BIG Challenge 2014 - Deelnemers bigchallenge

Report
BIG Challenge 2014
Doel Alpe d’HuZes
21 loodzware
bochten.
Een onvergetelijke
ervaring.
Samen strijden
voor een goed
doel.
Alpe d’HuZes
• Zo veel mogelijk geld inzamelen voor strijd tegen kanker
• Zo snel mogelijk kanker onder controle
• Gezond, gelukkig en goed leven met kanker
•
•
•
•
Stichting Alpe d’HuZes is organisator
100% vrijwilligersorganisatie
100% antistrijkstok beleid
Geld via KWF naar specifieke onderzoeksprojecten
Feiten Alpe d’HuZes
Gerealiseerd in 2013
• 8.000 fietsers
• Verspreid over 2 dagen
• 15.000 supporters
• Sponsorbedrag: > 29,1 miljoen euro
 Van 2006-2013: > 100 miljoen euro
Opbrengsten Alpe d’HuZes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
35000000
32500000
30000000
27500000
25000000
22500000
20000000
€ 370.000
€ 1.043.000
€ 3.478.000
€ 5.745.000
€ 11.868.000
€ 20.176.000
€ 32.100.000
€ 29.100.000
17500000
15000000
12500000
10000000
7500000
5000000
2500000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Missie & visie Alpe d’HuZes
Missie:
• Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig
en Gezond te leven met kanker.
Visie:
• Dé Nederlandse organisatie zijn die een werkelijk
verschil maakt in en voor het leven van de
kankerpatiënt.
Commotie rond Alpe d’HuZes
 Alleen grondig beoordeelde onderzoeksvoorstellen ontvangen
bijdrage uit Ad6-fonds. Ook in geval van aanvraag Inspire2Life. Coen
van Veenendaal heeft honorarium ontvangen na gedaan werk.
Na gesprek stuurgroep BIG Challenge – directie/voorzitter Alpe
d’HuZes de volgende conclusies:
• Belang BIG Challenge: vertrouwen in een goede besteding van het
geld dat wij inzamelen.
• Voor ons staat vast dat Alpe d’HuZes daar aan voldoet.
• Steviger bestuursstructuur Alpe d’HuZes
• Verdere professionalisering beoordeling en monitoring
onderzoeksprojecten (Ad6 en KWF).
Geldbesteding Alpe d’HuZes
A-CaRe: revalidatieprogramma voor kankerpatiënten vergoed door verzekering.
Leerstoel Leven met Kanker:
psychosociale zorg voor kankerpatiënten
Leerstoel Kanker en Voeding: onderzoeksprogramma's
voor goede voeding voor kankerpatiënten
Sneldiagnose: bij vermoeden kanker
de diagnose in 2 dagen
Bas Mulder Award: drie jonge onderzoekers doen
baanbrekende kankeronderzoek. Award vernoemd naar
Alpe d'HuZesser Bas Mulder die op 24-jarige leeftijd
overleed aan kanker.
Onderzoeks
aanvraag
Traject onderzoeksaanvraag bij Ad6
Toetsen op
randvoorwaarden
Vooraanvraag
Echte
aanvraag
Eind
oordeel
Wetenschap
pelijke raad
Wetenschap
pelijke raad
Directeur
Uitvoering
onderzoek
Monitoring
en
beoordeling
Doel BIG Challenge
(6-2-1962 - 18-1-2010)
Herman Houweling
had een droom
Naast zijn strijd tegen kanker iets doen voor de veehouderijsector waar hij zijn hele
leven in gewerkt had en waar hij trots op was. Daarmee een serieuze bijdrage leveren
aan de strijd tegen kanker.
•
•
•
Samen zo veel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker via deelname aan
Alpe d’HuZes.
