László Miklós MILYENEK Médiapolisz lakói?

Report
VII. Nemzetközi Médiakonferencia, 2013.
László Miklós
MILYENEK
Médiapolisz
lakói?
HOLLYWOOD
SZINKRETIKUS
SAN FRANCISCO
SOKFÉLE
OROSZORSZÁG
ÁZSIA
HU
GLOBÁLIS
EU
NYUGATI VILÁG
SZILIKONVÖLGY
„Kockázat-társadalom”
Ulrich Beck
“A meglepetés és bizonytalanság világa”
Donald H. Rumsfeld
„Globális dzsungel”
Stanley Hoffmann
„A zűrzavar kora”
Alain Greenspan
Médiapolisz
„Ami a nyilvánosságban zajlik a mai társadalmakban, az
egyre inkább, sőt kizárólag a képernyőkön történik.”
Roger Silverstone médiaszociológus
A médiapolisz egy olyan globális hely, mely emberi
lények interakciója során jön létre egy deterritorializált,
mediatizált társadalmi térben. A médiapolisz a
megjelenés tere, amely egyszerre tükrözi és megteremti a
világot. A médiapoliszon kívül nincs számunkra hely,
egyszerre probléma és megoldás, a valóság
eltorzításának és megismerésének lehetősége, azonos
velünk és idegen tőlünk.
Tévénézés I.
Egy átlagos tanítási napon a
válaszadók fele (50%) egy-két órát
nézi a TV képernyőt, négy órát vagy
annál többet csak 12%. A nem, vagy
csak minimális ideig tévézők aránya
(max. fél óra) 27%.
 Tanítás nélküli napon négy órát
vagy annál is több időt 30%-uk fordít
rá. A nem, vagy csak minimális ideig
tévézők aránya (max. fél óra) pedig
mindössze 15%.
 Lányok és ált. iskolások +

