Raport privind calitatea educaţiei în anul şcolar 2012-2013

Report
RAPORT PRIVIND CALITATEA
EDUCAŢIEI
RAPORT PRIVIND CALITATEA EDUCAŢIEI
AN ŞCOLAR
2010
2011
AN ŞCOLAR 2012 - 2013
RESURSE
UMANE
Profesori - 73
• Doctorat 6
• gradul I 54
•40 de autori de carte şcolară
•8 editori de manuale
• Elevi – 1421 elevi
– Zi - 924
• gimnaziu - 436
• liceu
- 488
– Seral şi F.R. – 497
• Clase - 53 clase
– gimnaziu - 14 clase
– liceu
• zi - 16 clase
• seral şi F.R. – 23 clase
RESURSE
MATERIALE
Zi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32 săli de clasă conectate la Internet
3 laboratoare: fizică, chimie și biologie
2 laboratoare de informatică
sală de documentare
cabinet de asistență psihopedagogică
sală şi teren de sport renovate in 2006
seră didactică
bibliotecă (30.000 de volume)
cabinet medical și cabinet stomatologic
Seral:
– 18 săli de clasă
– 1 laborator info
– teren de sport
Laborator de Informatică
Laborator de Chimie
Laborator de Biologie
Laborator de Fizică
Sală și teren de sport
Cabinet medical
Cabinet stomatologic
Seră didactică
Biblioteca
Sala de documentare
Sistem de supraveghere format din
30 de camere
• Programul ADSERVIO – Catalogul şcolar
electronic - un pachet integral de tehnologii şi
resurse ce permit accesul la un nivel ridicat
de eficienţă educaţională.
• Care sunt avantajele acestui program?
• Mijloace moderne care fac ora mai atractivă
şi interactivă
• Oferă elevului şi părinţilor informaţii
actualizate referitoare la situaţia şcolară
SITUAȚIA REZULTATELOR
LA ÎNVĂȚĂTURĂ
900
801
800
725
700
600
537
529
500
383 390
421 424 436
459
2008-2009
516
2009-2010
480
459 456 473 473
405
375
400
320 305
2013-2014
235
198
200
122
100
0
Gimnaziu
Liceu - zi
2011-2012
2012-2013
259
300
2010-2011
Liceu - seral
Liceu - frecvență redusă
Situație comparativă a elevilor înscriși
Gimnaziu
Liceu
Nr. elevi
436
488
Promovați
436
488
100,00%
100%
20 / 4,59%
59 / 12,09%
416 / 95,41%
429 / 87,91%
-
-
436
488
-
-
Procent promovabilitate
Pe trepte de
7 – 8,99
medii
9 – 10
Situaţie şcolară neîncheiată
Note purtare
Între 7 şi 10
Sub 7
Situaţia rezultatelor la învăţătură
an şcolar 2012 – 2013 – învăţământ de zi
Liceu seral
F.R.
Nr. elevi înscrişi început an şc.
198
375
Promovaţi
92
294
Exmatriculaţi
52
60
Veniţi
6
30
5.00-6.99
42
238
7.00-8.99
45
56
9.00-10.00
5
0
44+16 = 60
46+5= 51
90
71
Pe trepte de medii
Sit. şc. neîncheiată/Corigenţi
Note purtare
Între 7.00 - 9.00
Situaţia rezultatelor la învăţătură an şcolar 2012 – 2013
învăţământ seral şi frecvenţă redusă
Situaţia ABSENȚELOR gimnaziu
Situație comparativă 2008 - 2013
Situaţia ABSENȚELOR liceu – zi
Situație comparativă 2008 - 2013
Situaţia ABSENȚELOR liceu seral și frecvență redusă
Situație comparativă 2008 - 2013
REZULTATE LA
EVALUAREA NAȚIONALĂ
2013
•Limba și literatura română: 9,59
98 elevi
7,00-7,99
8,00-8,99
9,00-9,99
10
1/1,02%
7/7,14%
60/61,22%
30/30,61%
Evaluare Națională 2013
Media mediilor și tranșe de medii
•Matematică : 9,72
98 elevi
5,00-5,99
8,00-8,99
9,00-9,99
10
1/1,02%
6/6,12%
37/37,76%
54/55,10%
Evaluare Națională 2013
Media mediilor și tranșe de medii
2010
2012
•Matematică – informatică: 9,33 •Matematică – informatică: 9,59
•Științe ale naturii : 9,38
•Științe ale naturii : 9,59
•Filologie: 8,99
•Filologie: 9,40
2011
2013
•Matematică – informatică: 9,47 •Matematică – informatică: 9,64
•Științe ale naturii : 9,64
•Științe ale naturii : 9,58
•Filologie: 9,46
•Filologie: 9,20
ADMITERE
Ultima medie de admitere
9.46
9.40
Filologie
9.20
8.99
9.64
9.59
Științe ale naturii
2013
2012
9.58
2011
9.38
2010
9.64
9.59
Matematică-informatică
9.47
9.33
8.60
8.70
8.80
8.90
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
9.60
ADMITERE
Ultima medie de admitere
9.70
120
111
107
98
100
80
91
72
88
75.80%
67.30%
88
81.70%
71
69
77.30%
68
73
65.77%
71 72.45%
60
40
20
0
2008
2009
2010
Absolvenți gimnaziu
2011
Din care admiși CNER
2012
2013
Procent
Admitere
Situație comparativă a absolvenților de
gimnaziu admiși la CNER
REZULTATE LA
BACALAUREAT
2013
Medii generale –116 prezenţi / 100%
MEDII:
7,00-7,99
8,00-8,99
9,00-9,49
9,50-9,99
10
7/6,03%
28/24,14%
44/37,93%
36/31,03%
2/1,72%
Bacalaureat iulie 2013 - liceu zi
CHIRIAC MARIA-ALEXANDRA
Elevi cu media 10 la bacalaureatul 2013
VONICA LORENA-EVELYN
Elevi cu media 10 la bacalaureatul 2013
9.59
9.60
9.40
9.46
9.44
9.37
9.31
9.28
9.20
9.10
9.20
9.10
9.05
9.11
9.05
8.93
9.00
8.82
8.72
8.80
8.67
8.58
Medie bacalaureat
Limba română
8.60
8.40
Proba obligatorie a profilului
8.29
8.20
8.00
7.80
7.60
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bacalaureat 2008- 2013 – zi
Situaţie comparativă
67.85%
70.00%
60.00%
52.38%
50.00%
44%
35.71%
40.00%
2013
25%
30.00%
2012
23.80%
20.00%
9.52%
9.50%
10.00%
0.00%
Promovați
Limba română
Matematică
Biologie
Bacalaureat 2012-2013 – seral
Situaţie comparativă
25.00%
25.00%
22.22%
22%
20.00%
13.63%
15.00%
11%
2012
11.11%
2013
10.00%
5.68%
5.00%
2.27%
0.00%
Promovați
Limba română
Matematică
Biologie
Bacalaureat 2012-2013 – frecvență redusă
Situaţie comparativă
UNIVERSITĂȚI DIN EUROPA – 7 ABSOLVENȚI (6 în Marea Britanie, 1 Olanda)
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” – 52 ABSOLVENȚI
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GR.T. POPA”- 41 ABSOLVENȚI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI“ – 11 ABSOLVENȚI
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
"ION IONESCU DE LA BRAD" - 5 ABSOLVENȚI
UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” – 1 ABSOLVENT
SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR
REZULTATE LA
OLIMPIADE și CONCURSURI
NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE
1969-2013: 39 medalii
•6 medalii de aur
•15 medalii de argint
•10 medalii de bronz
•8 mențiuni
MEDALIE DE ARGINT
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI
IRAN, DECEMBRIE 2012
TESLOIANU RUXANDRA
CLS. a X-a B
Profesori îndrumători
Bohotineanu Ioana
Miron Cristinel
Gavrilescu Paula
Olimpiada de Științe a Uniunii Europene
(EUSO) 2013 – Luxemburg
MEDALIE DE ARGINT
Biologie
Costantin Diana
Cls. A X-a B
Prof.coordonator
Ioana Bohotineanu
Olimpiada de Științe a Uniunii Europene
(EUSO) 2013 – Luxemburg
MEDALIE DE ARGINT
Chimie
Tesloianu Ruxandra
Cls.a X-a B
Prof. coordonator
Paula Gavrilescu
Olimpiada de Științe a Uniunii Europene
(EUSO) 2013 – Luxemburg
MEDALIE DE ARGINT
Fizică
Diaconu Camelia
Cls.a X-a B
Prof. coordonator
Cristinel Miron
Concursul Internațional de Matematică
„Bulgaria” – Burgas
Prohozescu Ciprian
 Medalie de bronz – individual
 Prima mențiune – echipe
 A doua mențiune – grup
Prof. coordonator
Doru Turbatu
Festivalul Internațional al
Tinerilor Matematicieni – Iași
Bucătaru Mihai și Avădanei Ovidiu
 Locul 4 – echipe
Prof. coordonatori:
Doru Turbatu, Cătălin Budeanu
Festivalul Internațional de
Matematică-Informatică, Piatra Neamț
Premiul I
Cozma Tudor
Prof. coordonator
Cătălin Budeanu
Festivalul Internațional de
Matematică-Informatică, Piatra Neamț
Premiul III
Avădanei Ovidiu
Prof. coordonator
Cătălin Budeanu
Concursul Internațional de Chimie
„Anton Ablov” – Chișinău
Nume şi prenume
elev
Premiul obţinut
Profesorul
coordonator
Pipirig Tudor
Argint
Petronela Ilaș
Lesenciuc Vlad
Argint
Paula Gavrilescu
Popa Andrei Emilian
Bronz
Elena Obadă
Tătaru Codrin
Bronz
Paula Gavrilescu
Dima Georgiana
Bronz
Paula Gavrilescu
Concursul Internațional de Fizică
„Sergiu Rădăuțanu” – Chișinău
Nume şi prenume elev
Premiul obţinut
Profesorul coordonator
Diaconu Camelia
Argint
Cristinel Miron
Diaconu Cristiana
Argint
Cristinel Miron
Pipirig Tudor
Bronz
Cristinel Miron
Dima Georgiana
Bronz
Cristinel Miron
Diaconu Camelia
Diaconu Cristiana
Pipirig Tudor
Dima Georgiana
Rezultate obținute la Olimpiadele Naționale
2012-2013
număr de participanți – 61
37 de premii obținute:
• Premii I – 4
• Premii II – 1
• Premii III – 3
• Menţiuni – 10
• Premii/mențiuni speciale – 19
• Calificați în loturile naționale - 4
Rezultate obținute la Olimpiadele Naționale
2012-2013
Nr. Numele şi prenumele
Clasa
Crt.
elevului
Premiul
Disciplina
Profesorul clasei
1
Constantin Theodora
11B
II + Lot
Biologie
Bohotineanu Ioana
2
Popa Andrei-Emilian
8B
III
Chimie
Obadă Elena
3
Pipirig Tudor
8C
Mentiune
Chimie
Ilaș Petronela
4
Lesenciuc Vlad
9B
Mentiune
Chimie
Gavrilescu Paula
5
Tătaru Viorel
10A
Mentiune
Chimie
Gavrilescu Paula
6
Tesloianu Ruxandra
10B
M.S.
Chimie
Gavrilescu Paula
7
Pipirig Tudor
8C
P.S.
Chimie
Ilaș Petronela
8
Mantea Valentina
11D
M.S.
Economie
Fuioaga Ana Maria
9
Teodorescu Vlad
6C
Mentiune+M.A
ur
Fizică
Silvaș Grigore
10
Diaconu Cristiana
8C
M. Bronz
Fizică
Miron Cristinel
Rezultate obținute la Olimpiadele Naționale
2012-2013
Nr.
Crt.
Numele şi prenumele
elevului
Clasa
Premiul
Disciplina
Profesorul clasei
11
Dima Georgiana
9B
M.S.
Fizică
Miron Cristinel
12
Diaconu Camelia
10B
I + M. Aur
Fizică
Miron Cristinel
13
Constantin Ruxandra
11B
Fizică
Miron Cristinel
14
Alexandru Lucian
11B
Informatică
Șerban Marinel
15
Rusu Alexandru
11A
M.S.
Mentiune + M.
Argint
M. Argint
Informatică
Cerchez Emanuela
16
Onesim Robert
11B
M. Bronz
Informatică
Șerban Marinel
17
Mateescu Maria
12A
Informatică
Cerchez Emanuela
18
Teodorescu Vlad
6C
M. Bronz
Mentiune + M.
