Prezentare genul dramatic

Report
GENUL DRAMATIC
INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
PROIECT IMPLEMENTAT DE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERULUI ŞI SPORTULUI, ÎN PARTENERIAT CU
SIVECO, ROMÂNIA S.A.
PREDAREA PRIN PROIECTE
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5, TULCEA
Prof. ARGENTINA GHERASIM
GRUP –ŢINTĂ
CLASA
a VIII-a C
DRAGI ELEVI,
De-a lungul a 10 ore, vom desfăşura un ALT FEL de activităţi în
cadrul predării prin proiecte.
Cu siguranţă veţi fi atraşi, fiindcă proiectele oferă situaţii autentice, din
viaţa reală, determină contextualizarea activităţilor de învăţare şi
încorporarea capacităţilor de gândire de nivel superior cu privire la ideile
importante.
De asemenea, veţi utiliza puterea tehnologiei informaţiei pentru a vă
stimula imaginaţia şi pentru a vă facilita transferul achiziţiilor învăţării
în viaţa de zi cu zi.
Este foarte important că, împreună, ne vom dezvolta o parte dintre
competenţele necesare în secolul XXI:
o Comunicare verbală, scrisă şi multimedia eficientă
oImpartasirea de idei noi cu alte persoane;
oAccesarea, administrarea, evaluarea şi crearea de informaţii noi în
diverse forme şi medii;
oDemonstrarea capacităţilor de lucru în echipă, adaptarea la diverse
roluri şi responsabilităţi, respectarea altor puncte de vedere; transferul
cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul
oDemonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria
persoană, loc de desfăşurare a unei activităţi şi comunitate.
NU UITAŢI!
1. Vom investiga împreună un capitol nou, genul literar dramatic,
insistând asupra uneia dintre speciile literare ale acestui gen, şi
anume COMEDIA.
2. Aştept să fiţi riguroşi, creativi, cooperanţi pentru ca rezultatele
muncii noastre să genereze satisfacţia firească şi aşteptată, să vă
ajute în următoarele etape ale devenirii.
3. Vom utiliza resurse de îndrumare şi colaborare on-line, deocamdată email-ul şi messenger-ul. După 20 martie vom utiza wiki pentru
schimbul de idei în vederea atingerii standardelor de performanţă în
învăţarea cu ajutorul TIC.
4. Reflecţiile asupra învăţării se vor regăsi, deocamdată, în blog-ul
personal, dacă aveţi aşa ceva.
5. Tot ceea ce vom face de acum încolo este foarte serios şi laborios, ceea
ce înseamnă o gândire prealabilă a modului de lucru, 10 ore la clasă şi
mult mai multe acasă.
NU UITAŢI!
1. 5 echipe de câte 5 elevi ( exceptie: 1 echipă de 6 elevi)
2. Fiecare coordonator de echipa trebuie să alcătuiască echipa,
având grijă ca aceasta să fie eterogenă, cuprinzând, în procente
egale ,băieţi /fete, elevi foarte buni/buni/ de nivel mediu
3. Posibilă distribuire a
responsabilităţilor :
Coordonatorul
“ creierul” grupei
Animatorul
“ Inima” grupei;
Corectorul
Expertul I
Graficianul/plasticianul/ muzicianul
1) Întocmiţi-vă o bibliografie:
 Lucrări de specialitate;
 Mijloace auxiliare (v. Caietele speciale, suporturi curs, fişe
de lucru)
 Toate motoarele IT de căutare şi de socializare
 Nu este admis plagiatul!
2) Toată activitatea trebuie să se
concretizeze în nişte PRODUSE:
 Prezentări PPT;
 Afişe, broşuri, glosare, postere reprezentative pentru
atmosfera din grupă;
 Aspecte din activitatea grupei şi a întregii clase;
 Scurte dramatizări;
 Filmuleţe didactice
Va fi un proces de învăţare
continuă, care va însemna:
 Primirea informaţiilor-baliză, absolut necesare, sub forma suportului
de curs sau a tabelelor de genul “AFLAŢI MAI MULT” sau
“ŞTIAŢI CĂ...”, combinate cu brainstormingul obişnuit şi
conversaţia didactică, poate chiar expunere profesorală;
 Evaluări :-orale /scrise; tradiţionale /complementare; individuale/ pe
grupe/frontale; iniţiale /formative/ sumative ; on-line sau of- line.
 Ca de obicei, voi ţine cont de implicare, atitudine, seriozitate,
respectarea condiţiilor unui dialog eficient.
 Indiferent de strategia didactică abordată, elementul indispensabil
bunului mers este contactul direct cu opera literară “ O scrisoare
pierdută”, atât de actuală prin mesajul transmis , atât de valoroasă
artistic, încât face din autorul ei contemporanul nostru.
ORGANIZAREA GRUPELOR
GRUPA I- Cătălina Nedelcu
Grupa a II-a- Dragomir Bianca
 ACTUL I









