Dag 3 - Opgroeien in Veiligheid

Report
Dag 3
Jan Tibo
Lieve Nevens
www.opgroeieninveiligheid.be
directeur VZW Sporen
staf VZW Sporen
www.sporen.be
OPWARMER
 Wat heb je de voorbije weken gedaan vanuit
deze training waar je fier op bent ?
Gebruik oplossingsgerichte vragen
 Detailvragen(zowel bij wat er goed loopt als bij wat er onveilig is)
 Schaalvragen
 Wondervragen
 Relatievragen
 Uitzonderingsvragen
 Complimenten
 Vragen met focus op veiligheid
 Vragen zonder oordeel
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Wat moet er gebeuren
Schade in het verleden: (wat is er gebeurt
Maatschappelijke noodzaak
waar we ons zorgen over maken betreffende
deze of andere kinderen in de zorg van deze
ouders)
(Wat wil de verwijzende instantie zien dat
deze ouders doen in het zorgen voor de
kinderen en over welke periode om zeker
te zijn dat er voldoende veiligheid is voor
de kinderen zodat de casus gesloten kan
worden.)
Wat is er
gebeurd?
Toekomstig gevaar
: (waar maken we ons
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Doelen van het veiligheidsnetwerk
gericht op veiligheid voor de
kinderen: (Wat denkt het
veriligheidsnetwerk dat zij moeten doen in
het zorgen voor de kinderen, zodat de
kinderen veilig zijn en de casus gesloten
kan worden)
Complicerende factoren: (Wat maakt het
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
Wat moet er gebeuren: (Wat denken
de hulpverleners en het netwerk dat de
volgende stap is in het werken naar het
behalen van deze doelen)
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0
betekent dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Wat moet er gebeuren
Maatschappelijke noodzaak
waar we ons zorgen over maken betreffende
deze of andere kinderen in de zorg van deze
ouders)
(Wat wil de verwijzende instantie zien dat
deze ouders doen in het zorgen voor de
kinderen en over welke periode om zeker te
zijn dat er voldoende veiligheid is voor de
kinderen zodat de casus gesloten kan worden.)
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
Doelen van het veiligheidsnetwerk
gericht op veiligheid voor de kinderen:
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
(Wat denkt het veriligheidsnetwerk dat zij
moeten doen in het zorgen voor de kinderen,
zodat de kinderen veilig zijn en de casus
gesloten kan worden)
Waar zijn we
bang voor?
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
Complicerende factoren: (Wat maakt het
hulpverleners en het netwerk dat de volgende
stap is in het werken naar het behalen van
deze doelen)
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0
betekent dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
*gebaseerd op het framework ontwikkeld door Turnell en Edwards, vertaling
www.signsofsafety.nl
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Wat moet er gebeuren
Maatschappelijke noodzaak
(Wat wil de verwijzende instantie zien dat deze
ouders doen in het zorgen voor de kinderen en
over welke periode om zeker te zijn dat er
voldoende veiligheid is voor de kinderen zodat
de casus gesloten kan worden.)
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
waar we ons zorgen over maken betreffende deze
of andere kinderen in de zorg van deze ouders)
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
Doelen van het veiligheidsnetwerk
gericht op veiligheid voor de kinderen:
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Danger statement
(Wat denkt het veriligheidsnetwerk dat zij
moeten doen in het zorgen voor de kinderen,
zodat de kinderen veilig zijn en de casus
gesloten kan worden)
Complicerende factoren: (Wat maakt het
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
hulpverleners en het netwerk dat de volgende
stap is in het werken naar het behalen van deze
doelen)
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0 betekent
dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
*gebaseerd op het framework ontwikkeld door Turnell en Edwards, vertaling
www.signsofsafety.nl
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
Doelen van de instelling gericht op
veiligheid: (Wat wil de organisatie zien dat
waar we ons zorgen over maken betreffende deze
of andere kinderen in de zorg van deze ouders)
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Complicerende factoren: (Wat maakt het
Wat moet er gebeuren
deze ouders doen in het zorgen voor de kinderen
en over welke periode om zeker te zijn dat er
voldoende veiligheid is voor de kinderen zodat
de casus gesloten kan worden.)
Statement
betreffende
krachten en
bestaande
veiligheid
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
Doelen van het gezin gericht op
veiligheid: (Wat denkt de familie dat zij
moeten doen in het zorgen voor de kinderen,
zodat de kinderen veilig zijn en de organisatie
de casus wil sluiten)
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
organisatie en de familie dat de volgende stap is
in het werken naar het behalen van deze doelen)
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0 betekent
dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
E.S.C
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
Wat moet er gebeuren
Doelen van de instelling gericht op
veiligheid: (Wat wil de organisatie zien dat
waar we ons zorgen over maken betreffende deze
of andere kinderen in de zorg van deze ouders)
deze ouders doen in het zorgen voor de kinderen
en over welke periode om zeker te zijn dat er
voldoende veiligheid is voor de kinderen zodat
de casus gesloten kan worden.)