Argint
Informatică
Șerban Marinel
19
Pintilie Vlad
6C
M. Bronz
Informatică
Șerban Marinel
20
Spulber AlexandraTeodora
7A
I
Lb. Franceză
Simina Bădărău
Rezultate obținute la Olimpiadele Naționale
2012-2013
Nr.
Crt.
Numele şi prenumele
elevului
Clasa
Premiul
Disciplina
21
Ilascu Bianca Mara
11C
III
Lb. Neogreaca
22
Stoinel Teodora
6C
P.S.
Lb. română
Balan Liliana
23
Stoica Andrada-Mihaela
11B
Mentiune
Lb. română
Calabalic Mihaela
24
Stolnic Cristina
10D
I
Lb.rusă
Istrate Petru
25
Avădănei Ovidiu
9B
III + Lot
Matematică
Budeanu Cătălin
26
Bucătaru Mihai
11B
M. Bronz
Matematică
Doru Turbatu
27
Cozma Tudor
7D
Mentiune
Matematică
Budeanu Cătălin
28
Prohozescu Ciprian
7C
M. Bronz
Matematică
Doru Turbatu
29
Farcaș Radu-Lucian
5A
M. Bronz
Matematică
Pițu Leon
30
Cozma Tudor
7D
I
O.N. de Chimie cls.
a VII-a
Gavrilescu Paula
Profesorul clasei
Rezultate obținute la Olimpiadele Naționale 2012-2013
Nr. Crt.
Numele şi prenumele
elevului
Clasa
Premiul
31
Stanciu Ioan
7A
Mențiune
32
Moșneguțu Cristian Daniel
7C
M.S.
33
Chelariu Rareș Mihai
7C
M.S.
34
Popa Andreea
9B
P.S.
35
Vasilache Bianca
11B
M.S.
36
Constantin Ruxandra
11B
M.S.
Științele Pământului
Miron C., Ilucă D., Bohotineanu I.,
Lesenciuc M.
37
Diaconu Camelia
10B
Mentiune
Științele Pământului
Miron C., Gavrilescu P.,
Bohotineanu I., Lesenciuc M.
Disciplina
O.N. de Chimie cls. a
VII-a
O.N.de Chimie cls. a
VII-a
O.N.de Chimie cls. a
VII-a
Religie
Profesorul clasei
Obadă Elena
Ilucă Daniela
Ilucă Daniela
Ilaș Mihai
Miron C., Ilucă D., Bohotineanu I.,
Științele Pământului
Lesenciuc M.
Gala olimpicilor CNER – iunie 2013
PREMII
ȘI DISTINCȚII
Certificat de Școală Europeană
Premierea de la Palatul Parlamentului
Diplomă de merit pentru rezultatele obținute la
competiția națională „Școala Europeană”
PROIECTE
EUROPENE
Proiect Comenius, parteneriat multilateral
Healthy Lifestyle. Inside Out, Outside In
Parteneri:
•
•
•
•
•
•
•
CNER, Iasi, România
Dilbeek, Belgia
Aalborg SO, Danemarca
Zsámbék, Ungaria
Vatseliina, Estonia
Londra, Marea Britanie
HERNANI, Spania
Hernani, Spania, 14-18 octombrie 2012
Aalborg,
Danemarca
Proiect Comenius
Healthy Lifestyle. Inside Out, Outside In
Bruxelles,
Belgia
14-18 Februarie 2012
Proiect Comenius
Healthy Lifestyle. Inside Out, Outside In
Vasselina, Estonia – 17-21 aprilie 2012
Proiect Comenius
Healthy Lifestyle. Inside Out, Outside In
Zsambek,
Ungaria
17 – 21
aprilie 2013
Proiect Comenius
Healthy Lifestyle.
Inside Out, Outside In
Proiect Transfrontalier “The Internet : E-Friend
or E-Enemy ? IFE”
SCHIMB CULTURAL ROMÂNIA - ITALIA
Colegiul Naţional
“Emil Racoviţă”
parteneriat cu
Liceo Scientifico
din Bergamo,
Italia.
Parteneriat România-Italia
Vizită pregătitoare Comenius
ianuarie 2013
Prof. Mihaela Gotcu
- participare vizită pregătitoare Comenius, la Regina
Gymnasium, Bruxelles, Belgia
- depunere candidatură CNER proiect de parteneriat
multilateral Comenius la termenul limită 21 februarie 2013
Fundaţia LERIS – proiect acţiunea 4.3,
program Tineret în Acţiune
• Participare 4 eleve de liceu şi un profesor la formare în
perioada 7-13 iulie 2013 în Bielefeld, Germania
• Coordonator: Eingensinn, Bielefeld, Germania
PROIECTE EDUCATIVE
CONFERINȚE ȘI
DEZBATERI
Elevi din întreaga ţară au participat la o simulare
academică în limba engleză a Naţiunilor Unite
... dezbat, prezintă posibile soluţii la marile
probleme ale omenirii...
Ne bucurăm că soluţiile lor de acum vor salva lumea. Sau dacă nu acum,
anul viitor. Important este să încercăm !
Club de dezbateri academice
Învăţăm:
-să avem opinii întemeiate
-să lucrăm în echipă
Club de dezbateri academice
-învăţăm să vorbim în public
-iar oamenii ne ascultă
Club de dezbateri academice
PREMIUL I - competiţia naţională
Tinerii dezbat,
organizată de MECTS,
Alba Iulia,
septembrie, 2012
Ştefana Nazare
Alexandra Chiriac
Cezar Manea
Competiția Internațională de dezbateri –
Amsterdam 2012
Ştefana Popa, din cls. a XII-a A a obţinut, împreună cu
colegul său de echipă - un tânăr din Slovacia - locul I la competiţia
internaţională de dezbateri de la Amsterdam, în perioada 29
noiembrie - 2 decembrie 2012.
Dezbateri academice
Coordonator: prof. Genoveva Butnaru
În perioada 18-19 mai s-a
desfăşurat competiţia de
dezbateri academice „EDIT
2.0” în format World Schools,
la care au participat 20 de
echipe de liceeni din Iaşi,
Botoşani, Bacău, Bucureşti,
Gura Humorului, Câmpulung
Moldovenesc şi Suceava.
Curs de public speaking
susţinut de Liviu Gajora, preşedinte CDAIS
participanţi: clasa a XI-a A
Conferinţa internaţională
"Plurilingvism, Multilingvism şi Interculturalism"
Eveniment organizat de MATE
(Asociaţia profesorilor de limba
engleză din Moldova) şi QUEST
(Asociaţia naţională pentru
servicii lingvistice de calitate
din România), în parteneriat cu
British Council România şi
Fundaţia EuroEd.
Innovation in Development
Invitat dl. Lynn H. Gray, director regional pentru America de Nord a companiei LIM LLC
EDU-VISION 2020 - invitat prof. Radu
Jugureanu Department Manager AeL
Educational Content, SIVECO ROMANIA S.A.
PROIECTE
VOLUNTARIAT
Colectare de jucării în scopul donării acestora
copiilor cu situaţie materială dificilă.
VOLUNTARIAT
ÎN SERA
ŞCOLII
„Săptămâna florilor – o săptămână a frumuseții!”
Coordonator prof. Ioana Cătălina Bohotineanu
Pași de copil prin Iașii marilor zidiri
Organizator: CNER, clasa a IX-a B, dirig. Cătălin Budeanu
Pași de copil prin Iașii marilor zidiri
Organizator: CNER, clasa a IX-a B, dirig. Cătălin Budeanu
„Fii voluntar! Implică-te pentru viitor”
prof.coordonatori: Emanuela Cerchez şi Marinel Şerban
PROIECTE
CULTURAL-ARTISTICE
Târgul Spring Day – cultură hand-made
Activitate organizată de Consiliul Elevilor sub semnul
Anului European al Voluntariatului
„Spring Day”
Organizatori: Consiliul elevilor şi Comisia diriginţilor
„După-amiaza de teatru” (spectacol-concurs) –
coordonatori: catedra de Limba română
„După-amiaza de teatru” (spectacol-concurs) –
coordonatori: catedra de Limba română
„După-amiaza de teatru” (spectacol-concurs) –
coordonatori: catedra de Limba română
„După-amiaza de teatru” (spectacol-concurs) –
coordonatori: catedra de Limba română
Teatrul şi literatura, mijloace de dezvoltare
personală a elevilor
coordonator prof. Cornelia Sârghie
„O noapte furtunoasă”
coordonator prof. Mihaela Vlioncu
Elevii clasei a X-a A, sub coordonarea
d-nei prof. Mihaela Vlioncu, au
participat la Simpozionul Naţional
„Literatura şi celelalte arte”, secţiunea
„Maraton teatral”, cu o adaptare a
piesei „O noapte furtunoasă” de I. L.
Caragiale. Talentul tinerilor actori
informaticieni s-a bucurat de succes,
obţinând Premiul al II-lea precum şi
Premiul pentru cele mai bune
costume.
„Burghezul gentilom”
coordonator prof. Cornelia Sârghie
• Trupa de teatru "Globus",
coordonată de prof. Cornelia
Sîrghie, a pus în scenă piesa
"Burghezul gentilom" de
Moliere.
• Spectacolul a fost prezentat la
Festivalul de teatru de la
Teatrul "Luceafărul", iar elevulactor Andrei Palamariu, din
clasa a VI-a B, care a jucat în
rolul principal, a obţinut
premiul pentru interpretare.
„Lumea descoperită altfel”
coordonator: catedra de Limba şi literatura română
„Cinematografia și literatura”
organizator: prof. Cornelia Sârghie
„O zi la
grădiniță”
Concertul „AcordurileToamnei”
Coordonator prof. Ramona Cojocaru, eleva Ilinca Pasarica (clasa a X-a A)
„Dialogul artelor” – debut literar
Andreea Irimia
Cls. a XI-a D
Balul Bobocilor, clasele IX-XII
Activităţi educative
(an şcolar 2012-2013)
Învățământ Seral şi Fără Frecvenţă
O prezentare a
personalitatii celui a carui
nume il poarta si colegiul
nostru, “Savantul Emil
Racoviţă”. Claselor XI A
si XII A le-au fost
prezentate materiale video
reprezentative pentru
biografia lui E. Racovita, o
selectie a doamnelor prof.
Liliana Nicolae si prof.
Raluca Loghin.
Savantul Emil Racoviţă
Lansarea revistei
“Noi, cei de la
seral…”(clasele
de seral, prof.
Cornelia Sarghie)
Lansarea revistei
“Noi, cei de la seral…”
În laboratorul de informatică a
avut loc dezbaterea
“Managementul conflictelor –
comportamente agresive,
toleranţa”. Prezentarea și
discuțiile cu grupurile de elevi
au fost conduse de prof.
psiholog Dana Dumitrache și
prof. Simona Ojică. Alături de
clasele participante au mai fost
și prof. Cristina Vornicu, prof.
Nicolae Liliana, prof. Raluca
Loghin, prof. Chelariu Mihai.
Managementul conflictelor comportamente agresive, toleranţa
Dezbatere în
Colaborare
cu AJOFM Iaşi, (XI
A, XII A, XIII A, XIII
B – prof.
Raluca Loghin,
prof. Liliana
Nicolae)
Locul de muncă în contextul crizei
economice mondiale
Dezbaterea
Metode şi
tehnici de
învăţare, (IX
A, XIII A, XIII
B, prof. Raluca
Loghin)
Metode şi tehnici de învăţare
Vizită la Muzeul
de Ştiinţe ale
Naturii, (clasa a
IX-A, prof.
Chelariu Mihai)
Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
In organizarea
prof. Cristina Vornicu
si prof. Simona
Ojica, s-a prezentat
viața și activitatea
artistică a cântaretei
Edith Piaf. A fost
prezentat , de
asemenea, filmul “La
vie en rose”.
Au participat clasele a
IX-a A, a X-a A si a XIa A.
