presentatie

Report
Motivatie om te leren:
De leerintentie van
laaggeschoolde werknemers
Dr. Eva Kyndt
Laaggeschoold?
• Onderwijskundig versus arbeidsmarkt perspectief:
Laaggeschoold versus weinig vaardigheden/kennis
Low-qualified versus low-skilled
• Laaggeschoolde werknemers
Geen starterskwalificatie voor het hoger onderwijs.
(ISCED 2)
Waarom focus op laaggeschoolde werknemers?
• Kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
o
o
Vermindering van manuele arbeid
‘Low-skill trap’: lagere posities, minder opportuniteiten
• Initieel opleidingsniveau is één van de belangrijkste
voorspellers voor de participatie aan leeractiviteiten.
• Laaggeschoolden minder geneigd om deel te nemen aan
opleiding door negatieve ervaringen in het onderwijs
(Illeris, 2006).
Leerintentie
• Theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975) &
Theory of planned behaviour (Ajzen, 1991).
• Beslissingproces van de lerende(Baert et al., 2006).
Behoefte
Educatieve
behoefte
Leerintentie
Educatieve
vraag
Educatieve
participatie
• Definitie leerintentie
Een leerintentie verwijst naar de bereidheid of zelfs
planning om deel te nemen aan leeractiviteiten om zo de
gewenste kennis en vaardigheden op te doen.
Leerintentie en participatie
•
•
•
•
Maurer et al., 2003
Pryor, 1990
Hurtz & Williams, 2009
Etc.
 Review studie (Kyndt & Baert, in press).
Voorspellen van een leerintentie
• Demografische gegevens: Geslacht, kinderen, leeftijd,
anciëniteit, type contract & initieel opleidingsniveau.
• Individuele eigenschappen: Zelfgestuurdheid mbt carrière,
self-efficacy, tevredenheid met verloning,
planningsvaardigheden
• Job eigenschappen: Ervaren steun van de organisatie,
ervaren leermogelijkheden, ervaren
doorgroeimogelijkheden, autonomie, taak variëteit, &
sector
Vijf studies
• Studie 1 (2010): kwantitatief, n=406
• Studie 2 (2010): kwantitatief, n=246 uit 8 organisaties
(multilevel aanpak)
• Studie 3 (2011): mixed method, n=673 + n=14
• Studie 4 (2012): mixed method, n=652 + n=15
• Studie 5 (2012): kwantitatief, n=1243 uit 21 organisaties
inclusief hoogopgeleiden (multilevel aanpak)
Algemene methode
• Dataverzameling in twee stappen:
o
o
Organisaties met een hoog aantal laaggeschoolde
werknemers werden gecontacteerd voor deelname
(schoonmaakbedrijven, grootkeukens, auto assemblage
fabrieken, etc.)
Vrijwillige deelname van werknemers
• Instrumenten:
o
o
Kwantitatief: Vragenlijst samengesteld uit gevalideerde
schalen.
Kwalitatief: semi-gestructureerde interviews
Resultaten: Onze assumpties nagaan
• Initieel opleidingsniveau (+) (Studie 5)
Binnen de groep van laaggeschoolden
Geen enkel diploma (-)
(Studie 1)
Diploma (0)
(Studie 2)
• Laaggeschoolden associëren leren vooral met formele opleidingen
maar leren ook informeel (Studie 3)
Ik ben
op
Leren
van
Ik ben daar een beetje ingegooid, maar ik ben ook wel een plantrekker (…).
er gewoon ingevlogen en af en toe werd ik bijgestuurd, door de baas die eens
kwam kijken die dan zei dat hij liever had dat ik het op een andere manier of
een bepaalde manier aanpakte, en dat is voor mij ook geen probleem he.
werken zoals ge met een auto moet leren rijden, dat is een andere manier
leren, die is er bij mij niet aan te pas gekomen
• De negatieve connotatie gekoppeld aan leren komt verder uit
negatieve schoolervaringen (Studie 3)
Ik ben het echt moe. Ik heb al veel geprobeerd en steeds weer mislukt, en
nu is het genoeg geweest.
Resultaten: Onze assumpties nagaan
• Maar ze zien relevantie (studie 4)
Omdat je nieuwe dingen leert… omdat je niet stilstaat en ik denk dat dat nu
wel belangrijk is, met alles die zo snel verandert.
• En vinden het belangrijk (studie 4)
We dweilden en veegden, gewoon kuisen, we wisten eigenlijk niet echt wat
we aan het doen waren, maar nu we een opleiding gevolgd hebben, is het
niet zomaar meer kuisen, we hebben een systeem ervoor en het werk wordt
beter en op tijd gedaan, het is gewoon efficiënter op deze manier.
