Regionális fejlesztés

Report
Egy „határtalan város” korlátai –
Változott-e az EKF Pécs 2010
program megítélése?
dr. Koltai Zoltán, PTE FEEK
GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL
Győr, 2012. november 23., Széchenyi István Egyetem
Kutatandó probléma I.
• Mi maradt meg az első magyarországi Európa
Kulturális Fővárosa programból?
• Egyáltalán lehet-e valódi mérleget vonni bő
másfél évvel a cím betöltése után?
• Vajon, hogyan élték meg mindezt az érintett
pécsi lakosok? Mennyiben van igaza a nyertes
pályázatot író Takáts Józsefnek, amikor úgy
fogalmaz, hogy „a pécsiek legfeljebb a
fogyasztói, s nem a részesei az EKF
eseményeknek.”
Kutatandó probléma II.
• Mi vált valóra az EKF címhez kapcsolódó egyik
legfontosabb elvárásból, hogy a programsorozat
nagy közösségalakító élményként megerősíti a
helyi identitást, pozitív értelemben alakítva a
rendező város imázsát. Vagy az érintettek
csalódottsága a tervezettel éppen ellentétes
irányú folyamatokat eredményezett?
Kutatás folyamata és körülményei
• PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Kar hallgatói
• 2008-2009
(2000
pécsi
és
budapesti
magánszemély)
• 2011 (1000 fő országosan)
• szakmai vélemények vs. közvélemény
A kutatás előzményei I.
• optimista várakozások, a város fejlődésével
kapcsolatos komoly remények
• kaotikus időszak (belső személyi ellentétek, a
menedzsmentben zajló folyamatos személycserék, kommunikációs zavarok, megkésett
pályázati és kivitelezési munkák)
• hiányzó valódi szakmai alapú együttműködés
igénye és talán lehetősége a városvezetés és a
pályázatot készítő csoport között
A kutatás előzményei II.
• több mint négyezer rendezvény (az összes
programforrás
nagysága
elérte
az
1.847.000.000 forintot, a világ 56 országából
hívtak fellépőket, résztvevőket, 230 pécsi
helyszín, közel 200 programgazda),
• Pécs
nemzetközi
kapcsolatrendszerének
gazdagodása (német együttműködések, a déli
kulturális övezet országai, krakkói és aradi
kulturális aktivitás megerősödése, isztambuli
Csontváry-kiállítás, több mint 1000 cikk
jelentősebb külföldi sajtóorgánumokban)
A kutatás előzményei II.
• a város vendégforgalma 25,7%-kal, míg az itt
eltöltött vendégéjszakák száma 27,5%-kal
haladta meg 2010-ben az egy évvel korábbi
hasonló adatokat, a látogatók valamivel több,
mint negyede (27,8 %) érkezett külföldről,
• több mint 31 hektáron éledtek újjá a város terei
és parkjai (a megkérdezettek 94%-a volt
elégedett, a legjobban tetsző három köztér közé
a Széchenyi teret, a Kossuth teret és az
uránvárosi tér megújítását sorolták)
A kutatás előzményei III.
• a Tudásközpont tizenháromezer négyzetméteres épülete,
• a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály
Központ elkészültével 44 ezer négyzetméter új
kulturális tér született (a Kodály Központ
korszerű, nemzetközi rangú hangversenyterme
és konferenciaközpontja több mint 11000
négyzetméternyi területen áll rendelkezésre),
• Pécsi Nagygaléria néven a Zsolnay Kulturális
Negyedben létesült új kiállítótér közel ezer
négyzetméteren.
A kutatás előzményei IV.
