dodatki do żywności

Report

To związki chemiczne dołączone do
żywności(najczęściej w liczbie od kilku do
kilkunastu) w celu stworzenia wrażenia
smaku, zapachu podobnego do naturalnego,
zmiany jej konsystencji i koloru oraz
przedłużenia terminu ważności do spożycia.
o
Kompozycje smakowo-zapachowe, zwane często
mieszankami aromatyzującymi,
o
Barwniki do żywności (organiczne naturalne,
syntetyczne identyczne z naturalnymi, organiczne
syntetyczne, nieorganiczne syntetyczne, barwniki
pochodzenia mineralnego),
o
Emulgatory, zagęstniki, środki spulchniające i inne
zmieniające konsystencję żywności,
o
Konserwanty, przeciwutleniacze, stabilizatory czyli
związki przedłużające trwałość produktów.

NATURALNE – pochodzenia bezpośrednio z
produktów naturalnych

IDENTYCZNE Z NATURALNYMI – syntezowane
przez człowieka, o identycznej strukturze
chemicznej do związków naturalnych

SZTUCZNE – syntezowane przez człowieka i o
strukturze nie odpowiadającej żadnym związkom
występującym naturalnie.
Gdy na opakowaniach spotkamy napis
sztucznie barwione i aromatyzowane
– oznacza to, że do zabarwienia i aromatyzacji
produktu zostały użyte związki otrzymane na
drodze syntetycznej i że te związki mogą
posiadać inną strukturę niż te występujące
naturalnie.
•
Syntetyczne dodatki do żywności są często
bezpieczniejsze w użyciu od tych wyodrębnianych z
produktów naturalnych.
•
Przeciętny człowiek spożywa ok. 2 kg tych produktów
w ciągu roku.
•
Wszystkie dodatki z „Listy E” są przebadane i
uważane za względnie bezpieczne w użyciu, przez
wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej.

Masowe stosowanie i spożywanie
takich produktów przez ludzi
wywołuje często alergie.

Taka żywność z definicji nie powinna zawierać w
swoim składzie żadnych chemicznych dodatków!

W Wielkiej Brytanii istnieją specjalne organizacje,
które kontrolują produkcje tego rodzaju
żywności i daje uczciwym producentom prawo
do umieszczania odpowiedniego znaku na
opakowaniu.

W Unii Europejskiej istnieje tzw. Lista E, na której
zgromadzone są wszystkie dodatki do żywności,
uznane na jej obszarze za bezpieczne w użyciu.

Związki na tej liście posiadają oznaczenia kodowe
zaczynające się literą E, np. zamiast chemicznej
nazwy benzoesan sodu podaje się symbol E211.

Aktualnie na liście znajduję się przeszło 2000
różnych związków.

Istnieje technologiczna konieczność jego
użycia

Nie służy on do wprowadzenia w błąd
konsumenta

Udowodniono, że jego użycie nie stanowi
ryzyka dla zdrowia konsumenta
100-109 żółcienie
110-119 oranże
100-199
BARWNIKI
120-129 czerwienie
130-139 błękity i fiolety
140-149 zielenie
150-159 brązy i czernie
160-199 złoto i inne kolory
200-209 sorbiniany
200-299
KONSERWANTY
210-219 benzoesany
220-229 siarczany(IV)
230-239 fenole i mrówczany
240-259 azotany
260-269 octany
270-279 mleczany
280-289 propaniany
290-299 inne konserwanty
300-305 witamina C
300-399
PRZECIWUTLENIACZE
I REGULATORY
KWASOWOŚCI
306-309 witamina E
310-319 galusany
320-329 mleczany
330-339 cytryniany i winiany
340-349 fosforany
350-359 jabłczany
360-369 bursztyniany
370-399 inne przeciwutleniacze
400-499
ZAGĘSZCZACZE,
STABILIZATORY I
EMULGATORY
400-409 alginiany
410-419 gumy naturalne
420-429 inna naturalne środki
430-439 zw. Glikolu
polietylenowego
440-449 naturalne emulgatory
450-459 fosforany
460-469 związki celulozy
470-489 kw. tłuszczowe i ich
pochodne
490-499 inne środki syntetyczne
500-599
REHULATORY pH I ŚRODKI
PRZECIWZBRYLAJĄCE
(SPULCHNIACZE)
500-509 mineralne kwasy i
zasady
510-519 chlorki & siarczany (VI)
520-529 siarczany(VI) &
wodorotlenki
530-549 związki metali
alkalicznych
550-559 krzemiany
570-579 stearyniany i glukoniany
580-599 inne regulatory
kwasowości i środki
przeciwzbrylające
600-699
WZMACNIACZE
SMAKU I ZAPACHU
700-799
ANTYBIOTYKI
620-629 glutaminiany
630-639 inozyniany
640-649 inne wzmacniacze
smaku i zapachu
900-999
RÓŻNE
900-909 woski
910-919 syntetyczne glazury
920-929 ulepszacze
930-949 gazy do pakowania
950-969 sztuczne środki
słodzące
990-999 środki pianotwórcze
1000-1599
DODATKOWE ZWIĄZKI
CHEMICZNE
(NP.ROZPUSZCZALNIKI)
Związki chemiczne
niepasujące do żadnej z wyżej
wymienionych grup.
Martyna Andrzejak

similar documents