Screening af bloddonorer

Report
HPA-1a
-En screening af bloddonorer
Lisa Bang Jessen
Bioanalytiker
Klinisk Immunologisk afdeling
Hillerød Hospital
Hvad er HPA-1a og 1b?
• Human Platelet Antigen (1990).
• Tidligere kendt som Zwa el. PlA1 og Zwb.
• Der findes forskellige HPA antigener, der hver har et
nummer.
• Hvert nummer er igen inddelt i a og b (allelle par) – fx
HPA-5a og -5b.
• HPA-1 er systemet med størst klinisk relevans.
Hvor finder man HPA-1a og 1b?
• HPA antigenerne er placeret på glycoproteinerne
(GPIIIa – CD61).
• GPIIIa findes også på endotel celler, fibroblaster og
celler i glatmuskulaturen.
Hvor udbredt er HPA-1a og 1b?
• 72 % er HPA (1a1a)
• 26 % er HPA (1a1b)
• 2 % er HPA (1b1b)
Posttransfusion Purpura (PTP)
•
Sjælden transfusionskomplikation.
•
Blodkomponenter indeholdende HPA-1a pos.
trombocytter til tidligere immuniserede
HPA-1a neg. recipienter.
•
Ca. ½ - 1 uge efter transfusion.
•
Både HPA-1a positive og HPA-1a negative
trombocytter destrueres.
•
Behandles med:
– intravenøst globulin, steroid, plasmaferese (akut
fase).
– Store doser trombocytkoncentrat (livstruende
blødning).
Føtal og Neonatal Alloimmun
Trombocytopeni (FNAIT)
•
Minder meget om RhD immuniseringen mellem mor og foster.
•
1. immunrespons er af IgG karakter.
•
NAIT kan føre til blå mærker, intrakraniel blødning og post/præ-natal død.
Føtal og Neonatal Alloimmun
Trombocytopeni (FNAIT)
•
Ca. 10 % af HPA-1a neg kvinder vil danne anti-HPA1a.
•
2 % børn af HPA-1a neg mødre fødes med alvorlig
NAIT.
•
DK: ca. 40 tilfælde per år.
•
Behandles med:
– Intravenøst immunoglobin
– Steroid
– Intrauterin transfusion (HPA-1a neg produkter).
Hvad kan vi gøre?
•
Kendte HPA-1a neg gravide, bliver scannet ofte.
•
Norge: Forsøg med at tilbyde kejsersnit 2 – 4 uger
før termin. Med efterfølgende transfusion af HPA1a negative trombocytter.
•
DK og Holland overvejer at indføre en screening af
gravide for HPA-1a.
•
Screening af bloddonorer
Hvad kan vi få ud af at screene
bloddonorer?
•
•
•
Få samlet et donorkorps af HPA-1a negative
donorer.
Producere specielle produkter til behandling af PTP
og FNAIT.
Have produkter til transfusion af kendte HPA-1a
negative patienter.
Udvælgelse af bloddonorer
•
A RhD pos og 0 RhD pos –
lavtitret.
•
0 RhD neg
•
Donorer over 60 år
screenes ikke.
•
Alle kontroltypeglas
tappet i RegionH.
•
Bliver sorteret manuelt.
HPA-1a screenings kit
•
Platelet HPA-1a Typing Assay:
•
•
•
•
•
•
To anti-CD 41 coatede mikrotiterplader
HRP konjugeret anti-HPA-1a
HPA-1a reaktionsbuffer
TMB subatrat
Vaskebuffer
1-trins direkte sandwich ELISA (fuldblod)
Apparatur
Analyseprincip
HPA-1a screening
Opfølgning
•
De negative prøver tages fra og et svar lægges ind i BlodFlödet.
•
En prøve tages fra ved næste tapning til konfirmartorisk test.
•
Test (PCR) udføres på Vævstypelab. på RH
Opfølgning HPA-1a neg donorer
•
Donor kontaktes ang. eventuel specialtapning og konglemarvsdonation.
•
Hver trisdag trombafereres HPA-1a neg donorer (A RhD neg og 0 RhD
neg).
•
Fra hver tapning fås 5 – 7 små portioner til nyfødte.
•
Disse protioner anvendes til alle nyfødte med trombocytopeni.
•
Andre sygehuse i DK anvender også disse protioner.
•
Der er få blodbanker i verden som udfører en ligende screening som vi
gør i DK.
HPA-1a screening
Tal 2011
•
I 2011 er i alt 10.441 bloddonorer fra RegionH blevet screenet for
HPA-1a.
•
Her er 237 donorer bekræftet som HPA-1a negative.
Tak for
opmærksomheden!

similar documents