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Doelen van het gezin gericht op
veiligheid: (Wat denkt de familie dat zij
moeten doen in het zorgen voor de kinderen,
zodat de kinderen veilig zijn en de organisatie
de casus wil sluiten)
Complicerende factoren: (Wat maakt het
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
organisatie en de familie dat de volgende stap is
in het werken naar het behalen van deze doelen)
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0 betekent
dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
Veiligheidsschaal
10
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Wat moet er gebeuren
Maatschappelijke noodzaak
(Wat wil de verwijzende instantie zien dat
deze ouders doen in het zorgen voor de
kinderen en over welke periode om zeker te
zijn dat er voldoende veiligheid is voor de
kinderen zodat de casus gesloten kan
worden.)
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
waar we ons zorgen over maken betreffende deze
of andere kinderen in de zorg van deze ouders)
Veiligheidsdoelen
verwijzer
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
Danger statement
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Doelen van het veiligheidsnetwerk gericht op
veiligheid voor de kinderen: (Wat denkt het
veriligheidsnetwerk dat zij moeten doen in
het zorgen voor de kinderen, zodat de
kinderen veilig zijn en de casus gesloten kan
worden)
Veiligheidsdoelen
van de familie
Complicerende factoren: (Wat maakt het
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
hulpverleners en het netwerk dat de
volgende stap is in het werken naar het
behalen van deze doelen)
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0
betekent dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Wat moet er gebeuren
Maatschappelijke noodzaak
(Wat wil de verwijzende instantie zien dat
deze ouders doen in het zorgen voor de
kinderen en over welke periode om zeker te
zijn dat er voldoende veiligheid is voor de
kinderen zodat de casus gesloten kan
worden.)
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
waar we ons zorgen over maken betreffende
deze of andere kinderen in de zorg van deze
ouders)
Veiligheidsdoelen
verwijzer
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
Doelen van het veiligheidsnetwerk gericht
op veiligheid voor de kinderen: (Wat denkt
het veriligheidsnetwerk dat zij moeten doen
in het zorgen voor de kinderen, zodat de
kinderen veilig zijn en de casus gesloten
kan worden)
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Danger statement
Veiligheidsdoelen
van de familie
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
hulpverleners en het netwerk dat de
volgende stap is in het werken naar het
behalen van deze doelen)
Complicerende factoren: (Wat maakt het
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
Veiligheidsplan
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0
betekent dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
Wat zijn onze zorgen
Wat gaat er goed
Schade in het verleden: (wat is er gebeurd
Wat moet er gebeuren
Doelen van de instelling gericht op
veiligheid: (Wat wil de organisatie zien dat
waar we ons zorgen over maken betreffende deze
of andere kinderen in de zorg van deze ouders)
deze ouders doen in het zorgen voor de kinderen
en over welke periode om zeker te zijn dat er
voldoende veiligheid is voor de kinderen zodat
de casus gesloten kan worden.)
Toekomstig gevaar: (waar maken we ons
zorgen over dat in de toekomst met deze
kinderen kan gebeuren in de zorg van deze
ouders)
Doelen van het gezin gericht op
veiligheid: (Wat denkt de familie dat zij
moeten doen in het zorgen voor de kinderen,
zodat de kinderen veilig zijn en de organisatie
de casus wil sluiten)
Complicerende factoren: (Wat maakt het
Wat moet er gebeuren: (Wat denken de
creëren van veiligheid voor kinderen en werken
met deze familie gecompliceerder)
organisatie en de familie dat de volgende stap is
in het werken naar het behalen van deze doelen)
Volgende stap
naar veiligheid
Veiligheidsschaal:
Op een schaal van 0 tot 10, waar 10 betekent iedereen weet dat de kinderen veilig genoeg zijn zodat de organisatie de casus kan sluiten en 0 betekent
dat de situatie zo slecht is voor de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen wonen, waar plaatsen we de situatie?
0
10
*gebaseerd op het framework ontwikkeld door Turnell en Edwards, vertaling
www.signsofsafety.nl
1.Waar zijn we
bezorgd over?
Wat is er gebeurd
-aanleiding tot ingrijpen
-1e, ergste, laatste
-wie heeft wat geconstateerd
-gebeurtenis in het verleden
Waar zijn we bang voor
-ontwikkelingsbedreiging
-toekomstgericht
Complicerende factoren
-wat maakt het lastig om
veranderingen in gang te
zetten
2.Wat gaat er
goed?
Bestaande krachten
-bereidheid, vermogen en
vertrouwen in verandering
-hulpbronnen
Wat is er nu al aan
veiligheid
-uitzonderingen; vb van
gedragingen van ouders
waarbij het gelukt is niet te
slaan, knijpen, etc
-huidig gedrag van anderen
uit het netwerk
4.Wat moet er
gebeuren?
