Het 11 e werk: De gouden appelen der Hersperiden.

Report
Het 11e en het 12e werk van
Heracles.
Gemaakt door:
Thomas de Jong
Siem Cobussen
Nick Bovee
Niek Brink
Wie is Heracles?!
-Het is de zoon van Zeus (de oppergod)
en Alkmene.
-Alkmene was getrouwd met Amphitryon.
-Hera jaloers en stuurde twee slangen
naar de wieg van Heracles, ze werden
door het wonderkind verslagen!
-Heracles trouwde en kreeg 2 zonen.
-Hera boos en Hercules getroffen door
waanzin.
-Hij vermoordde zijn vrouw en kinderen.
-Om zichzelf te redden moest hij werken
voor koning Eurystheus en moest hij 12
onmenselijke opdrachten volbrengen.
(11e werk: gouden appels der
Hersperiden en 12e werk Cerberus.)
Libië
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Ergens in het westen van Libië lagen de tuinen met de gouden appels der
Hersperiden, deze appels werden regelmatig gestolen door de dochters
van Atlas.
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Dus liet de eigenares van de tuinen, Hera, de tuinen maar eens bewaken.
Namelijk door een honderdkoppige draak en door de drie nimfen van
Herspera.
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
De taak van Heracles was simpel, breng de appels naar Eurystheus. Maar
Heracles had geen flauw idee waar de tuinen lagen, Dus vroeg hij het aan de
god Nereus. Zelfs toen hij wist hoe hij er moest komen beleefde hij nog wat
avonturen!
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Van deze avonturen is worstelpartij met Antaeus de bekendste, deze reus had
namelijk de gewoonte iedereen uit te dagen voor een potje worstelen. Antaeus
verloor nooit, want zolang hij in contact stond met de aarde kreeg hij nieuwe
krachten. Daarom bedacht Heracles de reus op te tillen en zo te wurgen.
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Hij ging naar Atlas om te vragen of hij voor hem even de appels wilde gaan plukken. Maar
Atlas moest het hemelgewelf dragen, dat kon hij niet loslaten. Heracles bood aan dat hij de
hemel even zou overnemen als Atlas de appels ging plukken, dat deed Atlas, maar toen hij
terug kwam voelde hij er niet veel voor om de hemel weer op zich te nemen.
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Ook zei hij dat hij de appels wel naar Mycene zou brengen. Heracles zei dat hij
een kussentje wou voor zijn schouders omdat hij niet gewend was dit soort
zware dingen te tillen. Oke, zei atlas. Maar om het kussentje te pakken moest
Atlas het hemelgewelf weer even dragen.
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Heracles kreeg een kussentje en moest heel even de wereld dragen.
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Maar toen hij de wereld terug gaf….
Het 11e werk: De gouden appelen der Hersperiden.
Pakte hij snel de appels en rende zo snel als hij kon naar Mycene.
Het
e
12
werk van Heracles
Het 12e werk: Cerberus
De laatste van de 12 werken van Heracles, maar zeker niet de
makkelijkste. Heracles moest Cerberes naar Mycene brengen. Cerberus
was de driekoppige hond die de onderwereld bewaakte.
Het 12e werk: Cerberus
Met hulp van Athene en VOORAL Hermes kwamen onze helden in de
onderwereld.
Het 12e werk: Cerberus
Tijdens deze tocht kwam Heracles vele bekenden (vijanden) tegen, toen
Heracles ze te lijf wilde gaan zei Hermes dat het slechts schimmen waren.
Het 12e werk: Cerberus
Hades deed een voorstel aan Heracles, de held mocht de hond van zijn oom zo
meenemen naar Mycene, op 1 voorwaarde, dat hij de hond zou verslaan
zonder wapens en alleen met zijn borstkuras en leeuwenkop als bescherming.
Het 12e werk: Cerberus
Heracles won het gevecht uiteindelijk!
Het 12e werk: Cerberus
Heracles ging terug naar Mycene en liet de doode hond aan Eurystheus
zien. En onze o zo dappere koning trok zich weer terug!
EINDE
We hopen dat jullie het humoristisch
vonden en natuurlijk ook leerzaam!

similar documents