Cadrul acţiunii (timp, loc, personaje);
Numirea momentului/momentelor
subiectului;
Prezentarea conţinutului de idei;
Precizarea a două trăsături morale,
asociate mijloacelor de caracterizare, a
două dintre personajele prezente în act;
o reprezentare plasică sau o dramatizare a
unei scene, asociată unui fundal sonor.
Câteva reflecţii legate de :
specificul întâmplărilor;
de natura personajului;
rolul elementelor metatextuale
( nonverbale, paraverbale)
 ACTUL AL II-LEA









Cadrul acţiunii (timp, loc, personaje);
Numirea momentului/momentelor
subiectului;
Prezentarea conţinutului de idei;
Precizarea a două trăsături morale,
asociate mijloacelor de caracterizare, a
două dintre personajele prezente în act;
o reprezentare plasică sau o dramatizare
a unei scene, asociată unui fundal sonor.
Câteva reflecţii legate de :
specificul întâmplărilor;
de natura personajului;
rolul elementelor metatextuale
(nonverbale, paraverbale;
ORGANIZAREA GRUPELOR
GRUPA A III-A- Daniel Moraru
 ACTUL AL III-lea









Cadrul acţiunii (timp, loc, personaje);
Numirea momentului/momentelor
subiectului;
Prezentarea conţinutului de idei;
Precizarea a două trăsături morale,
asociate mijloacelor de caracterizare, a
două dintre personajele prezente în act;
o reprezentare plasică sau o dramatizare
a unei scene, asociată unui fundal sonor.
Câteva reflecţii legate de :
specificul întâmplărilor;
de natura personajului;
rolul elementelor metatextuale
( nonverbale, paraverbale)
GRUPA A IV-A: Bianca Dragomir
 ACTUL AL IV-lea









Cadrul acţiunii (timp, loc, personaje);
Numirea momentului/momentelor
subiectului;
Prezentarea conţinutului de idei;
Precizarea a două trăsături morale,
asociate mijloacelor de caracterizare, a
două dintre personajele prezente în act;
o reprezentare plasică sau o dramatizare
a unei scene, asociată unui fundal sonor.
Câteva reflecţii legate de :
specificul întâmplărilor;
de natura personajului;
rolul elementelor metatextuale
( nonverbale, paraverbale)
ORGANIZAREA GRUPELOR
Grupa a V-a, Maria Pascale
I.



I.
II.




Valoarea expresivă a mijloacelor
lingvistice:
sugestii oferite de vocabular,
punctuaţie;
încălcarea normelor gramaticale
interogaţia şi exclamaţia retorică
Glosar de termeni literari specifici
genului dramatic
Sursele comicului:
de limbaj;
onomastic ( de nume)
de situaţie;
de caracter
Grupa a VI-a, LUIZA MAZĂRE
I.
Tipuri literare întâlnite în comedie
II.
Structura comediei
III.
Analiza comparativă a
funcţionalităţii modurilor de
expunere în cele trei genuri
literare, având în vedere:

ponderea acestuia;

modalităţi de structurare şi de redare
grafică;

rolul acestora în caracterizarea
personajului, în asigurarea
continuităţii ideatice, crearea unei
anumite atmosfere etc.
i.
Până la crearea catalogului virtual al clasei, am nevoie de e-mail-
urile vostre.
ii.
Pe acest slide ar fi trebuit să fie un test de evaluare iniţială...
( hai mai mamaaaa  )
i.
Ca să nu vă încarc prea mult, o lăsăm pe miercuri.
ii.
Până atuncă însă revizuiţi următoarele concepte operaţionale: gen
literar, specie literară, epic, liric, moduri de expunere, personajul
literar.
iii.
TERMINAŢI DE CITIT “ O scrisoare pierdută”
de I. L. Caragiale!!!!
PE CURÂND!

căci acesta nu-i decât
Inceputul...

similar documents