Doelen van de aanmelder;
-Wat wil de aanmelder zien om
de zaak te kunnen sluiten
Doelen van het gezin
-Welke veranderingen
hebben de gezinsleden zelf
voor ogen
Direct noodzakelijk;
-Wat moet onmiddellijk
gebeuren om de veiligheid
van het kind te garanderen
3. Waar zijn we op een schaal van 0 tot 10
Waarbij 0 betekent het gaat zo slecht met het kind dat direct ingrijpen noodzakelijk is en 10 betekent
www.signsofsafety.nl
dat er zoveel
veiligheid is dat de casus afgesloten kan worden
Tweede kolom
 Welke vragen helpen om de bestaande
krachten en veiligheid van een gezin en
netwerk in beeld in te krijgen ?
Pauze
‘ SIGNAALLIJST’
Oefening: doel formulering
 1 iemand benoemt een goed voornemen, bv gezonder
eten, meer bewegen, mijn werk anders plannen etc.
 De ander bevraagt vriendelijk, maar vasthoudend naar
de details van dit goede voornemen.
 De derde persoon noteert de goede interventies
E.S.C
Helpende vragen
 Hoe belangrijk is het voor jou om dat roepen te veranderen?
 Wat zal er anders zijn als je dat lukt?
 Wat zouden je kinderen zeggen dat er anders zou zijn?
 Wanneer is het al eens gelukt om iets anders te doen als je




boos werd?
Hoe reageerde men toen?
Hoe zou je het ideaal willen
Is het ooit al zo geweest
Als je kon dromen….
E.S.C
Haalbaarheid bevragen
 Wat ga je precies doen? (denk klein)
 Wat is je belangrijkste reden om te veranderen?
 Wanneer ga je dit doen?
 Hoe ga je dit doen? (details)
 Is het haalbaar?
 Wie zal het opmerken dat je het doet?
 Wat voor verschil zou het maken denk je?
 Op een schaal van 0-10, als 10 is het hoogste en 0 is het
laagste, hoe zeker ben je van jezelf dat je dit gaat doen?
E.S.C
nabespreking:
Was het erg dat er zoveel vragen werden
gesteld?
Is je voornemen sterker geworden?
Zo ja, welke vraag was het meest nuttig?
E.S.C
Formulering doelen
 Duidelijk gedrag dat de ouders anders zullen
doen in de verzorging van hun kinderen om het
toekomstige gevaar aan te pakken
 Hoe duidelijker het doel, hoe meer gefocust uw
PLAN
 Een spiegelbeeld van de dangerstatement
Safety
 Specific:
meetbaar, specifiek
 Achievable: bereikbaar, haalbaar
 Family: betrekken in acties
 Endorsed: onderschreven door officiele instantie die instaat voor
bescherming van kinderren
 Timescale: gedemonstreerd gedurende een specifieke periode om
vertrouwen op te bouwen dat de veiligheid zal voortduren
 Youth: de kinderen begrijpen de doelen en hebben inspraak
Voorbeeld van positieve reframing
en
mogelijk veiligheidsplan
 Kernzorg:
- De consulent, voogd X en Veroniek zijn bezorgd dat als Y. nadenkt
over haar verleden, zij zich opsluit, gaat krassen, helemaal niks
meer zegt met als gevolg dat zij ernstig gewond zou raken of zelf
een zelfmoordpoging zou ondernemen ( zoals toen zij in 2012
shampoo en WC producten gedronken had of toen zij in 2011
dreigde om uit het raam te springen).
 Veiligheidsdoel:
- Het lukt Y. om zich goed te blijven voelen als ze nadenkt over haar
verleden
 Wat werkt er al? (uit tweede kolom)
- Y. zegt dat het haar helpt om te bellen naar S. (haar vriend), om te
spreken met Veroniek en om te spreken met haar therapeut. Y. gaat
2x per week dansen, dit vindt zij een uitlaatklep. Y. wil samen met
vriendin G. naar de Kerk gaan in het weekend, ze vindt veel steun
aan God. Y. zegt ook dat het haar helpt om naar muziek te luisteren,
dan voelt ze zich beter.
Veiligheidscirkels in het kader van een
veiligheidsnetwerk

Praat over de nood van een veiligheidsnetwerk
-
Er is een veiligheidsnetwerk nodig om een veiligheidsplan te maken
Belicht dit onmiddellijk, van bij je eerste gesprek
Vraag door naar betekenisvolle anderen
o
De binnenste cirkel
-
Geef aandacht aan wat mensen al hebben gedaan om toekomstige veiligheid in
te bouwen en geef hierover complimenten waar mogelijk
o
De middelste cirkel
-
Wie weet er al een beetje over?
o
De buitenste cirkel
-
Wie weet er niets?

similar documents