3-Bulmaca Problemi

Report
YAPAY ZEKA ÖDEV - 2
Kenan KILIÇASLAN
Trakya Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makina Mühendisliği Doktora Programı
3 Yamyam ve 3 Misyoner
Problemi
BAŞLANGIÇ
M1 M2 M3
C1 C2 C3
1.HAREKET
M2 M3
C2 C3
M1 C1
2.HAREKET
M2 M3
C2 C3
C1
M1
3.HAREKET
M1 M2 M3
C1
C2 C3
4.HAREKET
M1 M2 M3
C1
C3 C2
5.HAREKET
M3
C1
M1 M2
C3 C2
6.HAREKET
M3
C1
M1 C3
C2
M2
7.HAREKET
C1 C3
M1 M3
C2
M2
8.HAREKET
C1
C3
C2
M1 M2
M3
9.HAREKET
C1
C2 C3
M1 M2
M3
10.HAREKET
C1
C3
C2
M1 M2 M3
11.HAREKET
C3
C2 C1
M1 M2 M3
VARIŞ
C3 C2 C1
M1 M2
M3
7 litre problemi
9l
3l
Problem
Amaç
Durumlar
Operatör
Maliyet
:
:
:
:
:
5l
Ölçek Problemi
En az hareket ile 7 litre suyu ölçmek
3 ölçek kabı ( 3, 5 ve 9 litrelik)
Suyun yerini değiştirme
Yer değiştirme sayısı
9l
3l
Hareket 1 : 9 lt doldur
5l
3l
5l
Hareket 2 : 9 lt nin 5 lt boşalt
9l
4l
3l
5l
Hareket 3 : 3lt lik kabı doldur
9l
4l
5l
33 ll
9l
4l
Hareket 4 : 3lt lik kabı 9 lt kaba boşalt
A dan G ye ulaşmak
PROBLEM
Mevcut
Durum
Sonraki
Durum
A
B
4
A
C
1
B
D
3
B
E
8
C
C
0
C
D
2
C
F
6
D
C
2
D
E
4
E
G
2
F
G
8
Maliyet
a) Başlangıç durum A, amaç durum G olmak üzere
durum uzayını arama-ağıcı olarak çiziniz. (Genişletilen
her düğümdeki çocukların alfabetik sıraya göre
üretildiğini farzedin)
b) Uniform cost arama
c) Iterative deepening arama
NOT: Arama algoritmalarının her adımı için
- Hangi düğümün genişletildiği
- Eklenen düğüm listesinde, düğüm adı ve arama
ağıcına göre yol maliyeti gösterilecektir.
AĞAÇ
A
4
8
E
1
B
4
C
2
3
0
2
D
6
F
2
8
G
ITERATIVE DEEPENING ARAMA
A
4
8
E
1
B
2
3
4
0
C
2
D
6
F
2
8
G
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 0
[a]
0
A
4
8
E
1
B
2
3
4
0
C
2
D
6
F
2
8
G
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 1
[a,b]
[a,c]
4
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
0
C
2
D
6
F
2
8
G
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 1
[a,b]
[a,c]
4
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
0
C
2
D
6
F
2
8
G
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 2
[a,b,e]
[a,b,d]
[a,c,f]
[a,c,c]
12
7
7
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 2
[a,b,e]
[a,b,d]
[a,c,f]
[a,c,c]
12
7
7
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 2
[a,b,e]
[a,b,d]
[a,c,f]
[a,c,c]
12
7
7
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 2
[a,b,e]
[a,b,d]
[a,c,f]
[a,c,c]
12
7
7
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 2
[a,b,e]
[a,b,d]
[a,c,f]
[a,c,c]
12
7
7
1
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 3
[a,b,e,g]
[a,b,d,c]
[a,c,f,g]
[a,b,d,e]
14
9
15
11
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
ITERATIVE DEEPENING ARAMA SEVIYE 4
[a,b,e,g]
[a,b,d,e,g]
[a,c,f,g]
[a,b,d,e]
14
13
15
11
A
4
8
E
1
B
2
3
4
C
2
D
6
F
2
8
G
0
C
UNIFORM COST ARAMA
A
4
8
E
1
B
4
C
2
3
0
2
D
6
F
2
8
G
UNIFORM COST ARAMA 1.YOL
A
4
[A,B,E,G]
1
14
8
E
B
4
C
2
3
0
2
D
6
F
2
8
G
UNIFORM COST ARAMA 2.YOL
A
4
[A,B,E,G]
[A,B,D,E,G]
1
14
13
8
E
B
4
C
2
3
0
2
D
6
F
2
8
G
UNIFORM COST ARAMA 3.YOL
A
4
[A,B,E,G]
1
14
[A,B,D,E,G]
[A,B,D,C,F,G]
13
8
B
23
E
4
C
2
3
0
2
D
6
F
2
8
G
UNIFORM COST ARAMA 4.YOL
A
4
[A,B,E,G]
1
14
[A,B,D,E,G]
13
[A,B,D,C,F,G]
8
17
4
0
C
2
3
23
E
[A,B,D,C,D,E,G]
B
2
D
6
F
2
8
G
UNIFORM COST ARAMA 5.YOL
A
4
[A,B,E,G]
14
[A,B,D,E,G]
13
[A,B,D,C,F,G]
8
[A,B,D,C,D,E,G]
B
17
4
0
C
2
3
23
E
[A,C,F, G]
1
2
D
6
F
2
15
8
G
UNIFORM COST ARAMA 6.YOL
A
4
[A,B,E,G]
14
[A,B,D,E,G]
13
[A,B,D,C,F,G]
8
[A,B,D,C,D,E,G]
[A,C,D,E, G]
B
17
4
2
D
6
F
2
15
9
0
C
2
3
23
E
[A,C,F, G]
1
8
G
UNIFORM COST ARAMA UYGUN YOL
A
4
[A,B,E,G]
14
[A,B,D,E,G]
13
[A,B,D,C,F,G]
8
[A,B,D,C,D,E,G]
[A,C,D,E, G]
B
17
4
2
D
6
F
2
15
8
9
G
Uygun yol : [A,C,D,E, G]
0
C
2
3
23
E
[A,C,F, G]
1
9

similar documents