Nieuwe profielen in het vmbo, wat betekent dit voor onze - VO-raad

Report
Jacqueline Kerkhoffs, projectleider
[email protected]
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud
1. Wat gaat er veranderen
2. Van examenprogramma naar onderwijsprogramma
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
Handreiking SLO
PROFIEL
4 Profieldelen
Centraal examen
Syllabus CvE
KERN
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
is
gr
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Profielen
Economie
•Economie en ondernemen
•Horeca, bakkerij en recreatie
Groen
•????
Intersectoraal
•Dienstverlening en producten
Techniek
•Bouwen, wonen, interieur
•Produceren, installeren, energie
•Mobiliteit en transport
•Media, vormgeving, ict
Zorg en welzijn
•Zorg en welzijn
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
UW ONDERWIJS!
UW ONDERWIJS!
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
=
PROJECTWEEK
SIMULATIE
LOB als rode draad
Kern C: leerling werkt aan loopbaanontwikkeling en kan
daar bewijzen van overleggen
Loopbaancompetenties:
• Kwaliteitsreflectie (wat kan ik het best)
• Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor)
• Werkexploiratie (waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren
waar ik goed in wil worden)
• Loopbaansturing (hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal)
• Netwerken (wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn)
Loopbaancompetenties leer je ontwikkelen door
loopbaangesprekken. De nieuwe structuur biedt
daarvoor handvatten
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
VALKUIL
“Alles blijft zoals het is…”
• Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle
afdelingsprogramma’s.
• De 35 afdelingen gaan op in 9 profielen
• De programma’s zijn echt nieuw!
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies pilotscholen
Start met visie-ontwikkeling
Vragen die beantwoord moeten worden:
• Welke profielen bieden we aan
• Volgorde profiel - keuze
• Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of
buiten profiel, binnen of buiten sector)
• Hoe geven we LOB vorm
• Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit
Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten,
(AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw
en bovenbouw, enz.)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl

similar documents