Tévénézés II.
2009-ben még éppen csak, de a
tévénézés volt a favorit a fiatalok
körében, 2011-ben már
egyértelműen a netezésre
fordítottak több időt és ez a
tendencia tovább erősödött
2013-ra.
Adatok forrása:
Egyes adók nézésének/
hallgatásának gyakorisága
Kedvenc tévé adók - szegmentálva
Kedvenc tévé adók - tematizálva
Kedvenc TV csatornák kategorizálva (max. 3 említés, %)
TV csatorna
kereskedelmi csatornák
könnyűzenei csatornák
ismeretterjesztő csatornák
film, mozi csatornák
sport csatornák
rajzfilm csatornák
egyéb
összesen
2009
33
19
15
10
11
7
6
100
2011
40
17
12
13
7
7
5
100
2013*
39
11
14
15
7
7
6
100
Adatok forrása:
Az M2, a MINIMAX és az RTL KLUB
nézettsége a gyerekek körében
A csatorna közönségének egy percre jutó átlagos
számának százalékos aránya a populáción belül (AMR%)
3
2,5
0-7 évesek MINIMAX
8-12 évesek RTL
KLUB
2
0-7 évesek RTL KLUB
1,5
0-7 évesek M2
1
8-12 évesek M2
8-12 évesek MINIMAX
0,5
0
2011
2012
2013
0-7 évesek M2
0-7 évesek RTL KLUB
0-7 évesek MINIMAX
8-12 évesek M2
8-12 évesek RTL KLUB
8-12 évesek MINIMAX
Adatok forrása:
Az internetezés kezdete
Hány évesen használtad először az internetet?
említés, db
említés, %
2
2
0
említés,
releváns %
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
nem tudja, nem emlékszik
Total
8
21
41
114
172
225
179
399
162
206
119
52
27
5
1
598
2331
0
1
2
5
7
10
8
17
7
9
5
2
1
0
0
26
100
0
1
2
7
10
13
10
23
9
12
7
3
2
0
0
100
Az általános
iskolások 68%-a 10
éves kora előtt már
internetezett, a
középiskolásoknak
viszont csak 23%-a.
Internetes
tevékenységek
V.
Internetes tevékenységek VI.
Nethasználat jellege (%)
47
29
24
profi
átlagos
kezdő
VII. Nemzetközi Médiakonferencia, 2013.
László Miklós
Élménytársadalom
a Facebook
galaxisban
.2. szekció, Felhasználók
csüt. 14.15-14.30
Mobilkészülékek
A
fiatalok 75%-a 8
és 12 éves kora
között kapta meg
első mobiltelefonját.
 Átlagosan
legalább a
negyedik
mobilkészüléküket
használják.
 Tíz készülékből hét
okostelefon.
 Hozzávetőlegesen
tízből hat telefon
kártyás (nem
előfizetéses) és
közel minden
második esetben a
tarifacsomagban
benne foglaltatik az
internet hozzáférés
is.
A 8-14 év közötti
gyerekek 59%-a
rendelkezik saját
mobiltelefonnal, ez az
arány változatlan 2008hoz képest. Az idősebb,
12-14 éves gyerekek
körében a penetráció
75%-os, valamint az
átlagosnál magasabb,
65%-os Budapesten. A
készülékek 11%-a
okostelefon, 20%-a
egyszerű „alaptelefon”,
amely nem képes
multimédia tartalmak
lejátszására vagy
fényképezésre.
(Forrás: Ipsos)
Hány éves voltál, amikor megkaptad az
első mobiltelefonodat?
említés, db
említés, %
3
8
0,3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
29
101
165
298
287
566
252
310
0,3
1
4
7
13
13
25
11
14
13
14
15
16
17
Total
135
101
31
3
2
2294
6
4
1
0,1
0,1
100
Hányadik az a mobiltelefonod, amit most
használsz?
említés, db
említés, %
1
139
6
2
3
4
5
6
7
8
9 vagy több
Total
331
573
425
355
192
103
48
131
2297
14
25
19
16
8
5
2
6
100
Mobiltelefon használat
Tanulás és élet külföldön I.
Példaképek 1998-2013
Példaképek (%)
1998
2005
2009
2011
2013*
19
20
29
26
25
saját korosztály
3
3
4
4
3
ismerős felnőttek
10
6
8
7
6
média
23
23
16
20
20
szülők
sikeres (nem ismerős) felnőttek
5
3
2
2
3
nem releváns, nincs példakép
40
46
43
40
44
100
100
100
100
100
Összesen
Példaképek nemzetisége
Nem ismerős példaképek nemzetisége (%)
magyar
külföldi
sport1 foci
16
84
sport2 egyéb
40
60
énekes, színész, zenész, DJ
21
79
egyéb média
48
52
klasszikus példakép
38
63
sikeres üzletember, szakember, vállalkozó
13
88
Összesen
26
74
Értékek
Ahogy 2011-ben,
úgy idén is
fiatalok valamivel
több, mint 3/4-e
(76%, ill. 77%)
maximálisan
egyet értett
azzal, hogy az a
legfontosabb,
hogy majd olyan
munkája legyen,
amit szeret.
Offline-online aktivitás I.
A fiúkra jellemzőbb a
több online, a
lányokra a több
offline aktivitás.
A legalacsonyabban
iskolázott szülők
gyermekei, a rossz
anyagi körülmények
között élők és a
hátrányos helyzetű
gyerekek
felülreprezentáltak a
mindkét térben
inaktívak között.
„Kultúrlények I.”
Az összes válaszadó
9%-át soroltuk ide.
Nem a tévé rabjai, a többieknél jóval visszafogottabban
interneteznek, és a közösségi oldalakon is valamivel
kevesebbet lógnak.
Kevésbé rettennek meg attól, ha egy hétig nem nézhetnek
tévét, nem mobilozhatnak, vagy nem internetezhetnek,
számukra a legnagyobb büntetést a barátaiktól való eltiltás
jelenti (68%-uk válaszolt így, a többieknek 51%-a.)
„Kultúrlények” III.
 Ritkábban
hiszik el azt, amit ismerőseik a közösségi
oldalakon posztolnak.
 Fenntartással viseltetnek az iránt, amit a
kereskedelmi televíziókban látnak-hallanak és
jobban hisznek a közszolgálati televízió adóknak.
 A reklámoknak is sokkal kevésbé hisznek.
 Valamivel optimistábban tekintenek jövőjük felé,
mint a többiek.
 Szignifikánsan többen tudják közülük elképzelni,
hogy külföldön folytassák tanulmányaikat,
ugyanakkor a külföldi munka és külföldi lét
ugyanolyan mértékben jelent számukra
alternatívát, mint a többiek számára.
Hátrányos helyzetű gyerekek I.
Az összes válaszadó 8%-át teszik ki.
Milyen gyakran szoktad végezni az alábbi tevékenységeket? (%)
nem hátrányos helyzetű
hátrányos helyzetű
Soha
Ritkábban
Szinte
minden nap
Soha
Ritkábban
Szinte
minden nap
10
71
19
15
73
12
sportolás
3
54
43
10
58
32
társasjátékozás, kártyázás
7
88
5
8
86
7
10
71
19
13
69
18
23
76
0
40
59
2
21
78
1
28
72
0
zenehallgatás
0
8
92
2
9
90
barátokkal elmenni valahová
1
66
33
2
69
29
moziba menni
8
91
1
21
79
0
könyvolvasás
újság, folyóirat olvasás
színház, komolyzenei koncert,
múzeum látogatása
koncertre menni
Hátrányos helyzetű
gyerekek II.
Jobban hisznek a kereskedelmi televízióknak és a
reklámoknak.
Hátrányos helyzetű gyerekek III.
Kevesebb internetes ismeretük van, de nem kevésbé
netfüggők, és nem kevésbé óvatlanok a világhálón.
Innováció a médiafogyasztásban I.
Everett Rogers
Technology
Adoption
Lifecycle model
válaszadóink
innovátorok és
korai elfogadók
16 %
 több
korai többség
kései többség
lemaradók
36 %
33 %
15 %
képernyős médiahasználat
 rendszeres tévés
tartalomfogyasztás az interneten
Innováció a médiafogyasztásban II.
El tudja képzelni, hogy a
középiskola elvégzése után
külföldön tanuljon tovább (%)
El tudja képzelni, hogy az
iskola befejezése után
külföldön dolgozzon és éljen örökre (%)
innovátorok és
korai elfogadók
korai többség
kései többség
lemaradók
75
66
55
53
41
36
32
21
Kulcsszó: Megismerés
Pascal: "Mindaz, ami megérthetetlen,
nem létezhet..."
Descartes: "...Elhatároztam, hogy
megmagyarázom a természet minden
jelenségét..."
Spinoza: "(Valóban van-e) nagyobb
csoda, mint rendet teremteni a
Káoszban?"
Adatelemzés: Danó Györgyi
Adatfelvétel: ITHAKA
Egyes csatornák hasznosságának
és érdekességének megítélése
TV2 és RTL- Klub:
Mindkét szempontjából
pozitívabb értékelést
adtak az általános
iskolások, mint a
középiskolások.
Továbbá minél
alacsonyabban
iskolázottak a szülők,
illetve minél kisebb
településen laknak a
tinédzserek, annál
hasznosabbnak és
érdekesebbnek találják
ezeket az adókat.

similar documents