Prezentacja kandydatów do PE 2014

Report
PREZENTACJA KANDYDATÓW
EUROPARLAMENT 2014
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
1. STANISŁAW DĄBROWA
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Prezes ZW PSL Województwa Śląskiego
Członek NKW PSL oraz RN PSL
Data urodzenia: 23 marca 1960
Miejsce urodzenia: Żarnowiec
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
ALEKSANDRA BANASIAK
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
Województwa Śląskiego
Prezes Zarządu Gminnego PSL we Wręczycy Wielkiej
Członek RN PSL
Data urodzenia: 19 czerwca 1962
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
MARIOLA BARTUSEK
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach
Data urodzenia: 25 maja 1968
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
ARTUR BRAMORA
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Poseł na Sejm RP VII kadencji
Data urodzenia: 10 października 1972
Miejsce urodzenia: Myszków
Stan cywilny: żonaty
ARKADIUSZ HOŁDA
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Prezes TVS
Kanclerz Wyższej Szkoły technicznej
w Katowicach
Data urodzenia: 9 października 1957
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
BRONISŁAW KARASEK
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego III Kadencji
Członek Zarządu PSL Województwa Śląskiego
Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL
Data urodzenia: 27 kwietnia 1956
Miejsce urodzenia: Gołkowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
JAN KLIMEK
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Profesor Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Dyrektor Instytutu SGH
Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach
Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
Członek Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego w Brukseli
Data urodzenia: 12 czerwca 1952
Miejsce urodzenia: Chełm Śląski
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
DANUTA KOŻUSZNIK
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Członek Zarządu Wojewódzkiego PSL
Województwa Śląskiego
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej
Data urodzenia: 16 lipca 1974
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Stan cywilny: wolna
Wykształcenie: wyższe
ANDRZEJ PILOT
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
I Wicewojewoda Śląski
Członek Zarządu Wojewódzkiego PSL
Województwa Śląskiego
Członek RN PSL
Data urodzenia: 16 października 1960
Miejsce urodzenia:
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
MIROSŁAW SZEMLA
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
Województwa Śląskiego
Data urodzenia: 19 września 1962
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
JOANNA ŚLUSARCZYK
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE
ŚLĄSK
Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach
Data urodzenia: 30 września 1975
Wykształcenie: wyższe

similar documents