“La vie en rose” –Edith Piaf
• Vizită la Grădina
Botanică (XII A, XIII
A, XIII B – prof. Silviu
Iordache)
• Vizita la Muzeul
Universitatii (IX A, X
A - prof. Alina
Barliga)
Alte activități
ACTIVITĂȚI DE
ORIENTARE ȘCOLARĂ
ZILELE PORȚILOR DESCHISE - 2013 – ELEVI DE CL. a IV-a
ZILELE PORȚILOR DESCHISE - 2013 – ELEVI DE CL. a IX-a
„Constructorii României”
Elevii claselor
a X-a A
a XI-a A
a XI-a C
Prof. coordonatori
Emanuela Cerchez
Marinel Șerban
COMISIA DIRIGINȚILOR
Principalele activităţi derulate:
 Constituirea Comisiei Metodice a Diriginţilor;
 Elaborarea planificărilor pentru Consiliere şi orientare profesională conform programelor în vigoare;
 Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev
şi părinte;
 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale
şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea prevenirii absenteismului,
traficului de persoane, comportamentului violent;
 Dezvoltarea simţului artistic prin implicarea elevilor în spectacole de dans, muzică, piese de teatru;
 Amenajarea spaţiului de lucru la nivelul clasei, respactând ambientul corespunzător: condiţii de igienă,
aspectul informativ, urmărindu-se personalizarea claselor;
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi extraşcolare de
socializare, interrelaţionare, culturalizare şi voluntariat;
 Vizite și excursii
 Activități de voluntariat
 Activități culturale
 Activități de orientare școlară și profesională
 Alte activități
 Colaboratori și invitați
 Psihologul școlii
 Cabinetul medical și cabinetul stomatologic
 Poliția comunitară
 Instituții de învățământ superior
 ONG-uri, Asociații, scriitori, jurnaliști etc.
RAPOARTE COMISII
METODICE
Catedra de Limba Şi literatura românĂ
anul şcolar 2012-2013
1. Activităţi realizate
a. Activitatea de predare-învăţare-evaluare
• Selectarea
manualelor de studiu pentru anul şcolar 2012-2013, precum şi a
materialelor auxiliare, adaptate colectivelor de elevi;
• Întocmirea planificărilor calendaristice pentru toţi anii de studiu, în conformitate
cu prevederile metodologice şi cu programele în vigoare;
• Avizarea de către inspectorul de specialitate a opţionalelor aprobate de
conducerea şcolii;
• Aplicarea testelor iniţiale, interpretarea rezultatelor şi stabilirea unui plan de
măsuri remediale (acolo unde a fost cazul);
• Elaborarea şi desfăşurarea unui program de pregătire a elevilor pentru a
participa la simularea examenelor naţionale, la olimpiade şi concursuri , la
examenele naţionale;
• Susţinerea celor trei simulări pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, cu
subiecte unice la nivel judeţean (decembrie, aprilie), respectiv elaborate în
şcoală (februarie; propunători subiecte: prof. Genoveva Cerchez – cl. a VIII-a şi
prof. Mihaela Calabalic – cl. a XII-a);
• Implicarea membrilor catedrei în desfăşurarea concursurilor şi a olimpiadei,
în calitate de propunători de subiecte şi/sau de evaluatori.
b. Activităţi metodice
• Cercurile metodice cu temele Rolul şi locul lecţiei de comunicare în cadrul
disciplinei (sem. I, 16 noiembrie) şi Abordări transcurriculare ale textului.
Lectură şi creativitate (sem. al II-lea, 15 martie).
responsabil de cerc – prof. Liliana Balan
• Acces şi succes în CNER – repere actuale şi de perspectivă (dialog colegial
între profesori de limba română şi de matematică din CNER şi profesori din
învăţământul primar asupra conţinuturilor şi a exigenţelor Concursului Leris),
13 februarie 2013.
• Zilele Porţilor Deschise - februarie 2013: elaborarea unor subiecte după
modelul celor de la Concursul Leris, susţinerea unor lecţii de orientare a
elevilor de clasa a IV-a în pregătirea Concursului Leris.
• Îndrumarea practicii pedagogice: prof. Liliana Balan; prof. Mihaela
Vlioncu.
• Efectuarea inspecţiilor curente şi speciale în vederea obţinerii
gradelor didactice (prof. metodist Mihaela Vlioncu).
c. Olimpiade / concursuri organizate în şcoală
Cangurul poveştilor (octombrie 2012);
 Lumea descoperită altfel... (noiembrie 2012);
COMPER (decembrie 2012, februarie şi iunie 2013);
Leris, cl. a IV-a (martie 2013);
Olimpiada judeţeană de Lingvistică
(martie 2013);
Leris, clasele a V-a şi a VI-a (iunie 2013).
d. Activităţi CEX
29 de elevi au participat la cursurile CEX.
 Profesori care au susţinut cursuri în cadrul CEX:
o Mihaela Calabalic şi Genoveva Cerchez (clasa a VII-a);
o Mihaela Vlioncu (responsabil clasa a VIII-a).
e. Stagii / cursuri de perfecţionare
• Standarde şi sisteme de control intern/managerial pentru unităţi şcolare şi
educaţionale. Educaţia pentru viaţa de familie.
(prof. Mihaela Foşalău)
• Curriculum inter- şi transdisciplinar aplicat.
(prof. Luminiţa Teodorescu)
• Competenţe în comunicare. Performanţă în educaţie.
(prof. Cornelia Sârghie, prof. Mihaela Vlioncu)
f. Publicaţii
Cornelia-Livia Sârghie, Cornelia-Livia Bejan,
Limba română şi matematică.
Evaluare. Teste pentru liceu,
editura Stef, 2013.
g. Activităţi educative
 TEATRU
 Spectacolul-concurs După-amiaza de teatru
15 noiembrie 2012
(toţi membrii catedrei)
 Chiriţa în oglinda timpului, CNER
(cl. a X-a B; coord. prof. Mihaela Calabalic)
 Gaiţele, de Al. Kiriţescu (cl. a X-a D,
Teatrul “Luceafărul”; coord. prof. Irina Nechifor)
Burghezul gentilom, de Moliere
(cl. a VI-a B şi a VII-a B, Teatrul “Luceafărul”; coord. prof. Cornelia Sârghie)
O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale; CNER
(cl. a X-a A; coord. prof. Mihaela Vlioncu).
 LECTURĂ
Atelier de lectură:
- cl. a V-a D (coord. prof. Luminiţa Teodorescu)
- cl. a VIII-a A (coord. prof. Irina Nechifor)
 Clubul de lectură Ascendent, cl. a VII-a C
(coord. prof. Mihaela Vlioncu)
Ceai literar, clasele a VI-a B şi a VII-a B;
Cercul de lectură
Căutătorii de comori... literare, cl. a XI-a C
(coord. prof. Cornelia Sârghie)
 MUZEE
Muzeul Mihail Sadoveanu, cl. a V-a B (prof. Liliana Balan)
 Casa Pogor, cl. a V-a D (prof. Luminiţa Teodorescu)
 Muzeul Unirii, cl. a VII-a C (prof. Mihaela Vlioncu)
 VIZIONĂRI SPECTACOLE (toţi membrii catedrei)
 Teatru
Film
 Concerte
 DEZBATERI
 Scriitorii libertăţii (prof. Irina Nechifor)
 Dezumanizarea omului.
Eu şi societatea modernă.
(prof. Luminiţa Teodorescu)
 SERBĂRI ŞCOLARE
 Pluguşorul celor mici – clasele a V-a A şi a V-a B (coord. prof. Liliana Balan)
 Serbarea de Crăciun – cl. a V-a C (coord. prof. Mihaela Foşalău)
 Naşterea Domnului – cl. a V-a D (coord. prof. Luminiţa Teodorescu)
 Spectacol teatral de Crăciun, clasele a VI-a B şi a VII-a B (coord. prof. Cornelia Sârghie)
 Împreună, de Crăciun – cl. a VII-a C (coord. prof. Mihaela Vlioncu)
 VIZITE TEMATICE la diferite obiective culturale din Iaşi (toţi membrii catedrei)
 EXCURSII
(prof. organizatori: Liliana Balan, Mihaela Calabalic, Genoveva Cerchez, Mihaela Vlioncu)
 TABERE - Happy Faces, Ighiu - jud. Alba
(prof. organizatori: Liliana Balan, Mihaela Vlioncu)
 PROIECTE. PARTENERIATE
Coordonarea proiectului naţional EDIT 2.0 – Turneu de dezbateri pentru licee în
format World Schools, împreună cu CDAIS, în parteneriat cu YouthBank şi
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. (prof. Genoveva Cerchez)
Iniţierea şi coordonarea proiectului de literatură universală.
(prof. Mihaela Calabalic, prof. Genoveva Cerchez şi bibliotecar Cornelia Chelariu,
în colaborare cu Colegiul “Richard Wurmbrandt”)
Participare la ultima etapă din desfăşurarea proiectului Comenius
Healthy Lifestyle: Inside Out, Outside In, Ungaria, aprilie 2013.
 Parteneriat între CNER şi Şcoala “Ion Neculce”, în vederea participării elevilor
din cl. a V-a C la Concursul judeţean Ritm şi armonie, aprilie 2013
(prof. Mihaela Foşalău)
 Cinematografia şi literatura.
 Teatrul şi literatura, mijloace ale dezvoltării personale a elevilor.
Clase implicate: a VI-a B şi a VII-a B.
(coord. prof. Cornelia Sârghie, în parteneriat cu Teatrul “Luceafărul”)
 Proiectul Valori educative în didactica interdisciplinară, în parteneriat cu
Colegiul I.L. Caragiale din Ploieşti.
 Participare la proiectul Restructurarea sistemului de formare continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de
credite profesionale transferabile.
 Proiectul teatral Dramatis personae, clasa a V-a D
(prof. Luminiţa Teodorescu)
 Proiectul Vânătoarea de comori.
(prof. Genoveva Cerchez, bibliotecar Cornelia Chelariu )
2. Rezultate la olimpiade şi concursuri
 Concursuri la nivelul şcolii
Concursul de creativitate Lumea descoperită altfel...:
- 5 premii I, 6 premii II, 6 premii III, 23 de menţiuni;
(profesori îndrumători: Liliana Balan, Mihaela Foşalău, Cornelia Sârghie,
Luminiţa Teodorescu şi Mihaela Vlioncu)
 Concursuri la nivel judeţean
Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română “G. Călinescu”:
- 13 premii I, 21 de premii II, 14 premii III şi 7 menţiuni;
(profesori îndrumători: Liliana Balan, Mihaela Calabalic, Mihaela Foşalău,
Irina Nechifor, Cornelia Sârghie, Luminiţa Teodorescu, Mihaela Vlioncu)
 Olimpiada de Lingvistică:
- 1 premiu I, 1 premiu II, 2 premii III şi o menţiune;
(profesori îndrumători: Mihaela Calabalic şi Mihaela Vlioncu)
 Concursul Interdisciplinar Plus Minus Poezie:
- 1 premiu I şi 1 premiu III;
(profesori îndrumători: Cornelia Sârghie şi Doru Buzac, Luminiţa Teodorescu şi
Mihaela Bucătaru)
Concursul Interdisciplinar Cultură şi Spiritualitate Românească:
- 4 premii I, 2 premii II, 4 premii III, 4 menţiuni;
(profesori îndrumători: Mihaela Calabalic, Irina Nechifor, Cornelia Sârghie,
Luminiţa Teodorescu, Mihaela Vlioncu, pr. Ştefan Constantin, Mihai Ilaş)
 Concursul Tinere condeie:
- 3 premii I, 3 premii II, 1 premiu III;
(profesori îndrumători: Mihaela Calabalic, Cornelia Sârghie, Mihaela Vlioncu)
Concursul LERIS, clasele a V-a şi a VI-a:
- 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 23 de menţiuni;
(profesori îndrumători: Liliana Balan, Mihaela Foşalău, Luminiţa Teodorescu)
 Concursul de eseuri Prefect pentru o zi:
- premiul I pentru elevele Livia Ciobanu şi
Maria Trandafir din clasa a IX-a D
(prof. îndrumător Mihaela Vlioncu)
Concursul O mască râde, alta plânge,
Secţiunea “Creaţii literare”:
- premiul al II-lea – IOANA MURGU, cl. a XII-a
(prof. îndrumător Cornelia Sârghie)
Festivalul Hai la teatru!
