presentatie inleiding roadshow 16 sep

Report
Met elkaar voor elkaar
Brede Integrale Toegang
•
•
•
•
•
Van harte welkom!
Voorstellen en doel van de dag
Brede Integrale Toegang
Gemeente brede uitgangspunten
Brede Integrale Toegang
Met elkaar voor elkaar
Brede Integrale Toegang
• Terugkoppeling bijeenkomst 15 juli 2014
• Professionals en vrijwilligers werden met elkaar
verbonden
• Resultaten jeugd 15 juli
• Resultaten vrijwilligers 15 juli
Met elkaar voor elkaar
Roadshows najaar 2014
september
• 5 bijeenkomsten in alle woonservicezones om kennis
te maken met elkaar: professionals, vrijwilligers,
sociaal wijkteam;
• Stavaza Wijkservicepunt en Sociaal wijkteam
• Hoe werken we zo goed mogelijk samen?
oktober
• Verdiepende bijeenkomsten
december:
• Presentaties Wijkservicepunten, sociale wijkteams en
de resultaten van de werkgroepen
Met elkaar voor elkaar
Kennismaken Sociaal wijkteam
• Voorstellen leden sociaal wijkteam
• organisatorisch
Met elkaar voor elkaar
Kennismaken met elkaar
• Zoek een ander in de ruimte op
• Tijd wordt met belletje gemarkeerd
• Wissel uit :
• Wie ben je , wat doe je;
• Wat is jouw toegevoegde waarde?
• Welke thema’s wil je behandeld zien in de
verdiepende bijeenkomsten?
Met elkaar voor elkaar
Vragen voor de werkgroepen
Vragen:
• Hoe werken we zo goed mogelijk samen met elkaar?
• Wat heeft u te bieden in de samenwerking met andere
professionals en het sociaal wijkteam?
• Wat heeft u nodig van elkaar en het sociaal wijkteam?
• Wat verwacht u van elkaar en van het sociaal wijkteam?
• Welke thema’s wilt u graag uitgewerkt zien in de
verdiepende bijeenkomsten in oktober?
Met elkaar voor elkaar
Afsluiting
Bedankt voor uw input!
De resultaten van deze studiedag kunt u op enige
termijn vinden op
www.nieuwegein.nl/metelkaarvoorelkaar
De verdiepende bijeenkomst voor woonservicezone
JWZ is op 14 oktober,
9.00 -11.30 uur buurthuis Kerkveld.
Opgeven bij Els Reinking ( [email protected])
projectleider werkwijze Brede Toegang

similar documents