Politici publice

Report
Politici publice
Modele de luarea deciziilor.
Implementarea deciziilor de politici
publice.
Etapele modelului procesual
•
•
•
•
•
Stabilirea agendei
Formularea alternativelor
Decizia
Implementarea politicilor
Evaluarea
Modelul atributelor multiple
• Scenarii sunt situaţii posibile care pot fi imaginate, care se
petrec după ce decizia a fost luată şi care nu se află sub
controlul decidentului.
• Alternativele sunt şi posibilele direcţii de acţiune, opţiuni, sau
posibilităţi de alegere.
• Criteriile, cunoscute şi sub denumirea de „atribute”,
„obiective”, „puncte tari şi puncte slabe”, sunt de regulă
specifice problemei. Ele sunt identificate de către factorul
(factorii) de decizie, iar numărul lor poate varia între doar
câteva şi 150, număr considerat maxim de către unii
cercetători.
Modelul multiatribut
Etapele elaborării unui model multiatribut se prezintă astfel:
• stabilirea scenariilor de viitor posibile;
• identificarea alternativelor disponibile;
• evidenţierea criteriilor de evaluarea a alternativelor;
• construirea tabelelor de decizie: Criterii (linii), Alternative (coloane) pentru
fiecare scenariu posibil;
• aplicarea unei etichete calitative pe scala „foarte rău” până la „foarte
bine” cu cinci sau şapte trepte, în funcţie de complexitatea problemei
pentru evaluarea performanţei fiecărei alternative pentru fiecare criteriu
luat în considerare;
• echivalarea acestor etichete cu indicatori numerici, fie pe scala de la zero
(minimum) la unu (maximum), de la zero(minimum) la zece(maximum)
sau de la zero (minimum) la o sută (maximum) în funcţie de preferinţe sau
de problemă.
• stabilirea ponderilor (importanţei) fiecărui criteriu;
• efectuarea calculelor;
• realizarea analizei de sensibilitate pentru verificarea rezultatului obţinut.
Arborele de decizie
Procesul de construire a unui arbore respectă
paşii de bază ai paradigmei rezolvării de
probleme şi poate fi împărţit în mare în trei
etape după cum urmează:
• a) Definirea problemei,
• b) Alegerea modelelor generale de structurare
a problemei
• c) Precizarea informatiilor identificate in etapa
precedenta.
Arborele de decizie
Sunt necesare patru tipuri de informaţie pentru
costruirea unui arbore de decizie:
• Care sunt alternativele?
• Care sunt rezultatele posibile?
• Care este probabilitatea fiecărui eveniment?
• Care este valoarea fiecărui eveniment pentru
decident?
Implementarea deciziilor de politici
publice
• Paul Sabatier – două tipuri de implementare
– cea descendentă (top-down)
– ascendentă (bottom-up)
• Implementarea = atât actul în sine de implementare, de punere
în practică, cât şi starea finală de a fi implementat, aplicat
practic
– o posibilă confuzie între două înţelesuri ale termenului: de
activitate sau de scop
– îndeplinirea unei activităţi nu trebuie neapărat să ducă la
realizarea scopului pentru care acea activitate a fost gândită
Implementarea deciziilor de politici
publice (cont.)
• Implementarea presupune implicit şi evaluarea
– evaluarea succesului sau insuccesului modului în care
programul a fost aplicat în practică
– studierea logicii interne a procesului de punere în practică a
programului
– strategiile şi tacticile aplicate de actorii implicaţi în
procesul de implementare
– modalitatea de aplicare a mecanismului de întârziere în
influenţarea procesului de decizie
– varietatea motivaţiilor actorilor implicaţi, structurarea
coaliţiilor între aceştia
Implementarea deciziilor de politici
publice (cont.)
Evaluarea implementării - felul în care o politică publică
operează şi consecinţele sale (Weimer şi Vining):
a) clarificarea obiectivelor (funcţia obiectiv)
b) clarificarea relaţiei între obiective şi rezultate în termenii
eficacităţii cauzale ( funcţia cauzală)
c) clarificarea relaţiei între obiective şi rezultate în vederea
aflării măsurii în care scopul a fost îndeplinit ( funcţia de
realizare)
Factori care facilitează implementarea cu
succes a unei politici publice
a) Logica politicii publice (Este politica publică realistă?)