- premiul pentru interpretare – ANDREI PALAMARIU (VII B),
în rolul principal din piesa Burghezul gentilom, de Moliere
(prof. îndrumător Cornelia Sârghie)
 Participare, cu punctaje bune şi foarte bune,
la concursurile Evaluare în Educaţie, Poveştile
cangurului şi COMPER
(prof. îndrumători: Liliana Balan, Mihaela Foşalău,
Cornelia Sârghie, Luminiţa Teodorescu,Mihaela Vlioncu)
 Concursuri la nivel naţional
 Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română “G. Călinescu”:
- premiu special - TEODORA STOINEL, cl. a VI-a C
(prof. îndrumător Liliana Balan)
- menţiune – ANDRADA STOICA, cl. a XI-a B
(prof. îndrumător Mihaela Calabalic)
 Concursul Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare “Ionel Teodoreanu”:
- premiu special - ALEXANDRA CORDUNEANU, cl. a V-a A;
- GEORGIANA TÂRNOVANU, cl. a VI-a C;
(prof. îndrumător Liliana Balan)
Olimpiada de Lingvistică:
- participare – MARA CALUSCHI, cl. a VIII-a C
(îndrumători: prof. Mihaela Vlioncu, prof. Leon Piţu)
Concursul PLUS MINUS Poezie:
- participare – MIRUNA COZIANU, cl. a VI-a B
(îndrumători: prof. Cornelia Sârghie, prof. Doru Buzac )
Concursul naţional Tinerii dezbat (Alba-Iulia, septembrie 2012):
- premiul I – echipa de dezbateri a CNER
elevii: Alexandra Chiriac, Ştefana Nazare, Ştefan Manea
(prof. îndrumător Genoveva Cerchez)
 Concursul Naţional Tinere condeie - elevi calificaţi la etapa naţională:
- DAVID BULGARU, cl. a VII-a B
- IOANA MURGU, cl. a XII-a
(prof. îndrumător Cornelia Sârghie)
- LIVIA CIOBANU, cl. a IX-a D
(prof. îndrumător Mihaela Vlioncu)
 Concursul Naţional Poveştile Cangurului:
- premiul al II-lea – MARA CALUSCHI, cl. a VIII-a C
(prof. îndrumător Mihaela Vlioncu)
Concursul Naţional de Interpretare Critică “Garabet Ibrăileanu”:
- 3 premii I, 3 premii II, 2 premii III, 28 de menţiuni;
(prof. îndrumători: Liliana Balan, Mihaela Calabalic, Mihaela Foşalău,
Irina Nechifor, Cornelia Sârghie, Luminiţa Teodorescu)
 Simpozionul Naţional Literatura şi celelalte arte:
- premiul al II-lea şi premiul pentru cele mai bune
costume:
elevi ai clasei a X-a A
(prof. îndrumător Mihaela Vlioncu )
 Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual,
Braşov, noiembrie 2012:
- premiul de popularitate SIVECO pentru
lucrarea Romantismul
(elevii LICĂ BOGDAN şi NECULAI ANDREI;
îndrumători:
prof. Genoveva Cerchez şi Emanuela Cerchez)
 Concursul Internaţional Copiii şi marea (secţiunea Poezie):
- premiul I – LIVIA CIOBANU, cl. a IX-a D
(prof. îndrumător Mihaela Vlioncu)
3. Alte activităţi specifice disciplinei
 Participare la activitatea culturală cu tema Caragiale în pagini şi memorii ieşene,
C.N.Costache Negruzzi (noiembrie 2012) – prof. Liliana Balan, prof. Mihaela Vlioncu;
 Implicarea membrilor catedrei în activitatea de evaluare în cadrul unor comisii la nivel
naţional:
o Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română G. Călinescu, Concursul Naţional
Transcurricular de Lectură şi Interpretare Ionel Teodoreanu – prof. Liliana Balan;
o Concursul Naţional Tinerii dezbat - prof. Genoveva Cerchez;
o Concursul Naţional de Interpretare Critică Garabet Ibrăileanu – prof. Cornelia Sârghie;
o Simpozionul Naţional Literatura şi celelalte arte (secţiunea Comunicări ştiinţifice)– prof. Mihaela Vlioncu;
Coordonarea activităţii de confecţionare de păpuşi pentru spectacolul Fata babei şi fata
moşneagului, prezentat de clasa a X-a D la Grădiniţa nr. 12 – prof. Irina Nechifor;
Membru în colectivul de coordonare al revistei Noi, cei de la seral…; administrator de site
pentru concursul Lumea descoperită altfel… şi Concursul Naţional de Interpretare Critică
Garabet Ibrăileanu – prof. Cornelia Sârghie.
4. Încheiere
… nu trebuie să te compari
cu ceea ce pot alţii mai bine să facă,
ci cu ceea ce poţi TU să faci.
(Octavian Paler)
RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL SCOLAR 2012-2013
CATEDRA LIMBI GERMANICE
LIMBA ENGLEZA
OLIMPIADA
CONCURSURI
JUDETENE
SI
INTERJUDETENE
•
•
•
•
•
•
•
Balan Rada :
Frunza Petrina :
Gotcu Mihaela :
Irimia Lorena :
Manoliu Narcis :
Petrescu Luminita:
Sechelea Victoria :
5 premii 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 2 mentiuni.
14 premii : 4 premii I, 3 premii II, 4 premii III, 3 mentiuni.
9 premii : 1 premiu I, 3 premii II, 1 premiu III, 4 mentiuni.
12 premii : 2 premii I, 3 premii II, 5 premii III, 2 mentiuni.
12 premii : 1 premiu I, 3 premii II, 5 premii III, 2 mentiuni.
5 premii : 2 premii II, 1 premiu III,
2 mentiuni.
12 premii : 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mentiuni.
Elevi calificati la barajul pentru O.N.E :
• Sofian Stefania , clasa a IX-a - Lorena Irimia, Narcis Manoliu.
• Vochita Ana Maria, clasa a X-a - Petrina Frunza, Victoria Sechelea
• Mardare Vlad, clasa a XII - a - Petrina Frunza, Lorena Irimia - calificat la O.N.
Rezultate foarte bune la Evaluare in educatie - Un numar mare de elevi – 91:
- 40 au obtinut Diplome de merit
- 46 medalii:
:
12 medalii de aur – prof. Balan, Frunza,Gotcu, Irimia, Manoliu, Petrescu, Sechelea
11 medalii de argint – prof. Frunza, Irimia, Manoliu, Petrescu
23 medalii de bronz – prof. Balan, Frunza, Gotcu, Irimia, Manoliu, Petrescu
La concursul interjudetean Spoken English s-au obtinut 65 de premii: - 33
premii I ;
- 18 premii II ;
- 14 premii III
Profesori coordonatori : Balan, Frunza, Gotcu, Irimia, Manoliu, Petrescu, Sechelea
•
•
•
•
•
•
•
Concursul „Cangurul Lingvistic”- coordonator- Narcis Manoliu
Au participat 103 elevi.
52 de elvi : punctaj peste 200
46 de elevi : punctaj peste 100
S-au calificat la baraj elevii:
- Muscheru Andreea - clasa a VII-a , prof. Frunza si Sechelea
-Stan Mihai - clasa a IX-a , prof. Petrescu
Muscheru Andreea a obtinut Mentiune la faza nationala iar Stan Mihai, Premiul I
Activităti metodico-stiintifice
METODISTI:
Petrina Frunză, Victoria Sechelea, Narcis Manoliu
CORPUL DE EXPERTI : Gotcu Mihaela, Irimia Lorena, Narcis Manoliu
Conferinta MATE :- QUEST
Rada Balan , Petrina Frunza ( suport organizare), Victoria Sechelea (organizator),
Mihaela Gotcu, Lorena Irimia, Narcis Manoliu (workshop), Luminita Petrescu.
ALTE CONFERINTE SI SIMPOZIOANE
Conferinta IASIMUN
Victoria Sechelea – organizator si coordonator
Petrina Frunza – festivitate de deschidere si incheiere
Lorena Irimia -festivitate de deschidere
Narcis Manoliu - festivitate de deschidere
Luminita Petrescu - festivitate de deschidere
Cerc pedagogic engleza
Membrii catedrei, profesorii de limba engleza
Petrina Frunza
-consfatuiri- membrii consiliu consultativ
- cerc prdagogic
-conferinta MATE - suport organizare
Rada Balan
- Participare consfatuiri
-cerc pedagogic
- proiect Healthy Lifestyle
Mihaela Gotcu
-participare la reuniunea de proiect din Hernani, Spania din cadrul proiectului
Comenius, Healthy Lifestyle
- participare la Vizita de Studiu din Cardiff, Marea Britanie, din cadrul
proiectului MISS, coordonat de ISJ Iasi
- participare la vizita pregatitoare Comenius, VP-12-203-COM-IS-BE
Lorena Irimia
-simpozion Mediere lingvistica si culturala – Apollonia - referat
-cursurile Scolii de Studii Avansate – Apollonia
-cerc pedagogic
Narcis Manoliu
-conferinta Promovarea invatamantului SSM in sistemul educational
-simpozion Mediere lingvistica si culturala – Apollonia – organizator
si moderator
-conferinta Promovarea invatamantului SSM in sistemul educational
-conferinta MATE
- cerc pedagogic
Luminita Petrescu
-simpozion Mediere lingvistica si culturala – Apollonia
-cursurile Scolii de Studii Avansate - Apollonia
- cerc pedagogic
Victoria Sechelea
-participare Consfatuiri
-cerc pedagogic
Conferinta MATE - organizator
Simona Ojica
-participare Consfatuiri
-cerc pedagogic
Conferința Dialogue of Cultures Between Tradition and Modernity
Cambridge Day
Membri in comisii
NIVEL JUDETEAN
Petrina Frunza, Narcis Manoliu, Victoria Sechelea - propunatori subiecte la
Olimpiada - faza judeteana.
Frunza Petrina – membru in Consiliul consultativ
Manoliu Narcis - Comisia SSM – responsabil si comisia frecventei elevilor
Victoria Sechelea - Board-ul MATE- vicepresedinte
Mihaela Gotcu - membru in Comisia de evaluare a proiectelor unitatilor de
invatamant preuniversitar
Simona Ojica – membru Comisia de titularizare
NIVEL CNER
Lorena Irimia - responsabil cu activitatea educativa CNER
Petrina Frunza – Comisia metodica de limbi moderne – coordonator
Oana Vararu - Comisia de monitorizare a absentelor
Irina Visan - Comisia de promovare a scolii
Luminita Petrescu - Comisia de asigurare si evaluare a calitatii
Victoria Sechelea - Comisia dirigintilor - coordonator , Director adjunct CNER
ORE CEX Mihaela Gotcu ,Lorena Irimia,, Narcis Manoliu - coordonator clasa a
IX-a , Luminita Petrescu.
PERFECTIONARE
Rada Balan – -coordonator in echipa proiectului Comenius "Healthy Lifestyles:
Outside In, Inside OUT“
Petrina Frunza
– participare curs – Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor informatice moderne in predarea limbii engleze si evaluarea la nivel
european a competentelor lingvistice
- conferinta MATE - suport organizare
- participare cerc pedagogic
Mihaela Gotcu - Seminarul de contact Comenius.
Lorena Irimia – participare curs - Formarea continua a cadrelor didactice
pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea limbii engleze si
evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice
Lorena Irimia
-– participare curs - Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor informatice moderne in predarea limbii engleze si evaluarea la nivel
european a competentelor lingvistice .
-conferinta MATE
-- cursurile Scolii de Studii Avansate – Apollonia
--cerc pedagogic
Narcis Manoliu
– participare curs - Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor informatice moderne in predarea limbii engleze si evaluarea la nivel
european a competentelor lingvistice .
-conferinta Promovarea invatamantului SSM in sistemul educational
-simpozion Mediere lingvistica si culturala – Apollonia – organizator si moderator
-conferinta MATE
-curs:”Introducere in paradigma complexitatii” - Universitatea „Apollonia” Iasi si
Centrul pentru Studii Complexe-centru UNESCO si AcademiaOamenilor de Stiinta
--cerc pedagogic
Luminita Petrescu
• cursurile Scolii de Studii Avansate – Apollonia
• simpozion Mediere lingvistica si culturala – Apollonia
• cursurile Scolii de Studii Avansate - Apollonia
• cerc pedagogic
Victoria Sechelea
• proiectul REAL II (proiect international al asociatiilor de limbi straine din Europa)
• conferinra MATE - organizator
• participare Consfatuiri
• cerc pedagogic
Irina Visan – curs de perfectionare metodica – CCG, consfatuiri Landeskunde
Oana Vararu - consfatuiri Landeskunde
Simona Ojica – participare curs Competente – cheie TIC in programa scolara
LIMBA GERMANA
I. REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE
2 elevi calificati la faza nationala :
Diaconu Dan – clasa a X-a
Tarcau Bogdan – clasa a XI-a
Ambii elevi, coordonati de prof. Oana Vararu, au obtinut mentiune.
