TIPUL INREGISTRARE - Colegiul German Goethe

Report
TIPUL INREGISTRARE
Studiu de caz: fie o linie dintr-un tabel
Nume
Ionescu
Popescu
Vasilescu
Prenume
Maria
Ana
Maria
Clasa
4
5
9
telefon
adresa varsta
7321234
florilor 3
10
97323234
florilor 4
12
8321234
florilor 5
14
Cum se stocheaza in memoria unui calculator o linie a unui tabel?
R: folosind o structura de date, ce poate stoca date diferite
Aceasta structura poarta numele de inregistrare
Dupa cum se poate observa, o inregistrare are mai multe componente,
fiecare componenta fiind de alt tip, componente ce poarta numele de
campuri
O inregistrare poate primi un nume care sa defineasca intreaga
inregistrare. In exemplul nostru, am putea alege numele “elev” deoarece
toate campurile definesc in totalitatea lor“proprietatile” ale unui elev
Definitie: tip structurat de date, neomogen, un ansamblu
format din una sau mai multe date de tipuri diferite, grupate
împreună sub un singur nume. Datele pot fi:
 Date elementare: numerice, caracter, booleene (logice)
(int, long, float, char, double)
Ex: varsta unui elev poate fi un numar intreg, inatimea, un
numar real;
 Structuri de date: vectorii numerici, siruri de caractere
(structuri omogene), si inregistrarile (structuri
neomogene)
Ex: numele unui elev este un sir de caractere, notele unui
elev pot fi stocate intr-un vector numeric,

Pentru a lucra cu inregistrari, este necesar sa:
 definim structura sa;
 declaram variabile de tipul definit anterior.

Definitia: se va folosi cuvantul cheie struct, urmat de
numele tipului definit de noi, si apoi intre acolade se
vor defini datele care intra in componenta structurii,
fiecare data avand un tip si un nume. Definitia
structurii poate fi atat in main cat si inaintea definirii
functiei main
Declaram cate variabile dorim de tipul definit anterior

FORMA GENERALA
struct [nume structura]
{
[<tip> <nume variabila [, nume variabila, ……]>];
[<tip> <nume variabila [, nume variabila, ……]>];
…
} [lista de variabile];
Definitia structura
FORMA 1 DE DECLARARE
//definirea structurii este separata de
struct elev{
char nume [ 20 ], prenume [ 20 ];
float nota_mate, nota_info;
int varsta;
};
// declararea variabilelor separat de definite
elev x, y;
Declarare obiecte de tipul definit
FORMA 2 DE DECLARARE
struct elev{
char nume[20], prenume[20];
float nota_mate, nota_info;
int varsta;
} x, y;
Accesarea campurilor
Fiind data o structura elev definita astfel:
struct elev{
char nume [20], prenume[20];
float nota_mate,nota_info;
int varsta;
} popescu;
Vom accesa elementele inregistrarii, folosind operatorul de acesare
.
directa “ ”; Atfel vom avea:
popescu.nume reprezinta campul nume al variabilei popescu
popescu.nume[0] reprezinta primul caracter din nume
popescu.nota_mate reprezinta nota la mate a lui popescu
Diferenta intre struct si tablouri



elementele unei structuri pot avea tipuri diferite
structurile pot fi atribuite direct ( x=y )
elementele unui structuri nu sunt variabile
anonime ci au câte un nume fiecare

referirea unui element al unei structuri se
realizează cu operatorul de selecţie ( . ) şi nu cu
operatorul de indexare ( [ ] ).
Problema1: Se citeste si se afiseaza
o variabila de tip elev
#include<iostream>
struct elev{
char nume [20], prenume[20];
float nota_mate,nota_info;
int varsta;
};
int main(){
elev inr;
cout<“Nume “;cin>>inr.nume;
cout<<“prenume “;cin>>inr.prenume;
cout<<“nota
mate”;cin>>inr.nota_mate;
cout<<“nota info”;cin>>inr.nota_info;
cout<<“varsta”;cin>>inr.varsta;
cout<<“Am citit:”<<endl<<
inr.nume<< “
”<<inr.prenume<<endl<<
inr.nota_mate<<endl<<
inr.nota_info<<endl<<
inr.varsta;
Return 0;
}
TEMA Problema2: Cititi o variabila cu
urmatoarea structura:
 Nume_elev: 30 caractere
 Data_nasterii: sir de caractere, maxim 12
 Zi: intreg;
 Luna : intreg
 An: intreg
 Nota mate real
 Nota info real
 Nota engleza real
 Media real
OBS!!!!: Media se calculeaza nu se citeste
TIPUL INREGISTRARE
Corectura tema






















