Leonardo da Vinci

Report
Leonardo da Vinci

 Leonardo da Vinci, ur. 15
kwietnia 1452 w Anchiano
niedaleko Vinci we
Włoszech, zm. 2 maja 1519
w Clos Lucé we Francji −
włoski renesansowy
malarz, architekt, filozof,
muzyk, pisarz, odkrywca,
matematyk, mechanik,
anatom, wynalazca, geolog.
Dzieciństwo

 Leonardo był nieślubnym
synem przyszłego florenckiego
prawnika i księgowego ser
Piera da Vinci i dziewczyny o
imieniu Caterina lub Catarina.
Chociaż urodzenie nieślubnego
dziecka nie było w XV wieku
we Włoszech czymś
wstydliwym, to
minimalizowało szanse
potomka na karierę zawodową
w szanowanych profesjach, jak
prawnik czy medyk.
Nauki u Verocchia
 Leonardo zaczął pobierać 
nauki prawdopodobnie
dzięki kontaktom
zawodowym ojca. Ser Piero
znał cenionego malarza i
rzeźbiarza, Andreę del
Verrocchia, któremu
zaprezentował kilka prac
syna. Ten bezzwłocznie
przyjął go do swojej
pracowni. Młodzieniec
poznawał sztukę nie tylko w
pracowni, ale także na
ulicach, w kościołach i w
mieście.
Tobiasz i anioł – Chrzest Chrystusa
obraz Andrei del Verrocchia,
wykonany przy uczestnictwie
Leonarda
I okres florencki

 1472 został członkiem florenckiego bractwa malarzy o
nazwie Bractwo św. Łukasza, uzyskując status
niezależnego artysty-malarza. Pozostając kilka lat w
pracowni Verrocchia, stał się dla nauczyciela
równorzędnym kolegą. W 1476 młody Leonardo obok
3 innych zamożnych Florentyńczyków został
oskarżony o 'niemoralne' kontakty z młodzieńcem
oferującym usługi męskiej prostytucji . Z I okresu
florenckiego pochodzi duża liczba rysunków
technicznych przedstawiających najróżniejsze
mechanizmy, najczęściej wojenne.
I okres florencki

Święty Hieronim
na pustyni
Madonna Benois
I okres mediolański

 W 1482 Leonardo zamknął warsztat we Florencji i udał
się do Mediolanu wraz ze swoimi pomocnikami
Tommasem di Giovanni Masinim i Atalantem
Migliorottim. Okres ten rozpoczął się wraz z pracą na
dworze Sforzów, dla Ludwika Sforzy. Książę zapraszał
artystów i uczonych nie tylko dla rozrywki, ale także po
to, by rozsławić swoją dynastię. Leonardo przedstawił
się jako doskonały wynalazca machin wojennych,
budowniczy mostów i urządzeń fortyfikacyjnych,
mimo iż jego doświadczenie w tej dziedzinie było nikłe.
I okres mediolański

 W połowie lipca 1490 r. Leonardo wrócił do Mediolanu.
Ludwik oddał mu do dyspozycji swoją starą rezydencję,
Corte Vecchia. Artysta urządził tam pracownię malarską, a
także budował wynalazki techniczne. W latach 1495–1498
Leonardo tworzył malowidło ścienne Ostatnia Wieczerza w
refektarzu klasztoru przy kościele Santa Maria della Grazie.
Projektował także dekoracje na uroczystości i elementy
scenografii. Rysował rebusy i alegorie. W sierpniu 1497
Ludwik podarował Leonardowi ziemię z winnicą położoną
za Porta Vercellina. Oprócz zadań artystycznych podejmował
się także innych projektów, m.in. projektował studnie,
urządzenia grzejne i pawilony ogrodowe.
I okres mediolański

Dama z gronostajem
Madonna w grocie –
I wersja
Madonna z Dzieciątkiem
i kotkiem
II okres florencki