II ACTIVITATI METODICO-STIINTIFICe
Prezentare “ Cultura germana in Romania– Oana Vararu , Irina Visan
Piesa de teatru de Craciun - Irina Visan sii Oana Vararu
Participare consfatuiri , workshop Deutsch E- Learning, Evaluare cu ajutorul
Platformei INSAM - Irina Visan sii Oana Vararu
Cultura germana in Romania – Irina Visan , Oana Vararu – prezentare + film
Zilele scolii cu clasele a IX B,C,D " Jugendliche Feiern "(Noiembrie 2012 )
Participare la Cercul pedagogic : Irina Visan,, Oana Vararu
Limba franceză
I. Activitatea instructiv – educativă
-Cangurul lingvist” (noiembrie 2012), organizatori: prof.Simina Badarau, prof. Simona Nenov, prof. Cristina Vornicu
-Organizarea olimpiadei de limba francezǎ, faza localǎ( februarie 2013) – toatǎ catedra
Rezultate olimpiadă:
-etapa naţională: Spulber Alexandra VIIA, premiul I - Prof.Simina Badarau ;
-etapa judeţeană: Spulber AlexandraVIIA, premiul I, Bucǎtaru Andreea VIIIA, Ciobotaru Delia, IXD, Signeanu Raluca,
XC, Galben Mǎdǎlina, XIID- Menţiuni, Roca Eliza IXD, Crǎciun Gabriela, XC premiul III- Prof.Simina Badarau - Tataru
Alexandra XIA,Irimia Andreea-Roxana VIIB, Costin Diana Ioana IXB premiul III, Menţiuni -Barbu Ozana VIIB,
Bulgaru David-Constantin VIIB, Chiriac Nona VIIB, Pîntea Paula Gabriela IX C- prof. Simona Nenov
Alte concursuri:
Jeu par le français - Florea Ioana Alexandra, VII B, premiul I Interpretare vocalǎ, Tǎtaru Alexandra, XIA, premiul I,
Monolog cu subiect la prima vedere, Stirbu Radu Stefan, XIB, premiul I Recitare - Prof. Simona Nenov; Vonica
Lorena, XIID, menţiune (la secţiunea “monolog cu subiect la prima vedere”), Ciocârlan Eliza, VIIIA, menţiune (la
secţiunea “interpretare muzicalǎ”)- Prof.Simina Badarau
Chants, Sons sur scène - Irimia Andreea Roxana VIIB,locul I acompaniată la chitară de Stan Ramona clasa a X-a D şi
calificare la finala de la Baia Mare, Florea Ioana Alexandra, locul II, acompaniată la chitară de Stan Ramona clasa a
X-a D,Vizitiu Monica Maria a XI-a A locul II- prof. Simona Nenov; Bratu Diana, acompaniata la pian de Ciobotaru
Delia, premiul II - prof.Simina Badarau
anceză
Limba fr
II. Participǎri la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicǎri:
-Participarea la Séminaire international de didactique de la langue française, 28 octombrie 2012, Iaşi; formator:
Nathalie Ceulemans (Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău)
-Participarea la conferinţa internaţionalǎ „Partager pour s’enrichir”, Iași , Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”, 27-28
aprilie 2013- Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău, Prof. Vornicu Cristina
III. Activitǎţi de formare continuǎ și dezvoltare profesionalǎ:
-Formation pour les formateurs et les professeurs de FLE de la Centrul de lingvistică aplicată CLA , Besançon, Franţa, 1525 iulie 2013 (grant Comenius)- Prof. Simona Nenov
-Participarea la stagiul de perfecționare și formare continuă “La un click de educaţia modernǎ şi eficientǎ”- Prof.
Vornicu Cristina
-susţinere IC 1 în vederea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I în învǎţǎmânt; obţinerea gradului
didactic II- sesiunea august 2012 -Prof. Vornicu Cristina
-IV. Activitatea de îndrumare şi control
- Pregatirea suplimentarǎ a elevilor, în vederea susţinerii examenului DELF, a examenului de bacalaureat și a participǎrii
la concursurile școlare ( toată catedra)
Propuneri subiecte olimpiadǎ, faza localǎ- Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău
- Profesor metodist , profesor mentor, membru în Consiliul Consultativ al disciplinei la ISJ Iaşi
responsabila de cerc pedagogic, preşedinta Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Franceză- filiala Iaşi - Prof.
Simona Nenov.
-Evaluatori abilitati CIEP (Centre international d’études pédagogiques) Sèvres pentru examenele Delf A1, A2,B1,B2)Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău
Evaluator, la sesiunea Delf de la Institutul francez, 10 noiembrie - Prof. Simona Nenov; DELF–februarie 2013, mai
2013 - prof.Simina Badarau, prof. Simona Nenov
Limba franceză
-Evaluatori bilingv cl.IX- Prof.Simina Badarau, Prof. Simona Nenov
-Corectori olimpiada judeţeanǎ-martie 2013- Prof.Simina Badarau, Prof. Simona Nenov
-Evaluatori bacalaureat - prof.Simina Badarau, prof. Simona Nenov, prof. Cristina Vornicu
- Corectori Titularizare - prof.Simina Badarau, prof. Simona Nenov
-Participarea la organizarea activităților ediției a V-a sesiunii internaționale de ateliere și conferințe Partager pour
s’enrichir şi a concursurilor Jeu par le français şi Chants, Sons sur scène -Prof. Simona Nenov
-Vicepreşedinte in comisia de organizare a Olimpiadei judeţene de limba franceză-prof. Simona Nenov
IV.Activitatea în cadrul CEX: clasa a X-a - Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău
V. Alte activitǎţi:
-Zilele Scolii (noiembrie 2012): lansarea nr. 4 al revistei Arc- en-ciel - Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Badarau ;
organizarea serbǎrii “Les jeunes en fête” (activităţi teatrale şi muzicale)- prof. Simona Nenov, prof. Simina Badarau,
prof. Cristina Vornicu , în colaborare cu Prof. Ramona Cojocaru
-organizarea de activitǎţi în colaborare cu prof. de englezǎ şi psihopedagogul şcolii- vizionare film urmatǎ de dezbatere
şi activitate privind Managementul conflictelor- clasele a IX-a si a X-a seral- Prof. Cristina Vornicu
-Particiaprea la acțiuni de promovare a ofertei educaționale în comunitate în acțiunea Zilele Porților deschise sau
concursul Leris- toatǎ catedra
-Implicarea în parteneriatul cu Liceul Lorenzo Mascheroni, Bergamo, Italia: participarea la activitǎţile proiectului în
perioada 6-13 aprilie 2013- Prof. Simina Bădărău
ISTORIE
Olimpiade și concursuri școlare
- Olimpiada județeană de istorie
• 4 premii III, 3 mențiuni
- Participarea la concursul “O zi primar” (coord. Prof. Hendreș Mihaela)
• 2 premii II, 4 premii III
- “Reflecții despre Holocaust” (coord. Prof. Hendreș Mihaela)
• premiul I, secțiunea ppt. elevi
- „Cultură și civilizație în România” (coord. Prof. Hendreș Mihaela)
• premiul al III-lea
- Concursul naţional „Incursiuni printre valorile româneşti” (coord. Prof. Hendreș
Mihaela) - premiul al II-lea;
- Sesiunea județeană de referate și comunicări pentru elevi (coord. Prof. Hendreș
Mihaela) - un premiu al III-lea și o mențiune
- Concursul naţional „Soft Bazar”, secțiunea ppt (coord. Prof. Hendreș Mihaela)
• premiul al III-lea
ISTORIE
Olimpiade și concursuri școlare
- Concursul Memoria Holocaustului (coord. Prof. Hendreș Mihaela)
• un premiu al II-lea, un premiu al III-lea și o mențiune
- Concursul judeţean „România-locuri minunate” (coord. Prof. Hendreș Mihaela)
• un premiu al II-lea și un premiu al III-lea
- Concursul internaţional „Interferenţe culturale în context european” (coord. Prof.
Hendreș Mihaela)
• 2 menţiuni (VII A) şi un premiu al III-lea (IX B)
Activitatea în cadrul CEX
Bunduc Mădălina – profesor coordonator pe disciplină pentru clasa a XII-a
Burlec Liviu – clasa a IX-a
Hendreș Mihaela – clasa a X-a
ISTORIE
Mentori - practica pedagogică, metodist ISJ
Mentor practică pedagogică – prof. Burlec Liviu
Metodiști ISJ – prof. Burlec Liviu și Bunduc Mădălina
Participari la simpozioane, conferinte, sesiuni de comunicari
• prof. Hendreș Mihaela
– Simpozionul Național cu participare internațională “Reflecții despre Holocaust”,
octombrie 2012
- Simpozionul Național cu participare internațională “Exerciţii de memorie: ShoahHolocaust”, ediția a III-a, octombrie 2012
- Simpozionul Național ”Soft Bazar”
- Simpozionul Național „[email protected] Junior”
ISTORIE
Activitati de formare continuă si dezvoltare profesională
- Participare la Consfătuirea Profesorilor de Istorie din județul Iași și la cercurile comisiei
metodice a profesorilor de istorie, grupa I – Licee (toți membrii comisiei metodice)
- prof. Hendreș Mihaela - cursul de formare „Educaţia pentru drepturile omului prin
studierea comunismului”
- prof. Hendreș Mihaela - cursul de formare POSDRU „Cadrul didactic – un profesionist în
sistemul de învăţământ”.
ȘTIINȚE SOCIALE
Olimpiade și concursuri școlare
- Olimpiada județeană de științe sociale
• psihologie: o mențiune
• economie: un premiu al II-lea și o mențiune
• sociologie 2 premii III și o mențiune;
- La Olimpiada Națională de Economie s-a calificat eleva Mantea Valentina (clasa
a XI-a D, coord. Prof. Fuioagă Ana-Maria) – Premiu Special
Activitatea în cadrul CEX
Fuioagă Ana-Maria – clasa a XII-a
Mentor-practica pedagogică, metodist ISJ
Mentor practică pedagogică – prof. Fuioagă Ana-Maria
Metodist ISJ – prof. Fuioagă Ana-MAria
ȘTIINȚE SOCIALE
Activitati de formare continuă si dezvoltare profesională
- Participare la Consfătuirea Profesorilor de Științe Sociale din județul Iași și la cercurile
comisiei metodice a profesorilor de științe sociale
Activitati educative
- Organizarea expoziției “Marginalii”, cu ocazia Zilelor CNER (coord. Prof. Fuioagă AnaMaria)
- Organizarea dezbaterii “Criză și globalizare”, cu ocazia Zilelor CNER (coord. Prof.
Fuioagă Ana-Maria și Burlec Liviu)
- Participarea la conferințe susținute de personalități (coord. prof. Fuioagă Ana-Maria)
RELIGIE
Olimpiade și concursuri școlare
- Olimpiada județeană de religie
• 5 premii I, 2 premii II, 3 premii III și o mențiune;
- La Olimpiada Națională de Religie s-au calificat elevii:
• Popa Andreea (clasa a IX-a, prof. Ilaș Mihai) - Premiu Special
• Iliescu Codrin Constantin (clasa a VIII-a, coord. prof.pr. Ștefan Constantin)
• Pescaru George (clasa a X-a, coord. prof. Ilaș Mihai);
- Concursul național „Cultură și spiritualitate” (coord. prof.pr. Ștefan Constantin)
• 3 premii II și 4 mențiuni
Activitati de formare continuă si dezvoltare profesională
- Participare la Consfătuirea Profesorilor de Religie din județul Iași și la cercurile județene
a profesorilor de religie; organizarea cercului metodic al profesorilor de religie la CNER și
susținerea unui referat cu tema Turismul religios – prof.pr. Ștefan Constantin
- Susținerea examenelor și a certificatului ECDL (European Computer Driving License) –
prof. Ilaș Mihai
- prof. Pr. Ștefan Constantin - cursul de formare POSDRU „Cadrul didactic – un
profesionist în sistemul de învăţământ”.
RELIGIE
Activitati educative
- Editarea unui nou număr al Revistei Lumina Credinței (prof. Ilaș Mihai)
- 16 decembrie 2012: concert de colinde la Biserica "Sf. Voievod Ștefan cel Mare" Iași,
susținut de către elevii claselor a XI-a A şi a XI-a C de la Colegiului Național „Emil
Racoviță”, Iași. (prof. pr. Ștefan Constantin)
- 19 decembrie 2012: participare la proiectul “Puțin pentru tine, mult pentru alții”, în
parteneriat cu USAMV Iași și Biserica Sf. Ioan Botezătorul Iași (prof. pr. Ștefan
Constantin)
- Vizionarea de filme cu tematică religioasă (prof.pr. Ștefan Constantin)
- Organizarea unui concurs de pictură și încondeiere de ouă din ipsos (prof.pr. Ștefan
Constantin)
Matematică
I.
