Klik hier voor de volledige SWOT-analyse

Report
SWOT-analyse van de
saladesoorten
BENELUX
1. Voorstelling BENELUX
Teelt (1)
Voornaamste regio
Areaal
(ha)
Kropsla
Vlaanderen
1010
90/10
↓
Ndl (Noord,Limburg,Z-West)
3080
0/100
=
Lollo’s
Vlaanderen/(N&Z) Ndl
610
32/68
=
Eikenblad
Vlaanderen/(N&Z) Ndl
290
12/88
=
Romeinse
(N&Z) Nederland
180
10/90
↑
Vlaanderen/Zuid Ndl
450
18/82
↓
Vlaanderen
95
45/55
=
Vlaanderen/ ZW Ndl
420
98/2
↑
Vlaanderen/ Z Ndl
95
58/42
=
Ijsbergsla
Andijvie
Krulandijvie
Veldsla
Baby-leaf
(1)
(2)
Onder bescherming/ Evolutie sinds
Open lucht (%)
2010 (2)
Teelt : kropsla, batavia, ijsbergsla, lollo’s, veldsla, andijvie, krulandijvie, baby-leaf, andere
↑↑ : sterk gestegen , ↑: gestegen, = : gelijk gebleven, ↓: gedaald, ↓↓ : sterk gedaald
2. Seizoen
Jan
(%)
Teelt (1)
Kropsla
8%
Feb
(%)
7%
Maart
(%)
11%
Ijsbergsla
April
(%)
Mei
(%)
Juni
(%)
Juli
(%)
Aug
(%)
Sept
(%)
Okt
(%)
Nov
(%)
14%
9%
7%
7%
6%
6%
7%
9%
1%
9%
18%
19%
18%
18%
16%
2%
Dec
(%)
10%
Lollo’s
7%
5%
7%
10%
10%
8%
8%
9%
7%
8%
10%
9%
Eikenblad
4%
4%
9%
11%
12%
12%
13%
12%
11%
3%
4%
4%
Romeinse
1%
1%
6%
17%
17%
11%
11%
11%
9%
11%
4%
1%
14%
15%
14%
12%
12%
13%
15%
6%
1%
9%
15%
16%
17%
15%
12%
10%
4%
1%
Andijvie
Krulandijvie
Veldsla
9%
10%
11%
10%
9%
7%
6%
5%
6%
8%
7%
10%
Baby-leaf
2%
2%
6%
9%
12%
13%
13%
12%
10%
9%
6%
5%
(1)
Teelt : kropsla, batavia, ijsbergsla, lollo’s, veldsla, andijvie, krulandijvie, baby-leaf, andere
3. Ziekten en plagen
• Bedreigende ziektes of plagen:
–
–
–
–
–
–
Bremia
Pseudomonas
Rhizoctoinia
Bladluis
Lettuce big-vein virus, Lettuce ring necrosis virus
Pythium (root+leaf blight)
• Nieuwe ziektes of plagen :
– Vrijlevend aaltje: Paratylenchus bukowinensis
– Acidovorax in veldsla
– Microdochium (hagelschotziekte)
3. Ziekten en plagen
• Aanpak :
– Via resistentie
• Bremia kropsla en slasoorten 80 % (van het areaal)
• Bladluis (Nasonovia) vooral openlucht
– Via IPM
• alle serreteelten
• W&W: bladluis en rupsen
100 % serreteelten
50 % van areaal
– Via zaadcoating/fytodrip/dummy-pil
• Bladluis
vooral openlucht teelten
50 % (van het areaal)
– Via grondonsmetting
• Bodemziekten en aaltjes bij beschermde teelten
• zware kropsla (BE), baby-leaf en veldsla
10 % (van het areaal)
4. Water (BELGIË)
• Voldoende beschikbaarheid ?
– Grondwater
– Gekoppeld aan vergunningen ?
– Heffing
– Regen /oppervlaktewater
– Neerslaghoeveelheid/jaar
– Heffing
– Leidingwater
– Kostprijs
• Toedieningswijze
– Vollegrond: haspel en sproeiboom
– Serre: regenleiding
JA
JA
0,11€/m³
JA
800 mm/jaar
0,011€/m³
JA
+/- 2,2€/m³
5. Commercialisering
Teelt (1)
Afzet (2)
(%)
Verkoop via
telersvereniging
(%)
Dagprijs
(%) (3)
Contractprijs
(%) (3)
Trend prijs
(4)
Kropsla
92/8
90
92
8
↓
Ijsbergsla
50/50
80
50
50
=
Lollo’s
80/20
65
75
25
=
Batavia
15/85
90
15
85
=
Romeinse
35/65
45
45
55
=
Andijvie
40/60
90
40
60
↓
Krulandijvie
55/45
90
50
50
↓↓
Veldsla
30/70
90
65
35
=
Baby-leaf
15/85
60
55
45
=
(1)
(2)
(3)
(4)
Teelt : kropsla, batavia, ijsbergsla, lollo’s, veldsla, andijvie, krulandijvie, baby-leaf, andere
: Afzet : Verse markt of 4de gamma
: % aandeel van deze afzetmarkt die via dagprijs of contractprijs verhandeld wordt
↑↑ : sterk gestegen , ↑: gestegen, = : gelijk gebleven, ↓: gedaald, ↓↓ : sterk gedaald
6. Toekomst
BE
• Consumentengedrag (aanduiden via schaal)
NED
– belang vers
1
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
4
5
6
7
4
5
6
7
– belang 4de gamma
1
2
– belang voedselveiligheid (residu)
1
-
2
3
belang houdbaarheid
1
2
3
• Aankoopgedrag soort salade: top 3: Kropsla, ijsbergsla, lollo’s
• Nieuwe trends:
•
•
•
•
Multicolor (slamix en lange houdbaarheid
Slasoorten met wortelkluit
Dagvers
Ready to eat

similar documents