Trots in de veehouderijsector vergroten
Sectorpromotie realiseren
 Daarom deed Herman mee aan Alpe d’HuZes
en werd hij het gezicht van Alpe d’HuZes 2009
In 2009 fietste Herman
in het team van het
Maxima Medisch Centrum
Zijn actie BIG Challenge
leverde een bijdrage van:
113.000 euro
Nadat Herman in 2010 overleed namen anderen uit de veehouderij het stokje
van hem over. De actie was in 2010 goed voor 291.000 euro
BIG Challenge-team en supporters (2011)  € 642.607,00
BIG Challenge-team + supporters (2012)  € 1.343.519,53
BIG Challenge-team + supporters (2013)  € 1.467.744,00
Teller BIG Challenge 2013
€ 1.467.744,00
Plannen BIG Challenge 2014
Doelstellingen
• Veel geld ophalen voor Alpe d’HuZes/KWF
• Trots en saamhorigheid in de veehouderijsector vergroten
• Promotie van de veehouderij bij breed publiek
Plan 2014
• Donderdag 5 juni 2014
• 20 teams  160 fietsers
• Veehouderij (melkvee, varkens, pluimvee)
• Fietsers en runners
• Nederland en andere landen
• Regionale veehouderijteams
• 10 basisteams en 10 bedrijventeams
• Elk team: € 40.000
• Minimaal sponsorbedrag: € 800.000
• Streven: € 1 miljoen
BIG Challenge-bedrijventeams
• Wageningen UR
• Vd Bor
• ForFarmers Hendrix
• CRV (3 teams)
• De Heus
• Vets4Life
• Duynie/Beuker
• Imagro
Deelname BIG Challenge betekent:
• Akkoord met doelstellingen BC
o 40.000 euro per team inzamelen voor Alpe d’HuZes
o actief bijdragen aan promotie veehouderij
o actief bijdragen aan trots in de sector
• Bedrijventeams: bijdrage werkkapitaal
• Afspraken rondom sponsoring respecteren
 Iedereen gaat akkoord met deelnemersreglement.
Zie invulformulier smoelenboekje.
Organisatie BIG Challenge
Teams
Teamcaptains
Deelnemerscoordinatie
Mentoren
Commissies
BIG Challenge:
Teams
Koersweek
Deelnemerscoördinatie
Secretariaat
BIG Challenge
Sponsorwerving
Materiaalbeheer
Vrijwilligers
Stuurgroep
BIG Challenge
Oppeppunt
PR&communicatie
Fotografen
Lanceringsbijeenkomst
Organisatie
BIG Challenge
Stichting BIG Challenge
Bijdrage aan werkkapitaal
Veehouderij via PVV 
Bedrijventeams

45.000 euro/jaar
2.000 euro per team
Hiermee kan iedere donatie aan BIG Challenge
voor de volle 100% naar het goede doel!
Besteding werkkapitaal
•
•
•
•
Sectorpromotie
Opzetten plannen + bouw en onderhoud website
Out-of-pocket kosten zaalhuur
Ondersteuning sponsoractiviteiten met materialen:
 Shirts
 Posters, flyers, zeildoeken, spaarvarkens
 Smoelenboekjes
 Helmhoesjes
 Visitekaartjes
Secretariaat BIG Challenge
•
•
•
•
•
Jan Lamers, Hans Nachtweh en Kim Vos
Ondersteunt stuurgroep, commissies en teamcaptains
Verzorgt administratie BIG Challenge
Verzorgt interne communicatie
Verzorgt website BIG Challenge
>> Daarnaast een belangrijke rol voor de teamcaptains!
Rol teamcaptains
• Coördineert alle zaken rondom team (of verdeelt taken over
teamleden)
• Motiveert teamleden tot bijwonen maandelijkse info- en
trainingsbijeenkomsten
• Motiveert teamleden tot opzetten/deelnemen sponsoracties
• Motiveert teamleden tot bijhouden eigen account- en
teampagina
Rol teamcaptains
• Verdeelt appartementen onder teamleden
• Motiveert teamleden tot vrijwilligerswerk (BC en Alpe d’HuZes)
• Verzorgt teamadministratie voor bijeenkomsten,
appartementen, sponsorlogo’s, sponsorlijst, bijdrage
oppeppunt, enz.
>> Teamcaptain kan/hoeft dit niet alleen te doen!
o Vraagbaak: mentoren
o BC-commissies en BC-secretariaat (Jan, Hans & Kim)
kunnen ook helpen
Sponsorwerving
Vanaf 23 november … aan de slag !
