Document

Report
Uczelnia z wyobraźnią i przyszłością
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG,
Rektor Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, 18.11.2013
Uczelnia z wyobraźnią i przyszłością
innowacje
edukacja
badania
Uczelnia z wyobraźnią i przyszłością
Liczba pracowników w latach 2000-2012
Uczelnia z wyobraźnią i przyszłością
Ponad 27 000 studentów w 2013/2014
Kandydaci na studia 2013
Skąd pochodzą kandydaci?
Międzynarodowy poziom kształcenia
•
•
Certyfikat ECTS LABEL:
–
certyfikat międzynarodowej jakości kształcenia
–
przyznawany instytucjom oferującym wysoki poziom kształcenia
–
jesteśmy drugą uczelnią w kraju, która go posiada - w Europie tylko 28 uczelni
Członek międzynarodowego konsorcjum CDIO:
–
nacisk na kształcenie inżynierów w oparciu o algorytm
„zrozumieć – skonstruować – wdrożyć – działać”
(Conceive – Design – Implement – Operate
Badanie losów zawodowych absolwentów
Zadowolenie z ukończenia
Politechniki Gdańskiej
- 92% absolwentów naszej uczelni aktualnie pracuje
- 79% absolwentów ma pracę zgodną z kierunkiem studiów
- 86% absolwentów ponownie wybrałoby Politechnikę Gdańską
Współpraca międzynarodowa
Liczba studentów zagranicznych
na Politechnice w latach
Największe grupy studentów pochodzą
z Hiszpanii i Chin
Nowy kierunek współpracy: Europa Wschodnia
(Ukraina, Białoruś, Rosja)
W 2013/2014 spodziewamy się ponad 400 studentów z zagranicy, którzy będą
mogli wybrać 1 z 14 kierunków studiów w języku angielskim na 9 wydziałach
Projekty strukturalno-badawcze
Wysokość uzyskanego dofinansowania projektów realizowanych na
Politechnice Gdańskiej w wybranych latach
Struktura projektów realizowanych na PG
Projekty pozyskane w latach 2007-2013 (%)
Największe projekty inwestycyjne
LINTE˄2 – 43,8 mln zł
Centrum Nanotechnologii – 73, 6 mln zł
Centrum Nauczania Matematyki
i Kształcenia na Odległość – 67 mln zł
Nowy gmach WETI – 56 mln zł
Wykorzystanie środków unijnych
Nowy Gmach WETI
Najlepszy w Polsce klaster ICT
Centrum Kompetencji NIWA
(Naukowa Infrastruktura
Wytwarzania Aplikacji)
Komercjalizacja badań
Międzynarodowe uznanie dla innowacji
PRACOWNICY
•
Międzynarodowe Targi Wynalazków i
Innowacji IENA 2013 w Norymberdze:
–
•
Srebrny medal - Biopolimerowy materiał
do zastosowań medyczno-kosmetycznych - 700
wynalazków z 32 krajów !
Międzynarodowe Targi w Brukseli:
–
Złote i srebrne medale oraz Krzyż Oficerski
Orderu Wynalazczości - System GIS „Mówiące
Mapy” wspomagający poruszanie się osób
niewidomych w terenie miejskim, System
Stymulacji Uwagi Wzrokowo- Słuchowej
Międzynarodowe uznanie dla innowacji
PRACOWNICY
•
Międzynarodowe Targi w Poznaniu:
–
–
•
Złote medale podczas targów ITM Polska 2013 –
Stymulator uwagi słuchowej i wzrokowej i Anonimizator
strumieni wizyjnych
Złoty medal podczas targów ITM Polska 2012 – System
NOR-STA usługi wspomagające wdrażanie norm i
standardów
Międzynarodowe Targi CeBIT - Domowy Asystent
Osób Starszych i Chorych (DOMESTIC) oraz platforma
KASKADA dla analizy strumieni multimedialnych
Międzynarodowe uznanie dla innowacji
STUDENCI
•
Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie
architektonicznym na projekt budynku głównej
straży pożarnej w San Francisco - studenci
pokonali 221 ekip z całego świata!
•
2. miejsce w światowym finale Imagine Cup –
aplikacja na smartfona wykrywająca obecność
narkotyków w organizmie
•
Zwycięstwo na 10. Mistrzostwach Europy
Robot Challenge 2013 w Wiedniu
w kategorii mini-sumo
•
Wygrana w międzynarodowym konkursie
"Camelot Research & Visitors Center” na
zagospodarowanie terenu wzgórza Camelot nadesłano 343 projekty z całego świata!
Pozycja Politechniki Gdańskiej
•
8. lokata w Polsce, 232. w Europie , a 654. na świecie
w światowym rankingu uczelni Webometrics – ocena
komunikacji uczelni ze światem zewnętrznym za
pośrednictwem Internetu
•
2. uczelnia w kraju ciesząca się zainteresowaniem
kandydatów na studia – trzeci rok z rzędu PG w
czołówce rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
•
4. miejsce wśród uczelni, których absolwenci piastują
funkcję prezesów, „Rzeczpospolita”
•
3. lokata pod względem wysokości zarobków
absolwentów uczelni w Polsce
•
2. najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce,
konkurs PRODOK
Strategia rozwoju
2016
2020
Propozycja projektów
•
•
•
•
•
•
Metropolitarne Centrum Info- Eko-Innowacji
Politechnika Cyfrowa -Smart Cities
Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości
Zielony i inteligentny kampus PG
Elastyczny model kształcenia Inżynierów Przyszłości
Rozwój kadry – naukowiec z pasją i wyobraźnią
Propozycja projektów
Uczelnia z wyobraźnią i przyszłością
Dziękuję za uwagę

similar documents