Locuinta_mea 1

Report
ŞCOALA CU CLS. I-VIII ,, VASILE LUCACIU” CAREI
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE „Locuinţa”
CAPITOLUL II AL MODULULUI
„Organizarea mediului construit’’
1. Tipuri de locuinţe şi confortul lor ambiental.
2 . Funcţii şi scheme funcţionala ale locuinţei.
3. Planuri de locuinţe.
Prof. ing. OLEA TRAIANA MIORIŢA
Ce vom învaţa ?
- ce este locuinţa, confortul şi ambianţa;
- care sunt tipurile de locuinţe şi factorii de confort ambiental;
- care sunt funcţiile locuinţei;
- ce este planul, schiţa şi desenul la scară.
Tipuri de locuinţe şi confortul lor ambiental
Locuinţa este construcţia unitară , formată din una sau mai multe camere de
locuit şi dependinţe, folosită, în general, de o singură familie.
Confortul este totalitatea condiţiilor materiale care asigură o existenţă
comodă, igienică, plăcută, civilizată.
Ambianţa este mediul în care trăim.
Tipuri de locuinţe
In functie de modul de grupare există:
•
•
locuinţa individuală – case , vile cu anexe gospodareşti
locuinte colective – blocuri de locuit – apartamente, garsoniere
•
după capacitatea de cazare:
- locuinţe cu:
- 1 cameră (garsoniere)
- 2 camere
- 3, 4, 5 camere
•
după numărul de niveluri:
- 1 nivel
- 2 niveluri
- mai mult de 2 niveluri
- locuinţe cu:
•
după suprafaţă, dotări şi finisaje:
- locuinţe cu confort:
- sporit
- I, II, III, IV
LOCUINŢE DE TIP BORDEI
LOCUINŢE DE TIP LACUSTRE
CASE INDIVIDUALE – PARTER +ETAJ
LOCUINŢĂ DIN MEDIU RURAL
LOCUINŢE CU MAI MULTE NIVELURI
LOCUINŢĂ DIN MEDIUL URBAN
Indiferent de tipul locuinţei, în interiorul acesteia trebuie creat un anumit confort care va
asigura o existenţă placută, comodă şi igienică.
FACTORII CARE DETRMINĂ CONFORTUL ÎN LOCUINŢĂ:
1. FIZICI, SPAŢIALI sunt cei legaţi de forma, dimensiunea şi amenajarea interioarelor.
Între forma și dimensiunile spațiilor interioare și modul de aranjare a obiectelor trebuie, să
se asigure un echilibru. pentru un confort deosebit.
2 FACTORII FIZIOLOGICI ŞI PSIHOLOGICI sunt cei legaţi de compoziţia aerului, temperatură,
culoare, iluminarea, zgomotul.
Compoziţia aerul nu trebuie să conțină dioxid de carbon, el putând fi împrospătat printr-o
ventilația naturală (deschiderea ferestrelor), sau artificială (folosind ventilatorul sau
instalația de aer condiționat).
Temperatura optimă în locuință va fi cuprinsă între 18 – 200C
Culorile sunt cele care dau atmosfera într-o locuință. Lumina și culoarea se influențează
reciproc, alcătuind împreună ambianța vizuală.
Lumina în locuință poate fi naturală, artificială sau o combinație dintre acestea.
Zgomotul, la proiectarea unei locuinte se are în vedere izolare fonică atât în interiorcat şi
în exterior pentru a nu afecta sanătatea omului.
FACTORI DE CONFORT :
▪ împărţirea optimă a spaţiului locuinţei:
- spaţiul comun izolat de spaţiul intim al locuinţei
- bucătăria poziţionată cât mai aproape de intrarea în locuinţă
- baia poziţionată cât mai aproape de dormitor
▪ mărimea locuinţei:
-dimensiunile minime se stabilesc astfel încât fiecare încăpere să poată fi dotată
cu mobilierul şi accesoriile necesare
- dimensionarea mobilierului se face în funcţie de dimensiunile corpului omenesc
▪ ansamblul de utilităţi interioare specifice:
- Reţeaua de apă potabilă, este racordată la reţeaua publică de apă prin ţevi şi
conducte (instalaţii sanitare interioare) robinete, bazine de apă,
- Reţeaua de canalizare cuprinde instalaţii prevăzute cu sifoane, racorduri, ţevi
la chiuvete, grupuri sanitare, racordate la reţeaua publică de canalizare.
