Félévi beszámoló

Report
TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0017 projekt: Intézményi együttműködés,
pedagógiai módszertani megújulás – pedagógiai szemléletváltás a
sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében.
Beszámoló a
2013. 07.01- 12.30. közötti időszakról
Megvalósult tevékenységek:
•A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola fejlesztő
pedagógusai elkezdték előkészíteni az egyéni átvezetési és
fejlesztési terveket. Ebbe a programba Varga Hajnalka és
Tóthné Páncsics Edina szakemberek vesznek részt.
•Ebben a félévben több alkalommal tartottak a konzorciumi
tagok fejlesztő pedagógusai megbeszéléseket, mely alkalmakra
mindig a kijelölt feladatokat kellett elvégezni.
•Folyamatos a konzorcium tagjai között az egymás programjain
való részvétel, így érzékenyítő tréningen, játékos délutánon
vettünk részt.
•A félév során sor került a különböző rajzeszközök
megvásárlására, mellyel a fejlesztő órákat tudják a színesebbé
tenni.
Beszámoló a
2013. 07.01- 12.30. közötti időszakról
Megvalósult tevékenységek:
•A program egyik feladatai között szerepelt a logopédiai
megsegítés. Ennek keretében egy logopédus szakember –
Varga Hajnalka - segíti a tanulókat. Heti rendszerességgel
foglalkozik a fejlesztésre szoruló diákokkal.
•A félév legnagyobb programja a 2013. november 22-én
megrendezésre került szakmai konferencia és workshopok. A
szakmai rendezvényekre meghívást kaptak az intézménnyel
együttműködő gazdálkodó szervezetek, szakemberek, fejlesztő
pedagógusok, kollégiumi nevelők és szaktanárok. A
workshopok célja, hogy az SNI tanulók problémáit a
szakemberek megismerjék, segíteni tudjanak nekik a gyakorlati
helyeken. Sikeresebb fiatalok legyenek.
Beszámoló a
2013. 07.01- 12.30. közötti időszakról
Következő félévre áttervezett tevékenységek:
 Inkluzív nevelést, befogadó pedagógiai gyakorlatot
támogató programok, jó gyakorlat adaptációja a
pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási
lehetőségeinek megteremtése pedagógus teamben.
 Nem sikerült a fenntartóváltás miatt a jó gyakorlatok
tervezett beszerzése, KLIK alá tartoznak a kinézett
intézmények, így számlázás nem történhet közöttünk.
Folyamatos a keresés, ebben segítségünkre van a felkért
szakértőnk is.
Beszámoló a
2013. 07.01- 12.30. közötti időszakról
A következő félévre tervezett tevékenységek:
•Logopédus bevonása SNI-s gyermekek támogatására: A
program folytatása (Varga Hajnalka)
Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása
A program zárásaként
•Diákok inkluzív szemléletének kialakítását segítő
attitűdformáló tréningek.
•Érzékenyítő tréningek (6 csoport x 8 óra) szervezése
diákcsoportok részvételével /Ladár Edit/
•Önismereti tréningek (6 csoport x 8 óra) szervezése
diákcsoportok részvételével /Szutorisz-Szügyiné Mezei
Julianna/
BESZÁMOLÓ A
2013. 07.01- 12.30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL
 Diákok inkluzív szemléletének kialakítását segítő
attitűdformáló programok. Konzorciumi tagokkal közös
program: Diáknap fogyatékkal élőkkel, sajátos nevelési igényű
tanulókkal.
 Szakmai nap szervezése a konzorciumi tagok, szülői szervezet,
vállalkozói szervezetek képviselőivel együtt;
 Az iskolai tanműhelyekben bemutató órák tartása
szakmacsoportos bontásban (3 alkalom)
 Saját programunk: Közös program a Vakok és Gyengénlátók
Egyesületével.
 A külső gyakorlati helyek számára módszertani segédlet
összeállítása az SNI tanulókról
 Intézmények közötti szakmai együttműködések formáinak
kidolgozása szakmai team-munka keretében.

similar documents