 Niepewna sytuacja polityczna w Mediolanie
skłoniła artystę do opuszczenia miasta w
grudniu 1499. Leonardo udał się wraz z Lucą
Piacolim do Mantui, gdzie został serdecznie
przyjęty na dworze Isabelli d'Este, szwagierki
Ludovica Sforzy. Księżna ceniła jego
malarstwo i zleciła mu wykonanie swego
portretu. Wykonał tylko karton do obrazu i
opuścił miasto. Leonardo wyjechał w lutym
1500 r. z Mantui.
II okres florencki

 W połowie marca przybył do
Wenecji. Zajmował się planami
zabezpieczenia wschodniej granicy
Republiki Weneckiej przed
najazdem tureckim. Sporządził dla
weneckiego senatu raport w
sprawie możliwości
ufortyfikowania rzeki Isonzo. W
wyniku osunięcia się wzgórza pod
kościołem San Salvatore została
naruszona konstrukcja budowli.
Leonardo zalecił remont systemu
odwadniającego i kanałów
wodnych.
Święta Anna
Samotrzeć,
właśc.
Dziewica z
Dzieciątkiem
i Św. Anną
II okres mediolański

 W 1506 r. przeniósł się do Mediolanu gdzie został
przyjaźnie powitany przez namiestnika. Karol Amboise
darzył artystę wielkim podziwem. W lutym da Vinci
towarzyszył namiestnikowi w czasie zdobywania Baiedo.
Tworzył wówczas pierwsze projekty kościoła Santa Maria
della Fontana. Latem 1507 roku Ambrogio i Leonardo
mieli przystąpić do ukończenia Madonny wśród skał,
jednak doszło między nimi do konfliktu na tle podziału
wypłaty, jednakże doszli do porozumienia i ukończyli
obraz, a 26 sierpnia zleceniodawcy wypłacili im połowę
honorarium.
II okres mediolański

Leda klęcząca – studium do
Ledy z łabędziem
Madonna wśród skał – II wersja
Okres rzymski

 W październiku 1513 r. Leonardo przybył do Rzymu.
Leonardo coraz rzadziej zajmował się malarstwem.
Przeprowadzał eksperymenty, do których z dystansem
odnosili się mu współcześni. Gdy papieżowi doniesiono o
prowadzonych przez Leonarda sekcjach zwłok w szpitalu
Santo Spirito, Da Vinci popadł z nim w konflikt
kontynuował więc studia anatomii, badając zwierzęta.
Zajmował się zagadnieniami grawitacji i kwadratury koła
oraz badaniem skamielin, a także zjawisk burzy, wiatru i
potopu. Latem 1515 r., kiedy w Rzymie panował ogromny
upał, Leonardo podupadł na zdrowiu
Okres rzymski

Ostatnie lata życia

 Następnie Leonardo zamieszkał razem z Francesciem
Melzim w posiadłości Clos Lucé (Cloux), w pobliżu
królewskiej rezydencji w zamku Amboise, którą król oddał
do dyspozycji artysty, obdarzywszy go sowitym
wynagrodzeniemLeonardo zajmował się już głównie
porządkowaniem notatek. Melzi sporządził listę książek,
które mistrz pragnął jeszcze przeczytać. W październiku
1517 r. Leonarda odwiedził kardynał Luigi d'Aragon ze swą
świtą. 23 kwietnia Leonardo w obecności notariusza
królewskiego i świadków sporządził testament. Na łożu
śmierci prosił o Najświętszy Sakrament i odprawienie
namaszczenia chorych zgodnie z obrządkiem Kościoła
katolickiego. Zmarł 2 maja 1519 r. w swojej sypialni.
Maszyny wojenne

 Mimo iż Leonardo nie był zwolennikiem wojen zaprojektował wiele
maszyn wojennych
5
1
2
4
3
1)
2)
3)
4)
5)
Bomby kasetowe
Karabin maszynowy
Czołg
Rydwan kosiarka
Mechaniczny rycerz
Maszyny do latania

Wygląd latającej maszyny ze skrzydłami,
strukturą przypominającymi skrzydła
nietoperza
Przygotował Miłosz Kowal 2ż4

similar documents