Pilotarea evaluarilor nationale la sfarsitul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

Report
www.rocnee.eu
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
Pilotarea
Evaluărilor Naționale
la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul școlar 2012-2013
Călimăneşti, 5-6 septembrie 2013
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
În anul şcolar 2012-2013, în cazul celor trei evaluări
naţionale prevăzute prin LEN nr. 1/2011,
 EN II
www.rocnee.eu
 EN IV
 EN VI
-
-
Administrarea s-a realizat pe eşantioane naţionale de
şcoli şi de elevi
Obiectivul principal: „… pentru verificarea
procedurilor şi pentru pilotarea
instrumentelor de evaluare”
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
www.rocnee.eu
EN II: Prevederi legale şi elemente corespunzătoare ale Metodologiilor
1. LEN Nr. 1/2011
„Art 74 (2) La finalul clasei a II-a, fiecare școală, în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, organizează și realizează evaluarea
competențelor fundamentale:

- scris-citit și

- matematică
Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare
ale elevilor.”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
2. Metodologia de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a
aprobată prin OM Nr. 6576 din 20.12.2012:
-
Administrare: 2 secvenţe, competenţele Scris-Citit şi Matematică,
în două zile consecutive
-
Durata cumulată: 50 de minute
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
EN IV: Prevederi legale şi elemente corespunzătoare ale Metodologiilor
„Art. 74 (3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
realizează, prin eșantionare, o evaluare la nivel național a competențelor fundamentale
dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaționale, pentru diagnoza sistemului
de învățământ la nivel primar.”
www.rocnee.eu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
Metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a
aprobată prin OM Nr. 6584 din 20.12.2012
- Administrare: 2 secvenţe de evaluare, cu o pauză de 10 minute, în aceeaşi zi
-
Probe – discipline : a) limba română / limba maternă – înţelegerea textului scris
b) matematică
-
Durata cumulată: 120 de minute
-
Format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor de 10-12 ani:
IEA-TIMSS; IEA-PIRLS
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
www.rocnee.eu
EN VI: Prevederi legale şi elemente corespunzătoare ale Metodologiilor
„Art. 74 (4) La finalul clasei a VI-a, toate școlile, în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, organizează și realizează evaluarea
elevilor prin două probe transdisciplinare:
- limbă și comunicare
- matematică și științe
Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii
din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă.
Rezultatele evaluării sunt utilizate:
- pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și
- pentru preorientarea școlară către un anumit tip de liceu.”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
Metodologia de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
aprobată prin OM Nr. 5910 din 28.09.2012
-
Administrare în două secvenţe de evaluare, în aceeaşi zi
Durata cumulată: 120 de minute
Testele: două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate:
- Limbă şi comunicare
- Matematică şi ştiinţe
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
- SCOPURI DIFERITE:
www.rocnee.eu
1. EN IV – scop de diagnoză la nivelul sistemului educaţional, după
modelul evaluărilor internaţionale: IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, OECDPISA etc.
2. EN II şi EN VI – scopul evaluării este acela de a orienta și de a
optimiza învățarea
Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de
evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv
modul de pregătire.
„Art. 72. (1) Evaluarea:
- se centrează pe competențe,
- oferă feed-back real elevilor și
- stă la baza planurilor individuale de învățare.
(2) Un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
Clasa
pregătitoare
- au scop formativ, de
orientare a activității
didactice în funcție
de performanțele
elevilor
Clasa a II-a
- au un caracter
unitar, urmărind
nivelul de formare al
competențelor
fundamentale prin
raportare la
standardele naționale
de evaluare
Clasa a VI-a
- rezultatele
evaluărilor sunt
folosite pentru
elaborarea planurilor
individualizate de
învățare ale elevilor
- constituie
documente din
portofoliul
educațional al
elevului
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
Elemente organizatorice:
Datele Evaluărilor Naţionale 2013 (Nota nr. 55 din 23.01.2013):
www.rocnee.eu
1. EN II – 9 şi 10 mai 2013
2. EN IV - 15 mai 2013
3. EN VI – 22 mai 2013
Eşantioanele de şcoli participante (Nota nr. 56 din 23.01.2013):
1.
EN II – 86 de unităţi de învăţământ
2.
EN IV – 136 de unităţi de învăţământ
3.
EN VI - 86 de unităţi de învăţământ
Informaţiile disponibile pe:
http://www.rocnee.eu/CNEE/Activitati/evaluari nationale
http://www.rocnee.edu.ro/Activitati/evaluari nationale
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
Paşii parcurşi:
1. Aplicarea procedurilor de comunicare cu inspectoratele şcolare judeţene
www.rocnee.eu
2. Nominalizarea coordonatorilor judeţeni pentru fiecare evaluare
naţională şi comunicarea către CNEE
3. Formarea coordonatorilor judeţeni pentru administrarea fiecărei evaluări
naţionale
4. Administrarea evaluărilor
5. Formarea corectorilor şi a responsabililor cu bazele de date la nivel
judeţean
6. Incărcarea datelor pe platformă
7. Returnarea, la CNEE, a instrumentelor de evaluare administrate
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
Elemente de noutate în proiectarea EN II şi EN IV
www.rocnee.eu
Exemple:
-
Textele-suport pentru sarcinile de lucru de citire au dimensiuni mai mari,
apropiate de cele existente în TIMSS şi PIRLS (de ex.: 500-800 de cuvinte
la EN IV);
-
Rămân două categorii de texte-stimul: literar (narativ, dialogat etc.) şi
informativ (articol revistă, istoric, biografie etc.);
-
La matematică este posibilă creşterea ponderii itemilor de raţionament (în
2013 - Raţionament: 20%; Cunoaştere:40% şi Aplicare: 40%);
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
www.rocnee.eu
Elemente de noutate în proiectarea şi administrarea
EN II şi EN IV
-
Metodologiile de administrare a evaluărilor vor fi în general similare celor pilotate;
schimbare posibilă: generalizarea pentru întreaga cohortă la EN II 2014!
-
Apelul de constituire a grupurilor de lucru pentru EN II şi EN IV va fi postat pe 16
septembrie 2013
-
Activităţile cu grupurile de lucru vor începe concret după data de 1 octombrie 2013
-
Informaţiile oficiale pentru activităţile privind EN II şi EN IV 2014:
- www.rocnee.eu
- [email protected]
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
www.rocnee.eu
Alte noutăţi:
-
Documentele privind noile manuale pentru clasele I şi a II-a
sunt în circuitul de avizare al MEN
-
Forma finală, aprobată, a Metodologiei de evaluare a
manualelor va fi publicată pe site
-
-
Selecţia membrilor Corpului evaluatorilor de manuale
şcolare se va realiza etapizat, exclusiv online!
Formarea evaluatorilor selectaţi - exclusiv online!
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
ŞI
CENTRU NAŢIONAL PISA ŞI TALIS
www.rocnee.eu
Vă rugăm, urmăriţi noutăţile de pe website-urile:
www.edu.ro
www.rocnee.eu
VĂ MULŢUMIM!

similar documents