1. számú ábra: Az eseménysorozattal kapcsolatos
várakozások 2008-ban
74.9%
49.6% 49.2%
43.3%
31.2%
24.6% 23.4%
11.4%
1
2
3
4
5
6
7
8
6.9%
9
1.7%
10
1 = sok turista érkezik látogatóba, 2 = fejlődik az infrastruktúra, 3 = javul a város
hazai és nemzetközi megítélése, imázsa, 4 = nemzetközi együttműködések,
kapcsolatok születnek, 5 = nemzetközi értelemben is regionális kulturális központtá
válik a város, 6 = fellendül a gazdasági élet, új munkahelyek jönnek létre, 7 =
élhetőbbé válik a város, 8 = nő a város gazdasági potenciálja, multinacionális
vállalkozás telepedik le, 9 = semmilyen pozitív hatást sem várok, 10 = egyéb
A kutatás előzményei V.
2. számú ábra: "Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010"
kifejezéshez kapcsolódó asszociációk, Pécsett,
Budapesten és együttesen, 2009-ben
54.4%
48.8%
48.0%
43.8%
37.1%
24.3%
21.3%
14.1%
7.9%
Pécs 2009
Budapest 2009
„siker”
„bizonytalanság”
total 2009
„kudarc”
A kutatás előzményei VI.
3. számú ábra: Pécs képessége a programsorozat
megrendezésére, 2008-ban és 2009-ben
49.5% 51.7%
2008
43.9%
2009
36.6%
11.7%
6.6%
„a program megvalósul
ugyan, de nem lesz
sikertörténet”
„igen, sikeresen”
„nem fog megvalósulni a
program”
A kutatás előzményei VII.
4. számú ábra: Válaszadói típusok Pécsett,
2008
9%
6%
54%
„elkötelezett optimisták”
31%
„passzív támogatók”
„bizonytalanok”
„lemondók”
Hipotézis
1. Az EKF kifejezés részévé vált a városról
kialakult
képnek
mind
helyben,
mind
országosan.
Hipotézis
2. Pécs megítélése az elmúlt egy évben
valamelyest
javult.
Pozitív
változást
tapasztalunk a városban és országosan
egyaránt. Pécsett még jelentősebb azok
aránya, akik szerint sokkal kedvezőbb lett a
városról kialakult kép.
3. Szintén valamelyest javult a városról kialakult
kép a médiában.
Hipotézis
4. A rendezvénysorozat eredményei között a
legtöbben a turizmus felerősödését, az
infrastruktúra fejlesztését, a város javuló hazai
és nemzetközi megítélését, élhetőbbé válását,
a nyitottabbá váló embereket, a kultúrához való
pozitívabb viszonyulást, megfelelő kulturális
intézmények létrejöttét említik. A negatív
következmények sorában gyakran előfordul a
város növekvő eladósodottsága, valamint a
korrupció további térnyerése.
Hipotézis
5. Összességében az Európa Kulturális Fővárosa
– Pécs 2010 programsorozatot inkább
pozitívan élték meg a válaszadók.
Kérdőív
1. Milyen kifejezések jutnak eszébe Önnek
Pécsről? Kérem, nevezzen meg maximum
hármat!
2. Hogyan változott Önben Pécs megítélése az
elmúlt egy évben?
3. Hogyan változott Ön szerint a Pécsről
kialakított kép a médiában az elmúlt egy
évben?
4. Részt vett Ön az Európa Kulturális Fővárosa –
Pécs
2010
programsorozat
valamely
rendezvényén?
Kérdőív
5. Amennyiben részt vett a programsorozaton,
milyen típusú rendezvény volt az?
6. Mennyire ért egyet a rendezvénysorozat
Pécsre gyakorolt alábbi hatásaival?
7. Milyen típusú programokat hiányolt a 2010-es
év rendezvényei közül?
8. Hogyan értékeli összességében az Európa
Kulturális
Fővárosa
–
Pécs
2010
programsorozatot?
Mintavétel és adatfeldolgozás
rétegképző ismérvek:
• a válaszadó neme
• életkora
• legmagasabb iskolai végzettsége
• lakóhelye
következtetéses statisztika
Az EKF megjelenése Pécs
arculatában
Arra a kérdésre, hogy milyen kifejezés jut eszébe
Pécs kapcsán, 2011-ben a válaszadók 21,8 %-a
említette az EKF-t. Ez önmagában a negyedikötödik leggyakoribb említés, de ha közös
kategóriaként kezeljük az Európa Kulturális
Fővárosa kifejezést és a „kultúra (múzeumok,
színház, POSZT)” kategóriát, már közel 50%-os
említési gyakoriságot kapunk. Első hipotézisünk,
miszerint az EKF kifejezés részévé vált a városról
kialakult képnek, igazolást nyert.