#include<iostream>
using namespace std;
struct elev{
char nume[31], data_nastere[13];
float nota_mate, nota_info, nota_engl, media;
int zi,luna,an;
};
int main(){
//citire date
cout<<"Nume:"; cin>>inr.nume;
cout<<"data nasteri:"; cin>>inr.data_nastere;
cout<<"nota mate:"; cin>>inr.nota_mate;
cout<<"nota info:"; cin>>inr.nota_info;
cout<<"nota engl:" ; cin>>inr.nota_engl;
//calcul medie
inr.media=(inr.nota_mate+inr.nota_info+inr.nota_engl)/3;
//afisare
cout<<"Elevul "<<inr.nume<<" a obtinut ";
cout<<"media: "<<inr.media;
cout<<" Felicitari!!";
return 0;
}
Aplicatii
 Exercitii
din variantele de bac:variantele:
2,3 (vezi anexa)
 Tema: variantele de bac: 5,6,7
TIPUL INREGISTRARE
Aplicatii
 Corectura
tema:5,6,7 variante bac
 Exercitii din variantele de bac: 8-20
 Tema: variantele de bac: variante bac
22,31,33,37
TIPUL INREGISTRARE
15 febr
Inregistrari Imbricate
struct elev{
char nume[20], prenume[20];
struct {
int clasa;
float note [20];
} situatie;
int varsta;} ;
elev inr;
inr.situatie.note[0]
inr.situatie.clasa
inr.varsta
Aplicatii
 Variantele
de bac cu inregistrari imbricate:
 Variantele: 21, 64,
 Tema: 73, 92
TIPUL INREGISTRARE
Aplicatii
 Corectura
tema: variantele de bac:
variante 73, 92
 Lucru pe echipe de cate 2 elevi:
 Compuneti 2 probleme cu tipul
inregistrare:
 “Alegeti raspunsul/raspunsurile corecte:” sau
“scrieti instructiunea/instructiunile care…”
 “Realizati un algoritm care sa: ….”
Vectori de inregistrari
Problema 1: Fie urmatoarea structura:
Nume: 30 caractere
Inaltime: numar real
Greutate: numar intreg
Cititi n inregistrari de tipul celei de mai sus si afisati-le
in ordinea alfabetica a numelui, fiecare inregistrare pe
cate o linie:
Ex: n=2
Ionescu 1.62 70
Antonescu 1.72 80
Se vor afisa:
Antonescu 1.72 80
Ionescu 1.62 70
Rezolvare:
#include<fstream>
#include<string.h>
using namespace std;
struct elev{
char nume[31];
float h;
int g;} v[10],aux;
int main(){
int n,i,j,x;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
fin>>n;
for(i=0; i<n; i++){
fin>>v[i].nume;
fin>>v[i].h;
fin>>v[i].g;
}
Rezolvare:
//sortare vector de structuri
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=i+1;j<n;j++){
x=strcmp(v[i].nume,v[j].nume);
if(x>0) {
aux=v[i];
v[i]=v[j];
v[j]=aux;
}
}
for(i=0;i<n;i++){
fout<<v[i].nume<<" "<<v[i].h<<"
"<<v[i].g<<endl;
}
return 0;
}
Vectori de inregistrari
Problema 2: Fie urmatoarea structura:
Nume: 30 caractere
Prenume: 30 caractere
Inaltime: numar real
Greutate: numar intreg
Cititi n inregistrari de tipul celei de mai sus si afisati-le in
ordine descrescatoare dupa campul inaltime, fiecare
inregistrare pe cate o linie:
Ex: n=2
Ionescu Vlad 1.62 70
Antonescu Ciprian 1.72 80
Se vor afisa:
Antonescu Ciprian 1.72 80
Ionescu Vlad 1.62 70
Vectori de inregistrari
Problema 3: Fie urmatoarea structura:
Nume: 30 caractere
Prenume: 30 caractere
medie: numar real
Nota1,nota2: numare intregi
Cititi n inregistrari de tipul celei de mai sus si afisati-le in ordine
descrescatoare dupa campul medie, fiecare inregistrare pe cate
o linie:
Ex: n=2
Antonescu Ciprian 8.50 8 9
Ionescu Vlad
9.50 10 9
Se vor afisa:
Ionescu Vlad
9.50 10 9
Antonescu Ciprian 8.50 8 9

similar documents