Prezentarea rezultatelor programul de susținere și dezvoltare a

Report
11 Decembrie 2014
PROGRAMUL
DE SUSȚINERE ȘI DEZVOLTARE
A SECTORULUI PRODUCERII
COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
www.aee.md
ACTIVITĂȚILE COMPONENTE
ALE PROGRAMULUI
1. Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/
peletizare a biomasei
2. Subvenționarea procurării de centrale termice pentru
gospodăriile casnice
3. Pilotarea unei instalații de cogenerare în sectorul
agroindustrial din RM
4. Pilotarea unui Parteneriat Public-Privat privind
furnizarea agentului termic instituțiilor publice
www.aee.md
COMPONENTA 1.2
COMERCIALIZAREA ÎN RATE A
ECHIPAMENTULUI DE BRICHETARE/
PELETIZARE A BIOMASEI
www.aee.md
PROGRAMUL DE ACORDARE ÎN RATE A
ECHIPAMENTULUI DE BRICHETARE
REZULTATE LA ZI:
În termeni cantitativi:
• 3 (trei) selecții/ concursuri organizate, la care au aplicat 71 de agenți economici
• urmare desfășurării selecțiilor în cadrul activității 1.2, au fost desemnați
16 beneficiari finali, cu proiecte în valoare de cca 9,9 mil. MDL:
− 13 beneficiari au intrat în posesia echipamentului;
− 3 beneficiari sunt la o etapă finală (instalarea utilajului).
În termeni financiari:
• mijloace financiare valorificate (cu 16 contracte)
8.792.140 MDL
• plăți în așteptare (cu 3 contracte)
1.180.940 MDL
www.aee.md
COMPONENTA 2.1
SUBVENȚIONAREA PROCURĂRII DE
CAZANE PE BIOCOMBUSTIBIL SOLID
PENTRU GOSPODĂRIILE CASNICE
www.aee.md
PROGRAMUL PRIVIND SUBVENȚIONAREA
PROCURĂRII DE CENTRALE TERMICE
STATISTICI
cereri de intenție acoperite financiar
629 unități
nr. de contracte de finanțare semnate1
602 unități
valoarea medie a subvențiilor acordate
puterea medie a cazanelor
instalate în cadrul proiectului
14.631.572 MDL
22 840 MDL
22 kW
Contractului de finanțare între Agenția pentru Eficiență Energetică și solicitantul de subvenție îi permite ultimului să procure și
să inițieze lucrările de instalare a echipamentelor/ cazanului pe biocombustibil solid
[1] Semnarea
www.aee.md
COMPONENTA 2.2
PILOTAREA UNEI INSTALAȚII
DE COGENERARE ÎN SECTORUL
AGROINDUSTRIAL ÎN RM
www.aee.md
PILOTAREA UNEI INSTALAȚII DE COGENERARE
ÎN SECTORUL AGROINDUSTRIAL ÎN RM
Rezultatele la zi:
• Acord de grant cu ÎM „Sudzucker Moldova” SA pentru rambursarea costurilor
de procurare a echipamentului, în valoare de 2,35 mil. MDL, semnat la data de
10 decembrie 2013
• Stația de producere a biogazului precum și modulul de cogenerare (Pel=2,4 MW)
au fost instalate. Investiția sumară se cifrează la peste 7,2 mil. EUR
• Aprobarea de către ANRE, în data de 31 iulie 2014, a unui tarif de
1,96 lei/kWh pentru energia electrică produsă în cadrul Sudzucker Moldova
• Organizarea concursului și desemnarea elaboratorilor Ghidului privind
promovarea tehnologiilor de cogenerare şi trigenerare a energiei în Republica
Moldova și a Sistemului de monitorizare a capacităților existente și
potențialului de național pentru aplicarea cogenerării și trigenerării
www.aee.md
COMPONENTA 2.3
PILOTAREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT
PRIVIND FURNIZAREA AGENTULUI
TERMIC INSTITUȚIILOR PUBLICE
www.aee.md
PILOTAREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PRIVIND
FURNIZAREA AGENTULUI TERMIC INSTITUȚIILOR PUBLICE
Rezultate la zi:
• Acord de grant cu Consiliul Raional Leova, în valoare de 1,6 mil. MDL, pentru lansarea
unui PPP privind furnizarea agentului termic instituțiilor publice semnat
• Contractul între Consiliul Raional Leova - în calitate de partener public, cu „Green Farm”
SRL - Partener Privat, în vederea constituirii PPP-ului a fost semnat la data de 28 mai
curent
• A fost agreată suma de 997 MDL/Gcal drept tarif pentru agentul termic livrat instituțiilor
publice selectate din raionul Leova
• Angajamentul partenerului privat de a construi 19 centrale termice noi pe biocombustibil
solid a fost onorat/ realizat în primul an de constituire al PPP-ului
• Efortul investițional al Partenerului Privat în edificarea CT-urilor menționate mai sus
depășește 12 milioane MDL
www.aee.md
SINTEZA BUGETULUI PROGRAMULUI
mijloace financiare
gestionate de către AEE
26.671.377 MDL
cheltuieli cu procurarea de echipament
25.888.100 MDL
cheltuieli generale și administrative
cheltuieli generale și administrative
acceptate/ oferite
cheltuieli G&A neutilizate
2,94%
783.277 MDL
5%
1.333.569 MDL
2,06%
550.291,48 MDL
www.aee.md

similar documents