Az EKF megjelenése Pécs
arculatában
5. számú ábra: Milyen kifejezések jutnak eszébe
Önnek Pécsről?
50,8%
33.4%
27.8%
27.4%
21.9% 21.8%
17.7%
12.6% 11.1% 10.8%
10.4%
6.4%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Magyarázat: 1 = pécsi nevezetességek (dzsámi, TV-torony, Székesegyház, Széchenyi
tér), 2 = PTE (diákváros), 3 = kultúra (múzeumok, színház, POSZT), 4 = Mecsek
(állatkert), 5 = EKF, 6 = mediterrán hangulat (életérzés), 7 = Zsolnay, 8 =
közszolgáltatások (klinikák, közigazgatás, bevásárlóközpontok), 9 = pécsi ipar helyszínei
(bányászat, sörgyár, dohánygyár), 10 = szórakozás, buli, 11 = pécsi sportélet (női
kosárlabda, PVSK), 12 = egyéb
Pécs megítélésének változása
Felmérésünk alapján mind helyben, mind
országosan javult Pécs megítélése a 2010-es év
eredményeként. Az inkább pozitívan vélekedők
országos 61,7 százalékával szemben, a helyben
élők 66,4 százaléka gondolkodik így.
Nem meglepő módon, az EKF eseményein aktívan
résztvevők körében pozitívabb kép él, szemben
azokkal,
akik
semmilyen
formában
nem
kapcsolódtak be a 2010-es rendezvénysorozatba.
Pécs megítélésének változása
6. számú ábra: Hogyan változott Önben Pécs megítélése az
elmúlt egy évben? (válaszok megoszlása országosan, 2011)
"sokat
romlott"
1,2%
"sokkal kedvezőbb lett"
19,8%
"valamivel
kedvezőtlenebb lett"
5,1%
"nem változott a
városról kialakult kép"
31,9%
"valamelyest javult"
41,9%
Pécs megítélésének változása
7. számú ábra: Hogyan változott Önben Pécs megítélése az
elmúlt egy évben? (átlagos érték 2011-ben)
aktív
passzív
3.93
3.73
3.60
3.44
Pécs 2011
Országos 2011
Pécs megítélésének változása
Hipotézisünk annyiban cáfolatra került, hogy a
legkedvezőbb érték (5 = sokkal kedvezőbb lett)
valamivel ritkábban szerepel a pécsi válaszok
között (16,1%) mint országosan (19,8%).
Pécs megítélésének változása
Arra kérdésre, hogyan változott a médiában
kialakított kép Pécsről, a pozitív vélemények voltak
többségben. A válaszadók 71,5 %-a gondolkodott
így. Ebben az esetben szintén az EKF programok
aktív résztvevői adtak valamivel kedvezőbb
értékeket. Médiával kapcsolatos hipotézisünk
egyértelműen beigazolódott.
Pécs megítélésének változása
8. számú ábra: Hogyan változott Ön szerint a
Pécsről kialakított kép a médiában az elmúlt egy
évben? (válaszok megoszlása országosan, 2011)
"valamivel
kedvezőtlenebb
lett"
6,6%
"sokat romlott"
0,5%
"sokkal kedvezőbb
lett"
24,3%
"nem változott a
városról kialakult
kép"
21,4%
"valamelyest
javult"
47,2%
Pécs megítélésének változása
9. számú ábra: Hogyan változott Ön szerint a
Pécsről kialakított kép a médiában az elmúlt egy
évben? (átlagos érték 2011-ben)
aktív
passzív
3.99
3.84
3.80
3.52
Pécs 2011
Országos 2011
A rendezvénysorozat eredményei
A
növekvő
idegenforgalmat,
új
kulturális
intézmények létrejöttét, a város imázsának
kedvező irányú változását, az infrastruktúra
fejlődését, az emberek kultúrához való pozitívabb
viszonyulását, Pécs nemzetközi értelemben vett
regionális kulturális központtá fejlődését és
általában a város élhetőbbé válását emelték ki a
legtöbben.
