PowerPoint

Report
O1- Să explice esența noțiunilor geografice
O2-Să enumere principalele modificări ale
hărții politice a lumii în perioada
contemporană.
O3-Să caracterizeze principalele modificări
pe harta politică a lumii în perioada
contemporană.
Geografie fizică – studiază învelișul
geografic în cadrul căruia au loc
interacțiunea litosferei, hidrosferei,
atmosferei, hidrosferei și biosferei.
Geografie umană studiază harta politică,
resursele naturale, populația Globului și
economia mondială cu ramurile principale.
a)
GEOGRAFIA UMANĂ GENERALĂ:
- populației
- așezărilor umane
- industriei
- agriculturii
- transporturilor
- turismului
- relațiilor internaționale
b) GEOGRAFIA UMANĂ REGIONALĂ:
- Europa
- Asia
- America de Nord
- America Latină
- Africa
- Australia și Oceania
Hartă politică – reprezentare grafică a
statelor de pe Glob.
Stat suveran – statul care are
independență economică și politică
deplină.
Schimbările pe Harta politică a lumii
convențional se împart în 2 perioade:
a)
Nouă – sec.XVII – 1914
b) Contemporană – 1918 - prezent
1990 – Namibia a devenit stat suveran
1990 – Reunificarea Germaniei
1990 – Proclamarea independenței statelor
baltice – Estonia, Letonia, Lituania
1991 – Independența Eritreei (Africa)
Decembrie 1991 – destrămarea URSS
1991-1992 – Divizarea Iugoslaviei în 5 state
1993 – Divizarea Cehoslovaciei în 2 state –
Cehia și Slovacia
1997 – Hong Kong-ul, fostă colonie a Mării
Britanii este retrocedată Chinei
Reunificarea Germaniei
Destrămarea URSS
1999 – Macao, fostă colonie portugheză
este retrocedatăp Chinei
2002 – Obținerea independenței Timorului
de Est
2006 – Divizarea Serbiei și Muntenegrului în 2
state
2008 – Provincia Kosovo și-a proclamat
independența (83 state)
2011 – Proclamarea independenței
Sudanului de Sud (capitala Juba)
Actualmente pe harta politică a lumii sunt:
230 state și teritorii dintre care:
- 194 state independente
- 193 state membre ONU (cu excepția
Vaticanului care este observator
permanent).
- R.M a devenit membră a ONU în 1992
- 36 teritorii dependente – insulele
Flakland (M. Britanie), Guyana Franceză
(Franța), Bermude (M.Britanie), Guam (SUA)
VA MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE
!!!
O ZI BUNĂ ÎN CONTINUARE!!!

similar documents