Grote sponsors
Vrienden
Buren
Hoe sponsoring aanpakken?
• Per 23 november is sponsorlijst beschikbaar op website BC
• Vanaf 23 november:
focus op de grote sponsors (1.000 euro of meer)
• Vanaf 23 november:
focus op toeleveranciers i.p.v. afnemers (vergroot de vijver)
• Vanaf januari:
start sponsorwerving in eigen omgeving
(vrienden, familie, collega’s, buren en verenigingen)
Focus op grote sponsors
• Alle sponsors (> 1.000 euro) vóór 1 februari binnen; bedoeld
voor wielershirts
• Via www.bigchallenge.eu / teaminlog is resterende
sponsorlijst voor iedereen te zien en aan te vullen
• Sponsors alleen benaderen als dat is vastgelegd in de digitale
sponsorlijst
>> Voorkom dat een sponsor door meerdere
BIG Challenge-deelnemers wordt benaderd
Focus op toeleveranciers
• Maak de sponsorvijver zo groot mogelijk
• Wie zijn je toeleveranciers?
>> denk aan energieleveranciers, schoonmaakbedrijven,
uitzendbureaus enz.
• Schakel collega’s in om toegang te krijgen tot deze bedrijven
Sponsorplan
• Denk na over andere grote sponsors
dan op sponsorlijst vermeld
• Wie van team benadert welke sponsor
• Wat voor sponsoracties zijn er te organiseren,
voor wie en wanneer.
Tip: voor februari focus op grote sponsors. Vanaf
februari focus op acties.
Voorbeelden sponsoractiviteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Theaterbenefietavond
Benefietconcert/diner/feest
Agrarische dienstenveiling
Bbq
Biggenrace
Open dag
Koninginnendag-actie
Kledingactie
Spinningmarathon
Sponsorloop
Motortocht
Overige zaken
Alpe d’HuZus
• Voor vrijwilligers en iedereen die een binding heeft met een
deelnemer aan Alpe d’HuZes
• Samen 1 keer de Alpe d’Huez op om onmacht om te zetten in
kracht en mee te helpen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
fietsen/lopen
• Inschrijven vóór 15 januari
• Voor meer infomatie:
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/inschrijvenzus
Medische verklaring
• Medische verklaring (van huisarts) is VERPLICHT
• Sportmedische test is aan te raden; ook voor de Alpe d’HuZus
Koersweek Alpe d’HuZes 2014
Koersweek Alpe d’HuZes 1-7 juni
Programma Alpe d’HuZes met:
- Dagelijkse bijeenkomsten
- Vrijwilligerswerk
- Massale fotoshoot
Programma BIG Challenge met:
- Samen fietsen, herdenken en werken
- Samen koffiedrinken en eten
- Oppeppunt
Overnachtingen koersweek
-
Zondag 1 juni tot en met zaterdag 7 juni
Overnachtingen in Alpe d’Huez (hart Alpe d’HuZes)
Appartementen worden geboekt voor 6 nachten
Beschikbare appartementen worden verdeeld over teams
In januari volledige betaling appartementen
Supporters BIG Challenge
•
•
•
•
Familie, vrienden, sponsors zijn welkom
Moeten wel zelf overnachtingen regelen !!
Motiveer hen voor deelname Alpe d’HuZus
Motiveer hen voor vrijwilligerswerk BIG Challenge
• Oppeppunt
• Persteam
• Hand- en spandiensten
• Motiveer hen voor vrijwilligerswerk bij Alpe d’HuZes
•
•
•
•
Vlaggen tijdens de koersdagen
Catering
Bemensing van de bar, shop en informatiebalie
Vlaggen hangen, opruimen, enz.
En dan nog even dit …..
BIG Challenge-boek
• Voor iedere deelnemer/vrijwilliger
Alpe d’HuZes / BIG Challenge
een ‘must’ :
BIG Challenge, samen strijden, fietsen en klimmen
Vandaag hier te koop. Prijs € 20,00.
Opbrengst is voor BIG Challenge/Ad6

similar documents