JV-avond Zondag 2 november 2014

Report
JV VRIEZENVEEN
Welkom!
VERGEVING
Inleiding 2 november 2014
Marjet
CORRIE TEN BOOM


Het leven van Corrie ten Boom in het kort
Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=t9O1JgVjeew
LEZEN: 1 JOHANNES 4:7-16
God is liefde
7Lieve
vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God.8Wie niet liefheeft, kent
God niet, want God is liefde.
9God
heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te
sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.
10De
liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat
God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon
worden onze zonden vergeven.
11Vrienden,
12Niemand
omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden.
heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons.
Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Wie liefheeft, hoort bij God
13Wij horen voor altijd bij God, en God blijft voor
altijd in ons. Dat weten we doordat hij
de heilige Geest aan ons gegeven heeft.
14De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd
om de mensen te redden. Dat hebben we gezien, en
daar willen we over vertellen.15Iedereen die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is, hoort voor altijd bij
God. En God blijft voor altijd in hem.
16We hebben Gods liefde leren kennen toen we
in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons.
God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor
altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.
God zond zijn Zoon, opdat we door Hem zouden leven.
Doordat God óns liefheeft, vergeeft Hij ons. Omdat Zijn
Zoon aan het kruis heeft gehangen voor al onze zonden.
Maar nu wij..
“Vergeef de ander, opdat ook jullie Vader in de hemel
jullie je misstappen vergeeft.”
Van nature willen wij rechter spelen over degene die ons
onrecht heeft aangedaan. Wraak nemen op iemand die
jou iets vreselijks heeft aangedaan, is zo verleidelijk.
Vergeven is een leerproces, dat begint met het volledig
aanvaarden van Gods liefde voor jou.
Tijd om anderen te vergeven, zodat er niets in de weg
staat tussen jou en God.
Wat nu als je zelf iemand om vergeving moet
vragen?
Als je vergeving vraagt, betekent dat eigenlijk dat
je weet dat je fout zat.
Vraag God om vergeving voor wat je verkeerd hebt
gedaan tegenover die ander en dan kan God je
helpen om vergeving te vragen aan die ander.
Vertrouw op God!
MEDEDELINGEN VANUIT HET
BESTUUR
JV ROOSTER
BIJBELSTUDIE AVOND
Boekje ‘Stage lopen bij Jezus’
 Ongeveer Één keer in de drie weken
 Doel 





rode draad door het seizoen
Dichter bij de bijbel
‘Instapper’ voor nieuwe leden
Vragen / zingen etc als bij ‘Inleiding’
INLEIDING MAKEN
-
-
-
Zoek een thema wat bij jou past
Haal informatie uit meerdere bronnen
Bepaal voor jezelf wat de essentie is / wat is de
boodschap die je over wilt brengen  verwoord
deze ook apart
Timing: thema in de week ervoor; vrijdag de
inleiding
4 a 5 gespreksvragen (welke vragen had/heb je
zelf?)
Of.: een prikkelende stelling…Of: een opdracht….
Kies minimaal 2 liedjes uit om te zingen
Iets leuks/passends voor na de pauze
19- EN 19+ AVOND
Gespreksgroepje met eigen leeftijd / diepgangopenheid
 Diepgang voor die dat wil en kan
 19+ zonder leiding
 ‘Aftellen in eigen groep’
 Zelfde vragen – na pauze collectief
 Experiment

CORVEE- “SPELREGELS”
Regel sleutels
 Corvee team 18:15 aanwezig
 klaarzetten in Flame of Stjaavelin (zie rooster).
 Koffieaparaten / stoelen / collectebus
 Alles opruimen en afsluiten. Doel is dat we om
20.30 u stoppen
 Op verzoek van Gineke/Reflection:
- in de lokalen en grote zaal even de bezem erdoor
- tafels en stoelen weer recht en doekje erover
indien nodig.
- keuken schoon en glad achterlaten

Collectedo
el
2014/2015
Vloeren
opknappen
Activiteiten voor
de kids
Toiletgebou
wen
restaureren
Jouw bijdrage is meer dan welkom!
TONEEL

Om alvast over na te denken!!
Vacature: regisseur
 Vacature: toneelspelers

Omschrijving:
Vanaf november – december minimaal 1 keer per week
oefenen. Toneel opvoering rond eind maart, laatste
week elke avond oefenen

FUNCTIE OMSCHRIJVING:
-
-
Op toneel durven staan
Lekker gek doen
Teksten leren
Gezellig!!
Uitdaging
Doe jij mee? 

similar documents