. 18-55mm. Det finnes også faste objektiv som ikke
har noe zoom funksjonalitet.
• De finns også en angivelse på lysstyrke for objektivet. Er det zoom-optikk
er det ofte angitt to verdier f.eks. f/3.5-5.6
Med dette menes at vid en brennvidde på 18mm er blenderåpningen
maksimalt f/3.5 og vid 55mm er den f/5.6
Det finnes også objektiver som har fast blenderåpning over hele zoom
spanne.
Brennvidde på objektiv
• Brennvidde påvirker hvor stor synsvinkel (eng.
angle of view, sv. betraktningsvinkel) er, målinger i
grader. Med synsvinkel menes hvor mye av en
scene som et objektiv representere.
• Kort brennvidde
– Stor synsvinkel
• Lang brennvidde
– Liten synsvinkel
Effektiv brennvidde
• Den effektive brennvidde er også beroende hvor stor sensoren er på
kamerat. Om ikke annet anges er brennvidde på objektiv basert på en
sensor som er ca. 35mm, dette er det som vanligvis kalles fullformat (eng.
full-frame). Det kommer seg av at vanlige filmkameraer bruker film som er
35mm.
• Men det er langt fra alle digitalkameraer som har en sensor som er så stor.
Ofte brukes en mindre sensor og man sier då at kamerat har en viss
cropfaktor. De klarer bare av og representere et utsnitt (en mindre
synsvinkel) av den bilde som en fullformat klarer vid samme brennvidde.
• Det finnes mange forskjellige størrelser på sensorer. Jeg vill bara gi noe
eksempler for DSLR kameraer som ikke er fullformat (disse kameraer
kalles ofte for APS-C). For Canon er det en cropfaktor på 1.6 og for Nikon
er det 1.5
• Så hvis du har ett objektiv som er 50mm og bruker det på en fullformat
kamera så tilsvarer det 50mm. Hvis du bruker det til en Canon cropkamera
blir den effektive brennvidde 50mm*1.6 = 80mm og på samme måte for
en Nikon blir det 50mm*1.5 = 75mm
Litt mer om objektiv
• Nå vet vi at det finnes kameraer som er fullformat og
cropformat.
• Nå det gjelder DSLR kameraer har produsentene tilvirket
noe objektiv spesielt for APS-C kameraer (cropformat).
Disse objektivene passer ikke på en fullformat kamera.
– For Canon hetter disse objektivene noe med EF-S
– For Nikon hetter disse objektivene noe med DX
• Ofte er disse spesial objektiv billigere en tilsvarende
fullformat objektiv. Men hvis du i fremtiden planlegger og
kjøpe en fullformat kamera kan det være verd og fundere
en gang til innen du kjøper et objektiv.
Ta mange bilder
• Endre innstilningen på kamera til å ta
flere bilder etter hverandre å du holder
ned utløserknappen, ”bildeserie” (eng.
continuous shooting, sv. Seriebildtagning).
• Det er ”gratis” å ta bilder med digitalkamera, så
tar du mange bilder på en ting så øker du sjansen
at du skal få en bilde du er fornøyd med.
Personen du fotograferer kanskje blunder nå du
tar bilden men hvis du tar flere etter hverandre så
får du trolig en bilde då øyene er åpne.
Tommelfingerregel for lukketid
• For å minske risiko at bilde blir uskarp på grunn
av for lang lukketid så bør man ikke ha lengre
lukketid enn 1/brennvidde på objektive man
fotograferer med.
• Bruker du et 50 mm objektiv bør altså ikke
lukketiden vare lengre enn 1/50 s
• Dette gjelder selvfølgelig ikke om kamerat er på
stativ, eller hvis man bruker objektiv med noe
form av bildestabilisering.
Støv på sensoren
• Hvis du har en kamera hvor du kan bytte objektiv så
kan(vil) det også komme in støv på sensoren.
• En enkel måte og sjekke hvis du har støv på sensoren er
på stille in kamerat på blenderprioritet, så høy F-verdi
som objektivet klarer (f.eks. f/16), fokus til manuell og
vri til uendeligheten ∞, etter det tar du en bilde på en
blå himmel og der etter sjekker du etter små prikker og
annet støv.