Activităţi curente
Întocmirea planificărilor semestriale şi anuale conform programelor
scolare in vigoare.
Realizarea orarului şcolii şi modificarea lui de câte ori a fost nevoie(C.
Budeanu, D. Buzac, Loghin R).
Teste iniţiale la toate clasele; rezultatele au fost discutate în şedinţa de
catedră şi s-au stabilit strategiile ce urmau a fi aplicate în sem. I.
La Centrul de Excelenţă toţi profesorii catedrei au participat la testatrea
iniţială, au ţinut ore şi coordonează activitatea la unele clase (Pitu L,
Budeanu C, Timohe Gh, Bucataru M, D. Buzac, Turbatu D).
Etapa locală a Olimpiadei de matematică s-a desfăşurat în bune condiţii.
Matematică
Membrii catedrei au facut patre din: Comisia de asigurarea Calitatii,
Comisia de diferente, Comisia judeteana de inscriere – invatamant
seral, Consiliul de administratie al Colegiului
Matematică
III. Publicaţii
Ghid pentru absolvenţii clasei a IV-a, ediţia a VIII-a,
C. Budeanu: Auxiliar pentru clasa a VI-a algebra si geometrie; Ed Taida –
reeditare
L. Pitu: Mate 2000+ consolidare clasa a V-a Ed. Paralela 45
IV. Activităţi metodico-ştiinţifice
Lansarea revistei "Noi, cei de la seral..." (coord. activităţii, R.Loghin)
Metodişti: Nicu Miron, Gheorghe Timohe Tumac,.
Programa şi subiectele pentru Concursul naţional de matematică aplicată “A.
Haimovici”, etapa judeţeană (M. Bucătaru, Buzac Doru)
Intocmirea subiectelor la Faza locala a ONM
V. Proiecte
Au participat, în diferite calităţi, la proiecte: Piţu L, Miron N, Turbatu D..
Cursuri de formare metodisti, POSDRU
INFORMATICĂ
Olimpiada Naţională de Informatică 2013
Nr.
Nume
Clasa
Profesor
Premiu
1
TEODORESCU VLAD
6C
M. Serban
Mentiune
Medalie de argint
2
ALEXANDRU FLORIN LUCIAN
11B
M. Serban
Menţiune
Medalie de argint
4
RAPORT PRIVIND CALITATEA
PINTILE VLAD
6C
M. Serban
Medalie de bronz
EDUCAŢIEI
ONESIM ROBERT
11B M. Serban
Medalie de bronz
5
RUSU ALEXANDRU
11A
Em. Cerchez
Medalie de argint
6
MATEESCU MARIA
3
AN ŞCOLAR 2010
- 2011
12A Em. Cerchez
Medalie de bronz
INFORMATICĂ
Olimpiada Naţională de Informatică 2013
RAPORT PRIVIND CALITATEA
EDUCAŢIEI
AN ŞCOLAR 2010 - 2011
INFORMATICĂ
Concursul de creativitate software Infoeducaţie
etapa naţională
Calificaţi:
Ion Cristian (XIA)
Căşuneanu Andrei (IXA)
prof. Emanuela Cerchez
Premiul al III-lea
Andrei Căşuneanu cu proiectul Outasight
INFORMATICĂ
Concursul Naţional „Urmaşii lui Moisil”
Premiu special - Alexandru Lucian, prof. M. Serban
Concursul Centrelor de Excelenţă, Suceava 2013
Nr.
Nume
1 CĂŞUNEANU ANDREI
2 PINTILIE ANDREI
3 PINTILE VLAD
Clasa
9A
10A
6C
Profesor
Em. Cerchez
M. Serban, Em. Cerchez
M. Serban
Premiu
Mentiune
Menţiune
Premiul II
Concursul Naţional "Evaluare în educaţie" – clasament naţional
RAPORT PRIVIND CALITATEA
Nume şi prenume elev Clasa Premiu Punctaj Profesor
EDUCAŢIEI
coordonator
Lupoaie Vlad
Iacob Sergiu
Bosînceanu Lucian
11B
9A
9A
II
I
II
99,5
100
99.75
Marinel Şerban
Em. Cerchez
Em. Cerchez
AN ŞCOLAR 2010 - 2011
INFORMATICĂ
Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2012
Echipa formată din elevii
• Bogdan Lica (XIB)
•Andrei Neculai (XIIA)
şi profesorii
•Genoveva Butnaru
•Emanuela Cerchez
a prezentat softul educaţional
„Romantismul
–
RAPORT
PRIVIND CALITATEA
o abordare interdisciplinara”
EDUCAŢIEI
şi a obţinut
Premiul de popularitate SIVECO
AN ŞCOLAR 2010 - 2011
http://ler.is.edu.ro/~ema/proiecte/soft/2012/romant/index.html
INFORMATICĂ
Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2012
Echipa formată din elevii
•Maria Mateescu (XIIA)
•Robert Onesim (XIB)
şi profesor
•Emanuela Cerchez
a prezentat softul educaţional
„Algoritmul lui Lee”
şi a obţinut
http://ler.is.edu.ro/~ema/proiecte/soft/2012/lee/index.html
Premiul de de Excelenta
CNIV
INFORMATICĂ
Conferinţa EduVision 2020
10 noiembrie 2012
Participanţi
Elevii claselor X A, XI A, B, C, XII A
Coordonatori:
Prof. Em. Cerchez,
Prof. M. Serban
Invitat: prof. Radu Jugureanu
Department Manager AeL Educational Content, SIVECO ROMANIA
INFORMATICĂ
„Unde începe informatica”
Conferinţă susţinută de
prof. dr. Henri Luchian, prorector UAIC
Participanţi
Elevii claselor XA, XIA, IXA
Coordonatori:
Prof. Em. Cerchez,
Prof. M. Șerban
Prof. G. Butnaru
INFORMATICĂ
www.racovita.ro/cr
Coordonatori
prof. Marinel Şerban
prof. Em. Cerchez
Participanţi
Elevii claselor X A, XI A, XI
C, IXA, IXC
INFORMATICĂ
Imagini de la lansarea site-ului
INFORMATICĂ
Premierea la concursul de grafica
INFORMATICĂ
Prezentari
INFORMATICĂ
Arhiva educationala .campion
Resurse online pentru pregatirea elevilor in informatica
•Arhiva cu peste 1450 de
probleme cu evaluare online
•Soft educational
•Articole de specialitate
•Grupuri de pregatire
•Peste 5000 de elevi din
intreaga tara
•Peste 230000 de surse
evaluate
INFORMATICĂ
Participarea in comisii la nivel national
Olimpiada Naţională de Informatică pentru Gimnaziu, Oradea 2013
prof. Emanuela Cerchez – vicepreşedinte, propunere de subiecte, evaluare (comisia
clasei a VII-a şi baraj lot)
prof. Marinel Şerban – vicepreşedinte, propunere de subiecte, evaluare (comisia clasei a
V-a şi baraj lot)
Comisia Centrală a Olimpiadei Judeţene de Informatică
prof. Emanuela Cerchez – vicepreşedinte, propunere de subiecte
prof. Marinel Şerban – vicepreşedinte, propunere de subiecte
Participarea in comisii la nivel judetean
Olimpiada Judeţeană de Informatică
prof. Emanuela Cerchez, prof. Marinel Şerban, prof. Mihai Chelariu – evaluare
Olimpiada Municipală de Informatică
prof. Emanuela Cerchez, prof. Marinel Şerban – propunere de subiecte, evaluare
Concursul Evaluare în Educaţie
prof. Nicoleta Ciobanu, Marinel Şerban, Emanuela Cerchez – evaluare
INFORMATICĂ
Intretinerea site-ului CNER
prof. Emanuela Cerchez
ing. Daniel Andrei
Activitati de formare profesionala
Formarea mentorilor MaST
prof. Nicoleta Ciobanu
prof. Emanuela Cerchez
Centrul de Excelenta
prof. Marinel Serban
prof. Emanuela Cerchez
http://www.racovita.ro
Fizica
REZULTATE LA CONCURSURI
• Concursul International de Fizica Sergiu Radautanu Chisinau (septembrie 2012)
In luna septembrie 2012 s-a desfăsurat la Chişinău Concursul International de fizica “Sergiu Rădăuţanu”.
•
•
•
•
Rezultatele înregistrate la acest concurs au fost:
Diaconu Camelia – clasa a X-a B – medalie de argint
Diaconu Cristiana – clasa a VIII-a C – medalie de argint
Dima Georgiana – clasa a IX-a B – medalie de bronz
Pipirig Tudor – clasa a VIII-a C – medalie de bronz
Toti eleviI sunt îndumaţi de prof. Miron Cristinel
• Concurs EVALUARE IN EDUCATIE
Fundaţia “Evaluare în educaţie”, în colaborare cu Academia Română şi Ministerul Educaţiei
organizat şi în acest an şcolar Concursul naţional “Evaluare în educaţie”.
au
Fizica
La disciplina fizică, s-a organizat faza I pe data de 17 noiembrie. La acest concurs au
participat elevi din clasele 6 - 12.
Rezultatele obţinute la acest concurs:
8 elevi locul I + medalie de aur
3 elevi locul II + medalie de argint
5 elevi locul III + medalie de bronz
32 elevi au primit diplome de merit
Concurs GALILEO – Chisinau -decembrie 2012
Elevii care au reprezentat colegiul nostru au obţinut următoarele rezultate:
Diaconu Cristiana – clasa a VIII-a C – locul I
Corduneanu Vlad – clasa a VIII-a B – locul I
Dima Georgiana – clasa a IX-a B- locul I
Diaconu Camelia – clasa a X-a B – locul I
Coca Andrei Bogdan – clasa a X-a – menţiune.
Elevii au fost îndrumaţi de prof. Miron cristinel.
CONCURS INTERNATIONAL FIZICA “SERGIU RADAUTANU”
Fizica
Diaconu Camelia – liceu – medalie de argint
Diaconu Cristiana – gimnaziu – medalie de argint
Pipirig Tudor – gimnaziu – medalie de bronz
Dima Georgiana – gimnaziu – medalie de bronz
Concurs Interdisciplinar de matematică – fizică – ştiinţe “Henri Coandă” 09.02.2013
Clasa a VI-a : 1 menţiune eleva Guzga Bianca cl. 6B – îndrumător prof. Ilinca Codrut
Clasa a VII-a : premiul I elevul Cozma Tudor cl. 7D – prof. Foca Mirela
premiul III elevul Stanciu Ioan cl. 7A – prof. Foca Mirela
menţiune elevul Cojocariu Alexandru cl.7A - prof. Foca Mirela
Clasa a VIII-a : premiul I elevul Corduneanu Vlad cl. 8B – prof. Miron Cristinel
Mentiune speciala Lazar Sebastian cl. 8B - prof. Miron Cristinel
Menţiune Pipirig Tudor cl. 8C - prof. Miron Cristinel
Concurs Naţional de fizică “EVRIKA” 15-17.03.2013
Menţiune : Cozma Tudor cl. 7D – prof. Foca Mirela
Premiul I : Diaconu Camelia cl. 10B – prof. Miron Cristinel
CONCURSUL DE FIZICĂ „ȘTEFAN PROCOPIU”
AL ELEVILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI - 16.03.2013
Premiul III : Predeanu Tudor cl. 9 B – prof. Miron Cristinel
Premiul I : Verdes Miruna cl. 10 B – prof. Miron Cristinel
Premiul III : Coca Andrei Bogdan cl. 10 B – prof. Miron Cristinel
Premiul I : Constantin Ruxandra cl. 11 B – prof. Miron Cristinel
Premiul I : Pricop Despina Sonia cl. 12 A – prof. Miron Cristinel
Fizica
Concurs cu participare internationala [email protected] – secţiunea fizica – aprilie 2013
Echipa formata din: Diaconu Camelia (10 B), Dima Georgiana (9 B) si Constantin
Ruxandra (11 B) au ocupat locul I
Concurs PHI
Nume prenume
Miron Cristinel
Ilinca Codrut
Foca Mirela
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mentiune
4
-
2
3
-
-
4
2
Fizica
Concurs LERIS
Nume prenume
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mentiune
Miron Cristinel
2
1
1
-
Silvas Grigore
1
2
1
-
Foca Mirela
1
1
1
2
REZULTATE OLIMPIADE
Olimpiada județeană de fizică
- Premiul I – 11 elevi
- Premiul III – 13 elevi
- Premiul II – 6 elevi
- mențiune – 5 elevi
8 elevi calificați la faza națională
REZULTATE ONF 2013
Diaconu Camelia cl. 10 B – prof. Miron Cristinel – premiul I + medalie de aur
Diaconu Cristiana cl. 8 B – prof. Miron Cristinel – medalie de bronz
Constantin Ruxandra – cl. 11 B – prof. Miron Cristinel – menţiune de onoare
Dima Georgiana – cl. 9 B – prof. Miron Cristinel – menţiune de onoare
Teodorescu Vlad – cl. 6 C – prof. Silvas Grigore – menţiune + medalie de aur
Fizica
CALIFICATI LA FAZA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI “ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI”
Cozma Tudor – cl. 7 D – prof. Foca Mirela
Pipirig Tudor – cl. 8C – prof. Miron Cristinel
Popa Andrei – cl. 8 B - prof. Miron Cristinel
Diaconu Cristiana - cl. 8C – prof. Miron Cristinel
REZULTATE OLIMPIADA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI – FAZA NAŢIONALĂ
Constantin Ruxandra cl. 11 B – prof. Miron Cristinel – menţiune speciala
Vasilache Bianca cl. 11 B – prof. Miron Cristinel – menţiune speciala
Diaconu Camelia cl. 10 B – prof. Miron Cristinel – menţiune
2. ACTIVITATEA ÎN CADRUL CEX
In cadrul acestui centru, activeaza profesorii : Miron Cristinel, Silvas Grigore si
Ilinca Codrut. Prof. Miron Cristinel este si coordonator la clasa a X-a.