- Reţeaua de gaze naturale folosita atât pentru prepararea hranei cât şi la
încalzirea locuinţei; ea cuprinde ţevi care sunt vopsite în culoarea galbenă,
- Reţea termică poate fi centralizată ori individuală iar noile tehnologiile
ecologice se bazează pe încălzirea prin pardoseală, pereţi.
- Reţea electrică are 2 circuite de lumină şi priză.
- alte sisteme :climatizare, ventilaţie, telecomunicaţii, securitate, informatice,
automatizări casnice, împotriva incendiilor.
LUMINĂ
VENTILAŢIA
CULOARE
ZGOMOT
ARMONIE
ILUMINAT ARTIFICIAL
ILUMINAT NATURAL
ARANJAREA MOBILIERULUI
IZOLARE TERMICĂ ŞI FONICĂ
INCĂLZIREA PRIN PODEA
INCĂLZIREA PRIN PERETE
FUNCŢIILE LOCUINŢEI
Clasificarea funcţiilor :
Din punct de vedere al :
•
necesităţilor:
- utilitare (adăpostire, prepararea şi servitul mesei, studiu,
dormit, odihnă, igienă personală, depozitare, circulaţie între spaţiile
interioare)
- expresive (comunicarea, atracţia, respingerea, neliniştea)
•
construcţiei:
- decomandate (trecerea dintr-o încăpere în alta se face
prin coridoare)
- comandate (trecerea se face dintr-o încăpere în alta)
SPATIILE DIN INTERIORUL UNEI LOCUINTE sunt:
spațiul de acces exterior - interior: vestibulul
spațiul colectiv: camera de zi, unde se întrunește familia, unde sunt primiți prietenii
spațiul intim: dormitoarele și baia
spațiul destinat serviciilor: bucătăria, cămara, spălătoria , anaxe
COMPONENTA LOCUINTEI
- vestibul (hol)
- camera de zi
- dormitorul
- camera şcolarului
- bucătăria
- baia
- cămara
GRUPARE ÎN FUNCŢIE DE CERINŢELE:
- biologice (dormitul, alimentaţia, igiena)
- corespunzătoare studiului (camera şcolarului)
- corespunzătoare destinderii (camera de zi)
- corespunzătoare depozitării (debaraua)
- corespunzătoare circulaţiei (holul)
Planuri de locuinţe
Planul este desenul executat la o anumită scară care reprezintă grafic o
construcţie, o aşezare şi orientate după punctele cardinale
Planul unei locuinţe este sectiunea obţinuta prin tăierea imaginară a locuinţei
pe o directie paralela cu solul . Planul locuintei se reprezinta prin semne
convenţionale stabilite pentru elementelor din locuinţă
Schiţa este desenul executat cu mâna liberă pe hârtie albă opacă şi în creion
Desenul la scară este desenul realizat la o anumită scară, utilizând
instrumentele de desen şi având la bază schiţa
Scara de reprezentare este raportul dintre dimensiunile liniare, măsurate pe
desen şi cele reale ale obiectului desenat; exemplu 1:200, 1:100, 1:50
ANEXE GOSPODĂREŞTI
Anexele gospodăreşti sunt specifice mediului în care se afla locuinţa.
În mediul rural anexe pot fi:
• garajdul construcţie destinată adăpostirii şi întreţinerii animalelor domestice,
• hambarul pentru păstrarea produselor agricole,
• pivniţa destinata depozitării alimentelor,
• garajul incaperespecial amenajată pentru adapostirea si întreţinerea
autovehiculelor
În mediul urban anexele pot fi:
• garajul,
• magazia de lemne sau cărbuni,
• pivniţa.
ANEXE
PLANUL LOCUINŢEI CU DOUĂ CAMERE
SCHIŢA UNEI LOCUINŢE ALCĂTUITĂ DIN TREI CAMERE
Organizarea interiorului unei locuinţe
ALCATUIREA UNEI LOCUINTE
Dulap cu două uşi
PLANUL CAMEREI ŞCOLARULUI
Masă cu scaun
bibliotecă
Perete din
cărămidă
Uşă simplă
Fereastră simplă
noptieră
Pat simplu
SEMNE CONVENŢIONALE FOLOSITE ÎN REALIZAREA PLANURILOR
AMENĂJARI INTERIOARE

similar documents