Ghid De Utilizare în Siguranță a Internetului

Report
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Dezvoltat de Organizaţia Salvaţi Copiii
în cadrul programului european Sigur.info
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
De ce este nevoie de un ghid adresat cadrelor didactice
care să vizeze educaţia online a copiilor?
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Conştientizarea oportunităţilor oferite de Internet în dezvoltarea
copiilor şi tinerilor
prevenirea potenţialelor pericole asociate cu folosirea Internetului
şi a noilor tehnologii
înţelegerea neviciată a nevoilor şi a activităţii copiilor pe Internet
mediul şcolar este mediul propice de transmitere a conceptelor şi
informaţiilor într-o manieră structurată insă păstrând un caracter
non-formal şi experienţial
toate ţările membre UE integrează noţiuni de siguranţă online în
curriculum şcolar
Strategia Europeană privind drepturile copilului 2012-2015:
,,Protecția și responsabilizarea copiilor în mediul mass media, inclusiv Internet”.
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Cum a fost dezvoltat un ghid de utilizare în
siguranță a Internetului?
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
 Dezvoltat împreună cu experţi din trei Ministere, inclusiv
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN, MMFPC, MAI)
 Avizat de Comisia pentru Învăţământ (februarie 2014)
 O resursă complementară pentru toate cadrele didactice din
învățământul primar și gimnazial
 Conţinut teoretic complex însoţit de aplicaţii practice
 Conținut adaptat continuu
 Dezbaterile pot fi organizate si fără utilizarea directă a
calculatorului
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Activitățile școlare pleacă de la ideea
existenței unor similitudini între
regulile de siguranță din
viața reală și cele propuse pentru
mediul online.
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Cui îi este adresat un ghid care să vizeze educaţia
online a copiilor?
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Grupurile ţintă cărora se adresează acest material :
Cadrele didactice din ciclul primar sau gimnazial
Asistenţi Sociali
Educatori
Părinţi
 Cuvânt înainte semnat de d-nul Ministru Remus Pricopie:
“recomandăm materialul în primul rând profesorilor din ciclul
primar şi gimnazial, însă parcurgerea sa poate fi extinsă şi către
nivelul liceal”
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Cum poate fi folosit un ghid care să vizeze educaţia
online a copiilor?
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
 Ora de dirigenţie sau alte ore din programă unde se pot
regăsi activităţi care să se plieze pe acest specific
 Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
 Dezbateri organizate în cadrul şcolii, cu participarea
elevilor, cadrelor didactice și părinților.
 Concursuri școlare şi activităţi extracurriculare
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Ce conţine un ghid care să vizeze educaţia online a
copiilor?
DEZBATERE
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Siguranța copiilor pe Internet – Capitolul 4
Utilizarea internetului de către copii – tendințe
Expunerea copiilor la conținut ilegal și/sau dăunător
Hărțuirea online - Cyberbullying
Rețelele sociale și protecția datelor personale
Sexting
Grooming - ademenire
Identitatea, reputația online și siguranța pe Internet
„Download”, „Copy Paste” și drepturile de autor
Informații neverificate
Control parental, programe de filtrare
Utilizarea excesivă a TIC - Dependența de Internet
Consiliere și raportarea conținutului ilegal/dăunător
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Care sunt beneficiile asociate cu folosirea
ghidului de educaţie online a copiilor?
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Inspectori formatori Sigur.info:
Adeverinţă/Diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei
Familiarizarea cu conceptele şi însuşirea realităţii erei digitale care
influenţează activitatea copiilor în mediul online => apropierea de elevi
 Integrarea Internetului şi a noilor tehnologii în procesul de predare şi
învăţare
Adeverinţă care atestă implicarea în calitate de voluntar al Organizaţiei
Salvaţi Copiii în conformitate cu Legea Voluntariatului ( 2014 – activitatea
voluntară = experienţă profesională)
Elevi:
Subiect interesant, relevant pentru activitatea lor de zi cu zi si pentru
dezvoltarea lor personală şi profesională
Conştientizarea oportunităţilor şi a potenţialelor pericole asociate cu
folosirea Internetului - pe termen scurt şi lung
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Care sunt următorii paşi pentru integrare a
noţiunilor de siguranţă online în activitatea
şcolară?
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
 Stabilirea în acord cu propunerea MEN a unui punctaj pentru activitatea
anuală în calitate de inspector-formator Sigur.info la nivel judeţean
 Training pentru inspectorii-formatori asigurat de Organizaţia Salvaţi Copiii
(50 de persoane, luna noiembrie, 3 zile, costuri de transport, cazare, masa,
resurse suportate integral prin programul Sigur.Info)
 Distribuirea a 4000 de ghiduri in judeţe prin intermediul inspectorilorformatori din Inspectoratele Şcolare sub supervizarea MEN
 Susţinerea de către inspectorii-formatori Sigur.info la nivel judeţean a unor de
inspectorii-formatori Sigur.info la nivel judeţean
 Susţinerea activităţilor educaţionale de profesorii participanţi (viitori
voluntari Salvaţi Copiii) la evenimentul de promovare a ghidului
 Raportarea activităţilor din teritoriu pentru suport din partea SC şi pentru
monitorizarea şi evaluarea procesului
 Asigurarea unui feedback constant pentru adaptarea şi îmbunătăţirea
ediţiilor viitoare ale ghidului
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Mulțumim specialiștilor din cadrul
Ministerului Educației Naționale
pentru timpul acordat cu generozitate
în revizuirea conținutului acestui ghid
și completarea lui cu date și informații
extrem de utile.
Ghid de utilizare în siguranță a
Internetului
Vă mulțumesc!
Sperăm să deveniţi colaboratori ai Organizaţiei Salvaţi Copiii
în calitate de inspectori -formatori Sigur.info pentru anul
şcolar 2014-2015
Contact
Georgiana Roşculeţ
Coordonator activităţi educaţionale Sigur.info
[email protected]
Telefon : 0736. 432.161
Website : www.sigur.info

similar documents