• For å minska risikoen å få støv på sensoren da du bytter
objektiv, hold kamerat med åpningen nedover. Støv
beveger seg sjelden oppover 
Hvorfor bruke UV-filter?
• Det finnes mange forskjellige meninger hvis man skal eller ikke skal bruke
UV-filter på sine objektiver.
– Noe sier at det vil gjøre bildekvalitet dårligere, ettersom du har en ekstra glas
bit foran objektive.
– Andre sier at det vil beskytte objektive fra skader hvis det drar i bakken.
• Det jeg er mest redd for er at jeg kommer å rispe objektive når jeg rengjør
det. Ettersom det lett kommer støv, fingeravtrykk og annet på objektive.
Jeg risper mye heller et filter for noe hundrekroner en objektive for flere
tusenkroner.
• Hvis du har en kamera og objektiv som er klassifisert som vannbeskyddet,
da krever de ofte at du også bruker et UV-filter for ellers kan vann trenge
in den veien.
• Kjøp filter av god kvalitet for og minske risikoen med å få dårligere
bildekvalitet. Noe merker som gjør filter av god kvalitet er B+W, Kenko,
Hoya.
Hvor tar jeg bedre bilder?
• Fotografere mer, det er ende måten og lære
seg og ta bedre bilder. Var ikke redd for å
prøve ting.
• Tenk på komposisjon. Her finnes mye og lære.
• Lys! Å ”se” og ”forstå” lys er viktig ettersom
det er lys vi fanger med kamerat.
Linker
•
http://www.fotoinspiration.se/fotoinspiration/extern/fotokurs.htm (svensk, mye bra informasjon)
•
http://www.kamerasimulator.se/ (svensk, prøve ting i nettleseren)
•
http://www.canonoutsideofauto.ca/ (engelsk, lik den over men litt bedre)
•
http://vimeo.com/41174743 (engelsk, bra video som sammenfatter de grunnleggende tingen)
•
http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/28/beginner-photography-mistakes-and-how-toavoid-them-take-control-of-your-dslr/ (engelsk, bra informasjon)
•
http://wiki.diskusjon.no/index.php/Fotowiki (blandet informasjon)
•
http://cpn.canon-europe.com/content/education/infobank/camera_settings/shooting_modes.do
(engelsk, mer om modus fra Canon)
Bonus for de teknikkinteressert
• James May (fra TopGear) forklarer hvor en
digitalkamera fungerer
• http://www.youtube.com/watch?v=Ic0czeUJr
GE
Bild referanser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lukkertid: http://morganfrowd.blogspot.no/2012/10/shutter-speed-fast-vs-slow.html
Blenderåpning 1:
By KoeppiK (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Blenderåpning 2:
By Papy77 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Dybdeskarphet: http://www.yugatech.com/photography/exposure-101-working-with-light/
ISO test: http://img.photobucket.com/albums/v521/Skywalkr/Guide/
Modus Canon 550D:
By NJM2010 (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Modus Nikon 3100D: http://digitalphotographydaily.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/D3100_Modedial_Auto.jpg
Eksponering?: http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1750197&seqNum=2
Uskarp?: http://nikon.com/about/technology/life/imaging/stabilization/img/pic_02.jpg
Brennvidde 1: http://www.digitalcameraworld.com/2012/09/07/what-is-focal-length-definition-comparison-every-question-answered/3/
Crop 1: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crop_Factor.JPG
Crop 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Sensor_sizes_overlaid_inside.svg/1000pxSensor_sizes_overlaid_inside.svg.png
Crop 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Full-frame_vs_APS-C.svg/1000px-Full-frame_vs_APS-C.svg.png
Mange bilder: http://wiredimpact.com/blog/continuous-shooting-for-better-photos/
Eksponeringstrekant: http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/16/exposure-triangle-cheat-sheet-understanding-aperture-shutter-speed-andiso/

similar documents