Afschrijvingen

Report
Afschrijvingen
Balans
Scooter
€ 3.500
E.V.
€ 3.500
Balans
Scooter
€ 3.500
E.V.
€ 3.500
Als de scooter minder waard wordt, daalt de scooter in waarde.
Je wordt minder rijk  het EV neemt af  daling aan beide kanten
Balans
Scooter
€ 3.500
E.V.
€ 3.500
Als de scooter minder waard wordt, daalt de scooter in waarde.
Je wordt minder rijk  het EV neemt af  daling aan beide kanten
Daling EV kan alleen als er kosten zijn:
Balansmutatie/ journaalpost:
afschrijvingskosten € ….
Aan scooter
€ ….
Stel: afschrijving = € 500
Balans
Scooter
€ 3.500
€ 3.000
E.V.
€ 3.500
€ 3.000
Als de scooter minder waard wordt, daalt de scooter in waarde.
Je wordt minder rijk  het EV neemt af  daling aan beide kanten
Nadeel van deze methode: de aanschafwaarde van de scooter is
niet meer te zien op de balans.
Is er een mooiere manier?
Stel: afschrijving = € 500 (percentage van de aanschafwaarde: 14,3%)
Balans
Scooter
€ 3.500
Afschrijving scooter € 500
E.V.
€ 3.000
€ 3.000
boekwaarde
Dit wordt ook wel liquiditeitsbalans genoemd
Voordeel: meer informatie: aanschafwaarde, afschrijvingen en boekwaarde
zijn direct te zien.
Balansmutatie/ journaalpost:
afschrijvingskosten € 500
Aan afschrijving scooter
€ 500
Correctie op de oorspronkelijke waarde
Stel machine € 10.000
Afschrijven in 5 jaar
20% van de aanschafwaarde
Stel machine € 10.000
Afschrijven in 5 jaar:
20% van de boekwaarde
Afschrijving jaar 1
20% van 10.000 = € 2.000
Afschrijving jaar 1
20% van 10.000 = € 2.000
Afschrijving jaar 2
20% van 10.000 = € 2.000
Afschrijving jaar 2
20% van 8.000 = € 1.600
Afschrijving jaar 3
20% van 10.000 = € 2.000
Afschrijving jaar 3
20% van 6.400 = € 1280
Afschrijving jaar 4
20% van 10.000 = € 2.000
Afschrijving jaar 4
20% van 5.120 = € 1.024
Afschrijving jaar 5
20% van 10.000 = € 2.000
Afschrijving jaar 5
20% van 4.096 = € 819,20
Geen restwaarde
Restwaarde = € 3.276,80
10.000 – (2000 + 1600 + 1280 + 1024 + 819,20)
Stel: na een jaar verkoop je je scooter voor € 3.150
Je krijgt er meer voor dan de boekwaarde (€ 3.000) 
Je maakt winst op de verkoop van de scooter
Stel: na een jaar verkoop je je scooter voor € 3.150
Je krijgt er meer voor dan de boekwaarde (€ 3.000) 
Je maakt winst op de verkoop van de scooter
Kas
€ 3.150
Afschrijving scooter € 500
Aan scooter
Aan resultaat scooter
Kas
€ 3.150
€ 3.500
€ 150
E.V.
€ 3.150
Resultatenbegroting
(Kosten en
Opbrengsten)
Liquiditeitsbegroting
(Ontvangsten en
Uitgaven)
Aanschaf vaste
activa
Nee, bij de aanschaf
worden geen kosten
geboekt
Ja, er wordt op een
bepaald moment betaald
Afschrijvingen
Ja, het zijn elke periode
kosten
Nee, er wordt niets
betaald

similar documents