Hipotézisünk azért teljesült csak részben, mert a
negatív következmények (növekvő eladósodás,
korrupció térnyerése) a vártnál valamivel ritkábban
fordultak elő a válaszok között.
A rendezvénysorozat eredményei
10. számú ábra: Egyetértés az eseménysorozat Pécsre
gyakorolt hatásaival 2011-ben
90,6% 89.9%
86.2%
80.5% 78.7%
76.4%
69.2%
58.5%
48.3%
44.0% 41.7%
39.0%
33.5%
11.7%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8.1%
15
1 = sok turista érkezett látogatóba, 2 = megfelelő kulturális intézményekkel gazdagodott a város,
3 = javult a város hazai és nemzetközi megítélése, imázsa, 4 = fejlődött az infrastruktúra, 5 =
emberek kultúrához való pozitívabb viszonya, 6 = nemzetközi értelemben is regionális kulturális
központtá vált a város, 7 = élhetőbbé vált a város, 8 = nőtt a lokálpatriotizmus, 9 = fellendült a
gazdasági élet, új munkahelyek jöttek létre, 10 = emelkedő jegyárak, 11 = nehezebbé vált a
városon belüli közlekedés, 12 = növekedett a város eladósodottsága, 13 = további teret nyert a
korrupció, 14 = rossz színben tűnt fel a város itthon és külföldön, 15 = semmilyen pozitív hatás
sem következett be
Az EKF – Pécs 2010 programsorozat
megítélése
11. számú ábra:
Hogyan értékeli összességében az Európa Kulturális Fővárosa –
Pécs 2010 programsorozatot?
inkább negatívan
1,4%
nagyon negatívan
0,2%
nagyon pozitívan
20,2%
részben
negatívan,
részben pozitívan
16,6%
inkább pozitívan
61,6%
Az EKF – Pécs 2010 programsorozat
megítélése
A kapott válaszok megoszlása jól mutatja, hogy a
válaszadók közel 82%-a pozitív tapasztalatként
élte meg a programot. Az ötfokozatú skálán kapott
eredmény (4,0) alátámasztja utolsó hipotézisünket.
Megválaszolatlan kérdések
• Valódi kulturális városfejlesztés vagy törékeny
és rövidtávú siker (az évek alatt felhalmozódó
csalódottság miatti eleve alacsony elvárások)?
• Kulturális terek helyszínváltozása.
• Az EKF éven túli turisztikai hatásáról vagy
inkább annak hiányáról árulkodnak a város
2011-es, 2012-es vendégforgalmi adatai.
Megválaszolatlan kérdések
• Kodály Központ: 2012. január-július közötti
időszakban megrendezett 71 eseményen
összesen
36.746
látogató
részvételét
regisztrálták, ami időarányosan meghaladja az
Európai Uniós pályázati elvárásban szereplő
számokat
(ez
éves
szinten
50.000
fizetővendég).
Megválaszolatlan kérdések
• Zsolnay Kulturális Negyed: Az idei év első
felében, pontosabban január és július között 964
eseménynek adott otthont a negyed, a valamivel
több, mint 170.000 látogató közül pedig közel
140.000 számított fizetővendégnek (az Európai
Uniós pályázati elvárásban szereplő éves
fizetővendégszám pedig 150.000 fő, amit
megközelít az első hét hónap adata).
Végső konklúzió helyett
• Lehet-e egyértelmű sikerről vagy kudarcról
beszélni?
• Lehetett volna több mindent megvalósítani a
pályázat eredeti eszmeiségéből?
• Az előzetes várakozásoktól elmaradt-e a
megvalósult programév, hiányérzetet hagyva
ezzel szinte valamennyi érintettben?
[email protected]

similar documents