3. Comisii
Fizica
Comisii nationale
Prof. Miron Cristinel
membru al Comisiei nationale si judetene a Olimpiadei de Fizica
membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul on-line PHI-faza nationala
administrator al Centrului de evaluare, membru in Comisia de evaluare la toate etapele
concursului « Evaluare in educatie »
Prof. Silvas Grigore
membru al Comisiei de propunere subiecte si al Comisiei de evaluare pentru Concursul on-line
PHI-faza nationala
Prof. Ilinca Codrut
membru al Comisiei de propunere subiecte pentru Concursul on-line PHI-faza nationala
Comisii judetene
Prof. Miron Cristinel
membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul „Stefan Procopiu”
membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de Fizica
membru al Comisiei de organizare, al Comisiei de propunere subiecte si al Comisiei de evaluare
la concursul « Leris »
Fizica
Prof.Silvas Grigore
membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de fizica – etapa judeteana
membru al Comisiei de organizare, al Comisiei de propunere subiecte si al
Comisiei de evaluare la concursul « Leris »
membru al Comisiei de evaluare la toate etapele concursului « Evaluare in
educatie ».
Prof. Ilinca Codrut
Membru al Comisiei de propunere subiecte pentru Concursul « Stefan Procopiu »
Membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de fizica
Metodist : prof. Silvas Grigore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I. Rezultate obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare:
CHIMIE
Olimpiada internaţională „Ştiinţe pentru Juniori”, Teheran, Iran, 1-10 decembrie 2012
Tesloianu Ruxandra, clasa a X-a, medalie de argint - prof. Gavrilescu Paula
Concursul naţional de chimie „C.D. Neniţescu”, Bucureşti, 2012
Adumitrăchioaie Alina, clasa a XII-a - prof. Ilaş Petronela
Concursul Internaţional de Chimie „Anton Ablov”, Chişinău, 29 octombrie - 3 noiembrie
2012
Pipirig Tudor, clasa a VIII-a, medalie de argint, prof. Ilaş Petronela
Popa Andrei Emilian, clasa a VIII-a, medalie de bronz, prof. Obadă Elena
Lesenciuc Vlad, clasa a IX-a, medalie de argint, prof. Gavrilescu Paula
Dima Georgiana, clasa a IX-a, medalie de bronz, prof. Gavrilescu Paula
Tătaru Codrin, clasa a IX-a, medalie de bronz, prof. Gavrilescu Paula
Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”, faza naţională, Bucureşti, 8 – 14
aprilie 2013
Diaconu Camelia, clasa a X-a, menţiune, prof. Gavrilescu Paula
Constantin Ruxandra, clasa a XI-a, menţiune specială, prof. Ilucă Daniela
Vasilache Bianca, clasa a XI-a, menţiune, prof. Ilucă Daniela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I. Rezultate obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare:
CHIMIE
Olimpiada Naţională de Chimie, 31 martie – 6 aprilie 2013
Popa Andrei Emilian, clasa a VIII-a, premiul III – prof. Obada Elena
Pipirig Tudor, clasa a VIII-a, menţiune şi premiu special pentru proba practică
– prof. Ilaş Petronela
Lesenciuc Vlad Cristian, clasa a IX-a, menţiune – prof. Gavrilescu Paula
Tataru Viorel, clasa a X-a, menţiune – prof. Gavrilescu Paula
Tesloianu Ruxandra, clasa a X-a, menţiune specială – prof. Gavrilescu Paula
Concursul Naţional de Chimie „Raluca Ripan” – faza naţională, 6 - 9 iunie 2013
Cozma Tudor Cristian, clasa a VII-a, premiul I - prof. Gavrilescu Paula
Stanciu Ioan, clasa a VII-a, menţiune – prof. Obadă Elena
Moşneguţu Cristian Daniel, clasa a VII-a, menţiune specială – prof. Ilucă Daniel
Chelariu Rareş Mihai, clasa a VII-a, menţiune specială – prof. Ilucă Daniela
Florea Ioana Alexandra, clasa a VII, participare – prof. Ilaş Petronela
Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”, faza naţională, Bucureşti, 8 – 14 aprilie 2013
Diaconu Camelia, clasa a X-a, menţiune, prof. Gavrilescu Paula
Constantin Ruxandra, clasa a XI-a, menţiune specială, prof. Ilucă Daniela
Vasilache Bianca, clasa a XI-a, menţiune, prof. Ilucă Daniela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II. Perfecţionare şi activităţi educative:
CHIMIE
În cadrul Centrului de Excelenţă au susţinut ore profesorii catedrei; coordonatorul
disciplinei chimie, profesor Gavrilescu Paula.
Expert evaluator ARACIP – prof. Ilucă Daniela
Formator-consilier ARACIP – prof. Ilucă Daniela
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadei de Ştiinţe pentru Juniori, iulie 2013 – prof.
Ilucă Daniela
Participarea profesorilor catedrei la activitatea „Chimia altfel” desfăşurată cu ocazia
Zilelor Şcolii, noiembrie 2012, unde a fost invitat conf.dr. Ionel Humelnicu, prodecanul
Facultăţii de Chimie Iaşi.
Organizarea cursului festiv – clasa a XII-a, prof. Ilaş Petronela
Activităţi desfăşurate în cadrul Zilelor Porţilor Deschise
Organizarea Consfătuirii profesorilor de chimie
Organizarea Olimpiadei Judeţene de Chimie, 23.02.2013
Organizarea Concursului Naţional de Chimie „Raluca Ripan” la Iaşi, 06 – 09.06.2013, a
festivităţii de premiere şi a excursiei la Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa
I. Rezultate obţinute la olimpiade
Biologie
1.Olimpiada de biologie : 5 elevi calificati la faza nationala :
SĂRBU ELENA( clasa a VII a )- Prof. Alina Birliga
ISTRATE MARIUCA ( clasa a X aB)-Prof. Lorela Caradan
IACOB AGNES( clasa a X aB)- Prof. Ioana Bohotineanu
CONSTANTIN THEODORA(clasa a XI a B)- Prof. Ioana Bohotineanu
CHELEA ADRIANA(Clasa a XII a C)- Prof. Lorela Caradan
Premiul II si Calificată în lotul lărgit pentru Olimpiada Internaţională de BiologieCONSTANTIN THEODORA - Prof. Ioana Bohotineanu
Medalie de Argint la Olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene (EUSO) COSTANTIN DIANA- - Prof.
Ioana Bohotineanu
I. Rezultate obţinute la olimpiade
2.Olimpiada „ STIINTE PENTRU JUNIORI”:
Eleva Ruxandra Tesloianu din clasa a X-a B, a obținut medalia de argint
la Olimpiada Internațională de Stiințe pentru Juniori, desfășurată în Iran,
decembrie 2012. Performanța ei a fost sprijinita de profesorii Ioana
Bohotineanu, Paula Gavrilescu și Cristinel Miron.
• 4 elevi calificati la Olimpiada nationala de Stiinte juniori:
• Cozma Tudor ( clasa a VII a )- Prof. Alina Birliga
• Pipirig Tudor ( clasa a VIII a )- Prof. Alina Birliga
• Popa Andrei-Emilian ( clasa a VIII a )- Prof. Lorela Caradan
• Diaconu Cristiana ( clasa a VIII a )- Prof. Alina Birliga
3.Olimpiada Naţională “Ştiinţele Pământului”
•Diaconu Camelia -Menţiune-Prof. Miron C., Gavrilescu P., Bohotineanu I.,
Lesenciuc M.
•Constantin Ruxandra-Menţiune specială-Prof. Miron C., Ilucă D.,
Bohotineanu I., Lesenciuc M.
•Vasilache Bianca-Menţiune specială-Prof. Miron Cristinel, Ilucă Daniela,
Bohotineanu Ioana, Lesenciuc Mihaela
II. Concursuri judetene, interjudetene si nationale
•
•
•
•
1.REZULTATE LA OLIMPIADA JUDETEANA DE BIOLOGIE – 50 de elevi au obtinut premii
si mentiuni-prof. Lorela Caradan,prof. Ioana Bohotineanu, prof. Alina Birliga
2.Concursul "ŞTIU ŞI APLIC", Iaşi- faza nationala-Mentiune – Mocanu Mihaela,
Gherghel Paula, Chiriac Maria-prof. Lorela Caradan
3. Concursul” Sanitarii priceputi” – faza municipala- Premiul III –echipa de elevi de la
clasa a Xa C- prof. Lorela Caradan
4. Concursul Interdisciplinar “Science Week”-numeroase premii- toţi membrii catedrei
IV. Activităti metodico-stiintifice
•
•
•
•
•
•
•
Îndrumător de practică pedagogică: prof. Lorela Caradan
Formare continuă de specialitate - toţi membrii catedrei
Prof. Lorela Caradan face parte din Corpul Naţional de Experţi în Management
Educaţional
Prof. Lorela Caradan face parte din Corpul Profesorilor Mentori de Stagiatura.
Prof. Lorela Caradan a fost membru in comisia de jurizare la Sesiunea de referate si
comunicari pe teme biologice
Prof. Lorela Caradan, Prof. Ioana Bohotineanu - membri in Consiliul Consultativ la
disciplina biologie si participare la manifestarile organizate de ISJ
Prof. Ioana Bohotineanu, Prof. Lorela Caradan, Prof. Alina Birliga membri in comisia
judeteana a olimpiada de biologie
IV. Activităti metodico-stiintifice
•
•
•
•
•
•
Prof. Ioana Bohotineanu, Prof. Lorela Caradan, Prof. Alina Birliga- evaluatori in
Comisia de Bacalaureat- sesiunea din vara si sesiunea din toamnă,
Prof. Lorela Caradan a fost membru in Comisia de Bacalaureat- sesiunea din vara si
sesiunea din toamnă
Proiect “Fii responsabil” – masuri de prevenire a infractiunilor si violentei- clasa a 8
A - Prof. Alina Birliga
Activitate in cadrul Centrului de Excelenta- toţi membrii catedrei
Realizarea de Parteneriate cu “Crucea Rosie”Iasi, Muzeul de Stiintele Naturii Iasi,
Universitatea “Alexandru I. Cuza”- - toţi membrii catedrei
Peste 50% din elevii de clasa a XII-a au ales la proba la alegere a profilului si
specializarii (proba E d) de bacalaureat, biologia si au obtinut rezultate foarte buneprofesorii de la clasa a XII a
V. Alte activitati
•
Coordonarea Proiectului Leris ” SAPTAMANA FLORILOR- O SAPTAMANA A
FRUMUSETII “ Prof. Ioana Bohotineanu,
•
Organizarea Cercului Pedagogic al profesorilor de biologie Semestrul I- prof. Lorela
Caradan, participare-toti membrei catedrei.
V. Alte activitati
•
•
•
•
•
Expoziţie de aranjamente Ikebana- prof. Alina Bîrliga
Toti membrii catedrei s-au implicat în derularea activitătilor derulate cu ocazia
“Zilele porţilor deschise” care au constat in promovarea imaginii catedrei de
biologie in randul elevilor de clasa a V-a, respectiv a IX-a.