Euhm, ja ik denk als ge opleidingen volgt dat ge er veel van kunt bijleren en
dat het u ook wel meer zelfvertrouwen kan geven, ge voelt dat misschien niet
dadelijk maar met alle kleine beetjes die ge bij leert op een cursus stijgt u
zelfvertrouwen toch ook, zowel op het werk als gewoon persoonlijk. Ge leert
nieuwe dingen bij, ge kunt die omzetten op het werk, ge voelt dat het beter
gaat en wanneer u werk beter gaat gaat ge uzelf ook beter voelen dus ik
denk dat zelfvertrouwen toch ook wel belangrijk is.
Resultaten: Onze assumpties nagaan
• Maar het moet gerelateerd zijn aan hun job (Studie 4)
Ik vind het belangrijk dat ik de dingen die ik leer ook echt kan
gebruiken, dat het niet nutteloos is, dat ik niet na een cursus er
nooit nog iets mee doe.
Eerdere deelame
• Eerdere deelname (+) (Studie 1, 3, 4)
• Het niveau van de organisatie mee in rekening gebracht
o
o
Studie 2: Geen verschil tussen werknemers die reeds
deelnamen aan opleidingen (tijdens de laatste 5 jaar)
Studie 5 (+)
Resultaten: Individuele eigenschappen
• Socio-demografische kenmerken
o
Leeftijd (0)
(Studie 1, 2, 3)
o
o
Anciënniteit (-)
Anciënniteit (0)
(Studie 1, 2)
(Studie 3)
o
Full time (vast) contract (-)
(Studie 1, 2, 3)
o
o
Geslacht: vrouwen (+)
Gender: mannen (+)
(Studie 2)
(Studie 3)
o
Kinderen (0)
(Studie 2, 3)
o
Studie 5: leeftijd, anciënniteit, geslacht & contract niet
significant
Eesultaten: Individuele eigenschappen
• Persoonlijke eigenschappen
o
Self-efficacy (+)
Self-efficacy (0)
(Studie 1, 4)
(Studie 5)
o
Self-directedness (+)
(Studie 1, 2, 3, 4, 5)
o
Ik zou een cursus bedrijfsbeheer moeten volgen want ik zou zelf heel wat
boekhouding moeten doen en marketing ook, maar ik heb al een marketing
cursu gevolgd dus dat zal zeer nuttig zijn in de toekomst.
o
o
Tevredenheid verloning (+)
Tevredenheid verloning (0)
(Studie 1, 2, 3)
(Studie 4, 5)
… Het is altijd leuk om een finaciële extra te krijgen … maar voor mij is dat
niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijker om nieuwe dignen te leren en mijn
kennis up to date te houden om te kunnen groeien.
• Planningsvaardigheden (+)
(Studie 4)
Resultaten: Job eigenschappen
•
•
•
•
•
•
Autonomie (+)
Leeropportuniteiten (0)
Taak variëteit (0)
Ervaren steun (+)
Doorgroeimogelijkheden (+)
Sector (0)
(Studie 1)
(Studie 1)
(Studie 2)
(Studie 2, 4, 5)
(Studie 4, 5)
(Studie 5)
Conclusies
• Laaggeschoolde werknemers hebben lagere leerintenties
dan hooggeschoolde werknemers.
• Dit kan gerelateerd worden aan de negatieve
schoolervaringen en het feit dat ze leren voornamelijk
associëren met formele schoolse opleidingen.
• Maar, misschien kijken we te negatief naar laaggeschoolde
werknemers als het op leren aan komt: Ze weten namelijk
dat leren relevant en belangrijk is in deze continu
veranderende samenleving.
Conclusies
• Zelfgestuurdheid mbt carrière consistente belangrijkste
voorspeller.
• Eerder deelname belangrijk, maar hangt ook samen met
de organisatie.
• Positieve antecedenten: autonomie,
planningsvaardigheden en steun.
• Vast contract lagere leerintentie.
Aan de slag met de resultaten?
• Houding van organisaties tav laaggeschoolden
• Opleiding direct gerelateerd aan de job, aandacht voor
toepassing in de job (expliciet maken in de cursus zelf).
• Individu telt ook mee: Zelfgestuurdheid mbt carrière,
planningsvaardigheden
• Organisatie: steun, doorgroeimogelijkheden & autonomie
(inspraak).
• Verder kijken dan formele opleidingen  leercondities voor
informeel leren.

similar documents