O, ramai... - opera lirica

Report
Elevii care au contribuit
la acest proiect sunt:
MOTIVAŢIA TEMEI
Noi am ales această temă,
deoarece ne-am gândit că
aflând mai multe despre poezia
,,O, rămâi…” de Mihai Eminescu,
vom putea să ne înţelegem mai
bine pe noi înşine şi pe cei din
jur.
Poezia ”O,rămâi’’ este ooperă lirică,
deoarece eul liric, transmite în mod
direct propriile sentimente de bucurie,
de admiraţie faţă de natură în prima
parte a poeziei, cât şi de tristeţe,
nelinişte, melancolie în partea a doua a
poeziei.
Eul liric
Eul liric , prezent în poezie
în cele două ipostaze ale
sale, a pădurii şi a poetului,
se remarcă prin mărcile sale
pronume personale la
persoana I (”mine”, “eu”,”mi”,”m-”)şi verbe la
persoana I(“şuieram”, “am
ieşit”, “m -aş întoarce”,
“ştiu”, “văd”, “ascult”,
“asamăn”, “fac”).
În poezia ,,O,rămâi…'' de Mihai Eminescu apar următoarele procedee artistice: enumeraţia ,
repetiţia , epitetele si personificarea.
Repetiţia “ rămâi, rămâi” sugereaza amploarea dorinţei pădurii care vrea ca trecerea timpului si
maturizarea copilului să nu schimbe nimic în relaţia lor.
Enumeraţia “ prin vuietul de valuri, prin mişcarea naltei ierbi” sugerează întruchiparea frumuseţii
naturii.
Epitetele: ,,se uit -adânc'' , ,,ochi negri şi cuminţi'' , ,, văpaia de pe lacuri'' , ,,vuietul de valuri" ,
,,răpit de farmec" , ,,glas domol'' , ,,clipe dulci'' , ,, luna plină'' , ,,zise lin” contribuie la realizarea
atmosferei de farmec, de mister , de visare , atmosferă specifică vârstei copilăriei.
Comparaţia dublă din strofa a cincea “anii tăi se par ca clipe / clipe dulci se par ca veacuri” are
rolul de a arăta modul în care o persoană poate percepe timpul în funcţie de compania pe care o
are.
Imagini artistice
În poezie imaginile artistice sunt:
vizuale(,,al umbrei întuneric’’, ,,ochi negri si
cuminţi”, ,,cârdu de cerbi”, ,,a apei strălucire”, ,,lună
plină’’, ,,vîpaia de pe lacuri”)
auditive(,,vuietul de valuri”, ,,îngâni cu glas domol”,
,,şuieram”, ,,râzând”)
dinamice(,,mişcarea naltei ierbi”, ,,mersul cârdului
de cerbi’’, ,,bolţi asupra-mi clătinând”).
Prin gândurile,ideile,sentimentele
transmise în prima parte a poeziei se
evidenţiază strânsa legătură dintre
poet şi natură, acestea fiind sentimente
de dragoste, de admiraţie, de bucurie
ilustrate prin verbele (,,te
iubesc”,,o,rămâi,rămâi”).
În partea a doua a poeziei stările, trăirile se schimbă devenind triste, melancolice , de regret
faţă de pierderea , odată cu trecerea timpului a clipelor frumoase ale copilăriei. Aceste stări
şi sentimente sunt exprimate sub forma unei întrebări retorice din finalul poeziei: ,,Unde eşti,
copilărie, Cu pădurea ta cu tot? “ , întrebare ce este transmisa sub forma unui strigăt de
durere, sentimente sugerate şi de imaginea artistica ,, Bolţi asupră-mi clătinând” , precum şi
verbul ,,şuieram”.
,,O,rămâi…” – operă lirică
Poezia ,,O,rămâi…”de Mihai Eminescu este o operă
lirică, deoarece întruneşte toate trăsăturile specifice
unei opere lirice.
CONCLUZIE
În urma cercetării noastre am aflat cum pot fi
exprimate într-un mod artistic, literar diferite
stări şi sentimente; natura poate fi un prieten al
omului; ea ne poate ajuta să trecem peste
anumite momente din viata noastră de zi cu zi,
dar în acelaşi timp să-i înţelegem şi pe cei din
jurul nostru.

similar documents