Organizarea si indrumarea grupurilor de elevi care au participat la “Zilele
portilor deschise” al UMF Iasi-prof.Lorela Caradan
Îngrijirea serei didactice a CNER- responsabil Prof. Ioana Bohotineanu
Activitati de voluntariat la Caminul „ Sf Andrei”- Prof. Ioana Bohotineanu,
V. Alte activitati
•
•
•
•
Îngrijirea serei didactice a CNER- responsabil Prof. Ioana Bohotineanu
Participare la proiectul “Vânătoarea de comori”- Prof. Lorela Caradan
Participare la proiectul ” SpringDay 2013”- toti membrii catedrei.
Organizarea de excursii ( Iasi-Cucuteni-Ruginoasa, Brasov, Voronet),
vizionări de filme, spectacole, vizite la Gradina Botanică, muzee (Muzeul
de Ştiinţe ale Naturii) şi spitale( Sf. Sava) participări la activităţile derulate
în şcoală- toţi membrii catedrei
VI. Publicatii
•
•
•
•
•
Revista Biomania nr. 3 - coordonator prof. Lorela Caradan
Anatomia si fiziologia omului-Teste pentru bacalaureat, olimpiade si admiterea in
invatamantul superior - Editura: Taida – 2013- prof. Lorela Caradan
Realizarea unui site cu proiecte de biologie- http://proiectebiologie.wordpress.com- prof.
Lorela Caradan in colaborare cu Prof.Serban Marinel si clasa a X a A
Articol “ Mimosa pudica-planta interactivă” in revista „Terra Magazin”.- prof. Alina Bîrliga
Realizarea unui blog dedicat studiului biologiei- http://bioblogcner.wordpress.com/- prof. Alina Bîrliga
I.Rezultate obţinute la olimpiade :
Olimpiada Naţională “Ştiinţele Pământului”
Geografie
Diaconu Camelia -Menţiune-Prof. Miron C., Gavrilescu P., Bohotineanu I., Lesenciuc M.
Constantin Ruxandra-Menţiune specială-Prof.MironC., Ilucă D., Bohotineanu I., Lesenciuc
M.
Vasilache Bianca-Menţiune specială-Prof. Miron Cristinel, Ilucă Daniela, Bohotineanu Ioana,
Lesenciuc Mihaela
II. Concursuri judetene, interjudetene si nationale
1.REZULTATE LA OLIMPIADA JUDETEANA DE GEOGRAFIE – 17 elevi au obtinut premii
si mentiuni- prof. Mihaela Lesenciuc prof.Silviu Iordache, Prof Cazamir Florin
III. Activităti metodico-ştiinţifice
•
•
•
•
•
Geografie
Prof. Lesenciuc Mihaela este inspector de geografie
Formare continuă de specialitate - toţi membrii catedrei
Prof. Lesenciuc Mihaela, Prof.Silviu Iordache -metodisti ISJ
Prof. Lesenciuc Mihaela -indrumător de practică pedagogică
Prof. Lesenciuc Mihaela- membru in Consiliul Consultativ la
disciplina geografie si participare la manifestarile organizate
de ISJ
• Prof. Lesenciuc Mihaela -membru in Comisia Judeteana a
Olimpiadei de Geografie
• Prof. Lesenciuc Mihaela, Prof.Silviu Iordache fac parte din
Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional
• Prof.Silviu Iordache - membru in comisie la Concursul naţional
de geografie Terra
III. Activităti metodico-ştiinţifice
Geografie
• Prof. Cazamir Florin a coordonat o echipă formată din două eleve din
clasa a XI-a A, la Conferința TINERII ȘI LEADERSHIPUL ÎN
COMUNITATEA LOCALĂ organizată de Colegiul ”Richard Wurmbrand”
în parteneriat cu Primăria Iași (februarie 2013);
• Prof. Cazamir Florin a participat la Conferința SINCRON- natura 2000
cu privire la ariile protejate (martie 2013);
• Prof. Cazamir Florin a participat la Conferința Națională Pluralism și
alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice (aprilie 2013)
• Prof. Lesenciuc Mihaela face parte din Corpul Profesorilor Mentori de
Stagiatura
Prof. Lesenciuc Mihaela fost membru in Comisia de Bacalaureatsesiunea din vara
IV. Alte activitati
Geografie
• Organizarea de excursii ( Iasi, Voronet, etc), vizionări de filme,
spectacole, vizite la Gradina Botanică, muzee (Muzeul de Ştiinţe ale
Naturii) şi participări la activităţile derulate în şcoală - prof. Lesenciuc
Mihaela, prof. Silviu Iordache, prof. Cazamir Florin
• Schimb de experienţă elevi Italia- excursie nordul Moldovei- prof.
Silviu Iordache
• Însoţitor Republica Moldova- ISJ Iaşi- prof. Silviu Iordache
• Organizarea unor manifestări ştiinţifice cu ocazia « Zilelor şcolii » -toti
membrii catedrei
• Organizarea Balului Bobocilor CNER-prof.Silviu Iordache
•Participare la proiectul “Vânătoarea de comori”- Prof. Silviu Iordache
•Participare la proiectul ” SpringDay 2013”- toti membrii catedrei.
ED. PLASTICĂ, ED. MUZICALĂ ȘI
ED. TEHNOLOGICĂ
Activitate la nivel de școală:
-septembrie 2012: Participare cu formaţia Alexia and Big Boys la
concursul “Românii au talent”, cu calificarea în etapa preselecţiei cu
public.
-noiembrie, 2012: Concertele "Acordurile toamnei", "Si noi
cântăm“-prof. R. Cojocaru
- supravegheat Concursul Leris;toți profesorii
- Amenajări de expoziții- prof. G. Florea
ED. PLASTICĂ, ED. MUZICALĂ
ȘI ED. TEHNOLOGICĂ
-4 aprilie 2013: Alexia and Big Boysparticipare la emisiunile “Neatza cu Răzvan şi
Dani” şi “Răi da buni”, pe Antena 1, respectiv
Antena 2
prof. Ramona Cojocaru
- activități în cadrul Zilelor Școlii(toți prof.)
ED. PLASTICĂ, ED. MUZICALĂ ȘI
ED. TEHNOLOGICĂ
Activitate la nivel județean:
•Metodist ISJ – inspecții curente – Prof. Rotaru Corina
•Participare cu corul CNER la Ziua Internatională a
Cântului Coral, la actiunea Crucii Rosii-Palas, la
concertul caritabil de Craciun de la Biserica Barboi
•Supravegheat Evaluare Națională 2013,
•Supravegheat competențe BAC 2013,
•Supravegheat Bac 2013
Prof. Georgeta Florea, Prof. Rotaru Corina, prof.
Ramona Cojocaru
ED. PLASTICĂ, ED. MUZICALĂ
ȘI ED. TEHNOLOGICĂ
Proiecte și parteneriate educaționale
Proiecte
• ”Un mărțișor pentru un suflet nobil” (expoziție cu
vânzare)- prof. C. Rotaru
• ”Sunet și culoare” - prof. Florea Georgeta, prof.
Ramona Cojocaru
Parteneriate
•”Practic pentru fiecare” parteneriat cu Șc. Uricani, Șc.
Dorobanți și Liceul Teoretic”V. Alecsandri - prof. C. Rotaru
ED. PLASTICĂ, ED. MUZICALĂ ȘI
ED. TEHNOLOGICĂ
Participari la simpozioane:
•Participare simpozion național „ Utilizarea creativă a
noilor tehnologii didactice” Colegiul Tehnic Leonida Iași
Prof. Rotaru Corina
ED. PLASTICĂ, ED. MUZICALĂ ȘI
ED. TEHNOLOGICĂ
Perfecționări:
•seminarul de pregătire pentru cadrele
didactice “Predarea eficientă este o învăţare
din plăcere”
•Examen de definitivat.
Prof. Ramona Cojocaru
ACTIVITATE INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ
Ed.Fizică
Rezultate la olimpiada sportului şcolar şi alte concursuri
Echipe în campionate :
Fotbal licee şi scoli generale (prof. Ciobanu A.)
Baschet licee şi şcoli generale baieţi (prof. Stoleru C.)
Volei licee şi şcoli generale fete (prof. V. Aruştei)
Locul III fotbal licee la memorialul „N. Pandelea”
Locul II baschet licee „Cupa de toamnă” organizată de C.S.S. „Unirea” şi D.J.T.S.
Locul I la Cupa „Tehnoton” volei liceu
Locul II la crosul de Toamnă organizat de Fundaţia „Sporturi pentru toţi” împreună cu
D.J.T.S. la şcolile participante
Lupu Andreea VII A – scrimă loc III Balcaniada- actualmente în CO de la Izvorani
Moroşanu Ilinca VII A – locul I judo natonale de copii şi locul III Bulgaria şi Ungaria cu
lotul naţional
Ursu Carlo V C – locul III Cupa Iaşului la badminton
Ed.Fizică
Ed.Fizică
Ed.Fizică
 Catedra de ed. fizică a promovat către cluburile sportive şcolare peste 80 elevi
(fotbal, baschet, volei, scrimă, judo, rugby, karate), dintre care 2 elevi fac parte
din loturile naţionale.
 Prof. C. Stoleru a facut parte din Comisia de organizare a campionatului
naţional de copii şi juniori organizat la Iaşi în luna septembrie 2012 la scrimă.
 Prof. C.Stoleru, V.Aruştei, A.Ciobanu fac parte din comisiile judeţene de fotbal,
volei, baschet, judo şi scrimă şi din comisiile de organizare a „Olimpiadei
Sportului Şcolar”.
 Toţi profesorii au participat la activităţile metodice organizate de I.S.J., cercul
metodic de la Liceul „V. Alecsandri” şi consfatuirile pe disciplină.
Ed.Fizică
Prof. Aruştei şi C.Stoleru sunt mentori pentru practica pedagogică a studenţilor
de la F.E.F. Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi.
Prof. C.Stoleru este metodist al I.S.J. Iaşi, responsabilul comisiei P.S.I. din şcoală.
Prof. V.Aruştei şi A.Ciobanu sunt prinşi în activitătile educative extraşcolare
organizate de şcoală.
Catedra de Ed.fizică a organizat cu elevii claselor V – XII un proiect de fotbal
propus de elevi, unde au participat cca. 250 copii.
Toţi profesorii catedrei s-au implicat în organizarea activităţilor din cadrul zilelor
Colegiului Naţional „E.Racoviţă” şi Săptămâna „Şcoala, altfel” cu invitaţi: Liceul
Tehnic Mogoşeşti şi Dumeşti.
Bibliotecă
Numărul total de cărţi
existente în biblioteca
şcolii: 30175
Numărul cititorilor
activi ai bibliotecii:
815
Bibliotecă
• Stimularea interesului elevilor pentru lectură printr-un concurs de tip
„cine ştie, câştigă”, pe teme de literatură şi civilizaţie universală,
susţinut de un cerc de lectură care să pregătească etapele acestui
concurs.
• Profesori coordonatori: Genoveva Cerchez, Mihaela Calabalic,
Cornelia Chelariu
Bibliotecă
CONCURS BIBLIOTECA ANULUI
LOCUL II
• Coordonatori: prof. Emanuela Cerchez, bibliotecar
Cornelia Chelariu
• Peste o sută de elevi entuziaşti au fost implicaţi în
acest proiect
• Biblioteca a fost îmbogăţită cu cărţi în valoare de 700
de lei.
Bibliotecă
VÂNĂTOAREA DE COMORI
Bibliotecă
Coordonarea
site-ului
bibliotecii- o alternativă
la metodele clasice de
promovare a lecturii.
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
13 iunie 2014
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014
Înscrierea la Evaluarea Naţională
23 iunie 2014
Limba şi literatura română - probă scrisă
24 iunie 2014
Limba şi literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2014
Matematica - probă scrisă
27 iunie 2014
Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
27 iunie 2014
Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
28 iunie-30 iunie 2014
Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2014
Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2014
Sesiunea iunie-iulie 2014
26 – 30 mai 2014
30 mai 2014
10 - 12 iunie 2014
11 - 13 iunie 2014
16 – 20 iunie 2014
23 - 27 iunie 2014
30 iunie 2014
1 iulie 2014
2 iulie 2014
4 iulie 2014
7 iulie 2014
7 iulie 2014
8 -10 iulie 2014
11 iulie 2014
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română –
proba A
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale
Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași
Aleea Nicolina nr. 4, 0232/234272
[email protected]
www.racovita.ro

similar documents