201301011 Aalborg Digital kommunikation

Report
Aalborg Kommune som myndighed
Borger starter korrespondance
Aalborg Kommune modtager og svarer
1. Fra borger.dk kontakthierarki
Internettet
Borger
Post, der ikke kan
fordeles automatisk
Planche 1
[email protected]
Manuel
fordeling
Mappe
Postkasse
Emne
Automatisk
fordeling
Krypteret
@aalborg.dk
SEPO sikker postkasse
ITC fordelingsmotor
Manuel
fordeling
Funktionspostkasse
Funktionspostkasse
Sagsbehandlerens mail
Sagsbehandlerens mail
2. Fra AaK hjemmeside
Fra Aak’s nye hjemmeside skal kontakt til
kommunen kanaliseres via ”dybe links” til
kontakthierarkiets postkasser og emner.
Sagsbehandleren svarer på mailen i Outlook
ved ”besvar” eller ”Send Digitalt”.
Borgeren modtager og svarer
Aalborg Kommune starter korrespondance
Sagsbehandleren skriver til borgeren via ”Send Digitalt” i Outlook.
I sagsbehandlerens opsætning af ”Send Digitalt” er valgt (svar)postkasse og (svar)emne,
så fordelingsmotoren kan sende borgerens svar til den rette funktionspostkasse.
Krypteret
Meddelelse/svar kan ses både
på borger.dk i borgerens digital
postkasse og i eBoks.
Sagsbehandleren skriver til borgeren via Doc2Mail.
I sagsbehandlerens opsætning af Doc2Mailer er valgt(svar)postkasse og
(svar)emne, så fordelingsmotoren kan sende borgerens svar til den rette
funktionspostkasse.
Aalborg Kommune som myndighed
Virksomhed starter korrespondance
Aalborg Kommune modtager og svarer
1. Fra virk.dk kontakthierarki
Internettet
Virksomhed
Post, der ikke kan
fordeles automatisk
Planche 2
[email protected]
Manuel
fordeling
Mappe
Postkasse
Emne
Automatisk
fordeling
Krypteret
@aalborg.dk
SEPO sikker postkasse
ITC fordelingsmotor
Manuel
fordeling
Funktionspostkasse
Funktionspostkasse
Sagsbehandlerens mail
Sagsbehandlerens mail
2. Fra AaK hjemmeside
Fra Aak’s nye hjemmeside skal kontakt til
kommunen kanaliseres via ”dybe links” til
kontakthierarkiets postkasser og emner.
Sagsbehandleren svarer på mailen i Outlook
ved ”besvar” eller ”Send Digitalt”.
Virksomheden modtager/svarer
Aalborg Kommune starter korrespondance
Krypteret
Meddelelse/svar kan ses både
på virk.dk i virksomhedens
digitale postkasse og i eBoks.
Sagsbehandleren skriver til virksomheden via ”Send Digitalt” i Outlook.
I sagsbehandlerens opsætning af ”Send Digitalt” er valgt (svar)postkasse og (svar)emne,
så fordelingsmotoren kan sende virksomhedens svar til den rette funktionspostkasse.
att.xml kan fra 1. november sendes med.
Sagsbehandleren skriver til virksomheden via Doc2Mail.
I sagsbehandlerens opsætning af Doc2Mailer er valgt(svar)postkasse og
(svar)emne, så fordelingsmotoren kan sende virksomhedens svar til den
rette funktionspostkasse.
att.xml kan fra 1. november sendes med, men kræver udvikling af de
dokumentproducerende systemer. Dette samme gælder på sigt s&d.xml.
Aalborg Kommune som myndighed
Myndighed starter
korrespondance
Aalborg Kommune modtager og svarer
1. Myndighed – ikke tilsluttet
tunnelkryptering
Internettet
Anden myndighed
Sikre postkasser
Myndigheden er ikke tilsluttet
tunnelkryptering og skriver derfor til
forvaltningernes sikre e-mail adresser.
f.eks. [email protected]
Modtager svar i den sikre e-mail
postkasse som de har sendt fra.
2. Myndighed tilsluttet
tunnelkryptering
Manuel
fordeling
Sagsbehandlerens mail
Sagsbehandlerens mail
Sagsbehandleren svarer på mailen i Outlook. P.t.
via ”Sikker ePost” på sigt via ”Send Digitalt”.
Signeringsmærke påføres på ”Sikker ePost”.
Krypteret
Sagsbehandlerens mail
Myndigheden er tilsluttet
tunnelkryptering og kan skrive
”sikkert” direkte til en sagsbehandler
eller til en enhed i Aalborg Kommune
og modtage svar direkte fra disse.
Sagsbehandleren svarer på mailen i Outlook.
Mailen krypteres automatisk via ”Send Digitalt”.
Sagsbehandleren kan umiddelbart se at mailen er sendt krypteret.
Myndighed modtager/svarer
Aalborg Kommune starter korrespondance
1. Myndighed – ikke tilsluttet
tunnelkryptering
Myndigheden er ikke tilsluttet
tunnelkryptering og modtager derfor
post i deres sikre e-mail postkasse.
Krypteret
Sagsbehandleren sender p.t. via ”Sikker ePost” og signerer mailen manuelt.
Det er kun muligt at sende til en sikker postkasse hos myndigheden ikke direkte til
sagsbehandleren.
På sigt sendes via ”Send Digitalt”.
2. Myndighed tilsluttet
tunnelkryptering
Myndigheden er tilsluttet
tunnelkryptering.
Sagsbehandleren modtager mailen
direkte fra sagsbehandleren i
Aalborg Kommune og kan svare
tilbage til denne.
Sagsbehandleren sender via ”Send Digitalt” i Outlook en mail til en sagsbehandler eller
en enhed hos en anden myndighed , der er tilsluttet tunnelkryptering.
Sagsbehandleren kan umiddelbart se at mailen er sendt krypteret.
Planche 3
Aalborg Kommune som virksomhed
Myndighed starter korrespondance
Aalborg Kommune modtager og svarer
1. Fjernprint eller sikker mail
Myndighed skriver til virksomheden
Aalborg Kommunes CVR.nr. via et
fjernprint- eller ”sikker mail”-system.
Internettet
Internettet
Myndighed
Post, der ikke kan
fordeles automatisk
[email protected]
Automatisk
fordeling
2. Via virk.dk
Krypteret
Meddelelsen modtages
på virk.dk i Aalborg
Kommunes digitale
postkasse og videresendes ind i Aalborg
Kommune.
[email protected]
SEPO sikker postkasse
ITC fordelingsmotor
Myndighed modtager/svarer
Aalborg Kommune starter korrespondance
Fra virk.dk kontakthierarki
Krypteret
Mappe
Postkasse
Emne
Manuel
fordeling
Manuel
fordeling
Funktionspostkasse
Funktionspostkasse
Ikke muligt for sagsbehandleren svarer på
mailen i Outlook hverken ved ”besvar” eller
”Send Digitalt”.
Mappe
Postkasse
Emne
Planche 4
Sagsbehandlerens mail
Sagsbehandlerens mail

similar documents