Výhody firmy

Report
• Zdokonaliť sa v oblasti zaoberajúcej sa financiami
podniku,
• naučiť sa počítať príklady ohľadom finančnej
matematiky –úver, mortizáciu, sporenie, ...
• vyhľadávať informácie na internete o bankách a
ich úveroch, ktoré poskytujú.
• KOZMETIK, s. r. o., sa nachádza na
Prievozská 18, 824 51 Bratislava.
Výhody firmy:
• blízkosť hlavnej cesty,
• súčasť pešej zóny,
• parkovisko v tesnej blízkosti predajne,
• autobusové spoje: zastávka romanova, (číslo
autobusov: 68, 96, 95, 83)
• Názov spoločnosti: KOZMETIK, s. r. o.
• Predmet podnikania: kúpa tovaru za účelom jeho
predaja konečnému spotrebiteľovi,
• ZI: 100 000 € (softvér, počítač, auto, vklad v hotovosti
a vklad na bankový účet 65 000,00 €)
013 – Softvér
022 – SHV a SHV
211 – Pokladnica
221 – Bankový účet
411 – Základné imanie
Softvér;
2 000,00
€
2000,00 €
32 500,00 €
500,00 €
65 000,00 €
100 000,00 €
Bankový
účet
65 000,00
€
SHV a
SHV;
32 500,00
€
Pokladnica
; 500,00 €
• Najväčšiu konkurenciu v rámci celého
Slovenska predstavujú pre spoločnosť
KOZMETIK, s. r. o. tieto firmy:
• marionaud parfuméria
• fann parfuméria
• mary kay
• blízkosť hlavnej cesty,
• súčasť pešej zóny,
• parkovisko v tesnej blízkosti predajne,
• autobusové spoje: zastávka romanova, (číslo
autobusov: 68, 96, 95, 83)
Inflácia - vyjadruje zmenu cenovej hladiny meranej indexom
spotrebiteľských cien za určité obdobie, vyjadrujeme ju v
percentách.
Príklad č. 1
• KOZMETIK, s. r. o. má 2 zamestnancov.
• Jeden zamestnanec, si vkladá každoročne na začiatku
roka na vkladnú knižku 500€. Vkladná knižka sa
každoročne úročí 4 %. Koľko bude mať zamestnanec
nasporené na začiatku 10 roku?

an  a0  r 
a10
a10
r n 1
r 1


1,0410  1 

 500 1,04 
1,04  1 

0,48 

 500 1,04 

0,04 

a10  6240€
p
100
r  1,0 4
r  1
Na začiatku 10 roka bude mať
zamestnanec firmy KOZMETIK, s.
r. o. nasporených 6240 €.
Rozloha: 30 m2
Cena za 1 m2: 2 000€
Cena za 30 m2: 60 000€
Príklad č. 2
Cena zakúpeného priestoru je 60 000€. Užívaním jej
cena každoročne klesne podľa rozhodnutia realitnej
kancelárie o 5% . Určte hodnotu budovy po 15
rokoch používania ak sa budova nebude
rekonštruovať.
n
p 

a n  a 0  1 

 100 
15
a16  60000 0,95
a16  60000 0,463
a16  27780€
Hodnota budovy po 15
rokoch ak sa nebude
rekonštruovať bude
27780€.
Príklad č. 3
Počiatočný vklad na účet bol 10 000€. Ročná
úroková sadzba sú 2%. Určte hodnotu
vkladu po 5 rokoch.
p 

a n  a 0  1 

 100
n
2 

a5  10000 1 

 100
a5  100001,1
a5  11000€
5
Hodnota vkladu po 5 rokoch bude 11 000€
Porovnanie úverov
s = splátky
a0= počiatočná hodnota
n = obdobie
p = %, úroková miera
Účelový s finančnými výkazmi
(Finančné výkazy sú výsledkom účtovnej závierky.)
• Účelový úver, určený na investíciu do nehnuteľnosti určenej
na podnikanie,
• výška úveru od 16 500 EUR až do 500 000 EUR,
• splatnosť úveru je 4 až15 rokov,
• výška úroku 6% ročne pri splatnosti úveru 6 rokov.
Príklad č. 4
•
•
•
Počiatočná hodnota: 100 000€
Obdobie: 6 rokov
Výška úroku: 6% ročne
r  1
r 1 

s  a0   r n  n

r

1



6 1,06  1 
s  100000 1,06

1,42  1 

0,06 

s  100000 1,42 

0,42 

p
100
6
100
r  1,06
r  1
s  100000 1,42  0,14
s  19880€
Firma KOZMETNIK , s. r. o., by zaplatila za 6 rokov
splátku vo výške 19880 €.
Účelový úver slúžiaci na financovanie investičných potrieb
firmy.
• Účel úveru obstaranie nehnuteľného majetku,
• Výška úveru od 15 400€ až do 500 000€,
• splatnosť investičného úveru od 5 do 10 rokov,
• úroková sadzba 8% ročne pri splatnosti 5 rokov
Príklad č. 5
•
•
•
Počiatočná hodnota: 100 000€
Obdobie: 5 rokov
Výška úroku: 8% ročne
r 1 

s  a0   r n  n

r

1



5 1,08  1 
s  100000 1,08 

5
1,08  1 

0,08 

s  100000 1,47 

0,47 

r  1
p
100
8
r  1
100
r  1,0 8
s  100000 1,47  0,17
s  24990€
Firma KOZMETNIK , s. r. o., by zaplatila za 5 rokov splátku vo
výške 24990 €.
• Ciele, ktoré som si určila som aj úspešne dosiahla,
zdokonalila som sa v oblasti zaoberajúcej sa
financiami podniku,
• naučila som sa počítať príklady na úver, vzrast
hodnoty, pokles hodnoty a sporenie,
• viem vyhľadávať informácie na internete o bankách
a ich úveroch.

similar documents