Logica politicii publice = un lanţ de ipoteze care pot fi adevărate,
false sau nu universal adevărate.
– Cu cât este mai probabil ca ipotezele să fie false, cu atât este
mai puţin probabil că programul va duce la atingerea
obiectivelor stabilite iniţial
– Cu cât politica publică adoptată dă mai multă autoritate celor
care implementează, cu atât aceştia au o capacitate mai mare
de a se conforma comportamentului prescris prin ipoteze
– Cu cât este mai puternic suportul politic pentru o politică deja
adoptată şi pentru metodele de coerciţie, cu atât este mai
mare capacitatea celor care implementează de a asigura
comportamentul prescris prin ipoteze.
Factori care facilitează implementarea cu
succes a unei politici publice
b) Asamblarea politicii publice (Cine deţine elementele
esenţiale asamblării?)
• implementarea unei politici publice = un proces de
asamblare care implică eforturi de asigurare a
elementelor esenţiale din partea celor care le controlează
• cu cât numărul elementelor care trebuie asamblate este
mai mare şi mai variat, cu atât este mai probabil că vor
apărea probleme pe parcursul procesului de
implementare
Factori care facilitează implementarea cu
succes a unei politici publice
b) Asamblarea politicii publice (Cine deţine elementele esenţiale
asamblării?)
1) Care elemente (presupuse de ipoteze şi care leagă politica
de rezultate) trebuie asamblate?
2) Cine controlează aceste elemente?
3) Care sunt motivaţiile lor?
4) Ce resurse are la dispoziţie instituţia care implementează
pentru a-i stimula pe aceştia să furnizeze elementele
necesare?
5) Care vor fi consecinţele dacă aceste elemente nu pot fi
obţinute în intervalul de timp dorit sau nu pot fi obţinute
deloc?
Factori care facilitează implementarea cu
succes a unei politici publice
c) Disponibilitatea unor persoane de a se ocupa de
managementul programului
– Este puţin probabil că cei care au adoptat politica publică
sau oficialii publici vor fi capabili sau doritori să se
ocupe de managementul de zi cu zi al implementării
– Responsabilitatea pentru managementul implementării
revine de obicei administratorilor acelor instituţii care
furnizează servicii similare sau care au o anumită
legatură cu domeniul noii politici
– Pentru o implementare cu succes este important să se
înţeleagă motivaţiile şi resursele actorului responsabil cu
implementarea
Factori care facilitează implementarea
cu succes a unei politici publice
c) Disponibilitatea unor persoane de a se ocupa de
managementul programului
–
–
Unul dintre motivele pentru care uneori sunt create
unităţi organizaţionale pentru implementarea unei noi
politici este percepţia faptului că directorii unităţilor deja
existente fiind dedicaţi programelor în curs de derulare,
nu vor dedica atât de mult timp noii politici publice
Coordonatori de programe - cei care intervin în etapa de
asamblare pentru a facilita obţinerea elementelor
necesare unei implementări de succes
Potenţiale probleme în implementare
Scrierea scenariului de realizare a implementării
• pentru a planifica activităţile care trebuie realizate
pentru implementarea acesteia cu succes
• a anticipa ce ar putea să meargă greşit în procesul de
implementare şi cine ar putea influenţa ca lucrurile să
meargă greşit
• este important să fie anticipate iniţial cele mai
negative scenarii
• pentru o planificare realistă a procesului de
implementare : a) scrierea scenariului; b) analiza
critică a scenariului; c) revizuirea scenariului
Potenţiale probleme în implementare
Realizarea design-ului cercetării de jos în sus
– analizarea comportamentului pe care dorim să îl
schimbăm
– implicarea nivelurilor inferioare poate contribui la
descoperirea unor abordări mai puţin centralizate care
poate altfel ar fi trecute cu vederea

similar documents